Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea școlară:

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Kinetoterapie
Kinetoterapeut:
Data:
Locul desfășurării: sala de sport
Afecțiunea: cifoză dorsală funcţională
Tema: Combaterea atitudinii cifotice
Simptomatologie:
- deviație a coloanei vertebrale toracale în plan sagital, având convexitatea îndreptată posterior;
- dezechilibru între musculatura trunchiului și a toracelui: musculatura planului posterior al trunchiului este
alungită şi atonă, iar musculatura toracelui este scurtată şi hipertonă;
- se compensează superior prin înclinarea gâtului şi capului înainte şi inferior prin accentuarea curburii
lombare;
- torace înfundat, umerii aduşi;
- omoplaţi depărtaţi și desprinși.
Obiective cadru și de referință:
1. Prevenirea și corectarea deficiențelor fizice în vederea dezvoltării fizice armonioase a copilului
1.2. Corectarea deficiențelor fizice existente la nivelul coloanei vertebrale
Obiective operaționale:
1. Tonifierea în condiţii de scurtare (concentric) a musculaturii spatelui.
2. Tonifierea în condiţii de alungire (excentric) a musculaturii anterioare a toracelui.
3. Corectarea atitudinilor deficiente ale umerilor, omoplaţilor şi a toracelui.
4. Prevenirea instalării unei deviaţii compensatorii lordotice.
5. Formarea reflexului de postură corectă a corpului, atât static cât şi dinamic.
Mijloace folosite:
- exerciţii statice sub formă de poziţii corecte, corective și hipercorective ale spatelui și coloanei vertebrale;
- exerciţii dinamice care constau din mişcări ale trunchiului şi membrelor pentru redresare;
- exerciții cu obiecte portative (bastoane de gimnastică, gantere, mingi medicinale);
- exerciții la aparate de gimnastică (scară fixă, bancă de gimnastică);
- exerciții de suspensie;
- exerciţii aplicative sub formă de mers şi alergare, târâre;
- exerciţii de redresare pasivă și activă;
- exerciţii de respiraţie cu structură corectivă.
Materiale didactice: saltele, bancă de gimnastică, scară fixă, bastoane, mingi medicinale.
Dozar

Nr. Indicaţii metodice


Obs.

Verigile lecţiei Metode şi mijloace


e

crt. şi organizatorice

Organizarea - Adunarea, verificarea frecvenţei, a atitudinii 1’ - în linie pe un


colectivului corpului, a ţinutei şi a stării de sănătate a copiilor. rând;
1.
de elevi - Anunţarea sarcinilor lecţiei.
Pregătirea Variante de mers: - în coloană câte
2. organismului - mers pe vârfuri cu braţele sus; 10-20m unul;
pentru efort - mers pe călcâie, mâinile la ceafă; 10-20m
- mers cu flexii și extensii alternative ale braţelor cu 10-20m - ducerea coatelor
arcuire, la fiecare pas; lateral la fiecare
- mers cu extensii ale membrelor superioare abduse 10-20m pas;
la 90° cu arcuire, alternativ cu flexia coatelor;
- mers cu rotări simultane ale brațelor spre înapoi; 10-20m

1
- mers cu rotări alternative ale brațelor spre înapoi; 10-20m
- mers cu o minge medicinală ținută pe cap cu 10-20m
ambele mâini din lateral;
- mers pe vârfuri cu bastonul fixat pe omoplați de 10-20m - coatele trase mult
capete apucat; spre înapoi;
- mers pe vârfuri cu bastonul sus, brațele în flexie 10-20m - între exerciții se
maximă; efectuează mișcări
- mers pe călcâie cu bastonul jos la spate, brațele în 10-20m de relaxare ale
extensie maximă; membrelor și
- mers fandat cu ducerea brațelor sus cu arcuire și 10-20m exerciții de
extensia trunchiului, la fiecare pas – 3T, T4 – respirație amplă;
revenire;
- mers ghemuit cu bastonul fixat pe omoplați de 10-20m
capete apucat;
- mers liniştitor cu exerciţii de respiraţie; 20-30m
Decontracturarea - din atârnat cu spatele la scara fixă: scuturări şi 3-4x - cu relaxare
3. musculaturii balansări ale corpului, extensii de trunchi şi picioare; neuromusculară;
bolnave - aşezat cu spatele la scara fixă: ridicarea trunchiului 5-6x
lipit (alunecând) pe lângă scara fixă; - cu ochii închişi;
- redresare activă; 4-5x - se execută
Exercitarea - redresare activă, cu ochii închişi; 3-4x individual;
4. componentei - alergare uşoară: la semnal oprire în atitudine 3-4x - cu accent pe
neuro-psihice corectă; conştientizarea
atitudinii corecte;
- pe genunchi cu sprijin pe palme: ridicarea braţului 2x8 - ritmul se va regla
şi piciorului opus; în funcţie de
- din decubit ventral: rulări pe piept şi abdomen; 2x8 exerciţiu;
- decubit ventral, mâinile la ceafă, extensia braţelor 10x - revenire cu
cu ducerea coatelor lateral-sus şi inspiraţie; expiraţie;
- decubit ventral, mâinile la ceafă, extensia 10x
trunchiului cu menţinerea coatelor lateral-sus şi
inspiraţie;
- stând cu spatele la spalier, cu picioarele uşor 10x - abdomenul supt;
avansate, mâinile depărtate prind scara deasupra - revenire cu
Exercitarea
capului: extensia trunchiului cu ridicarea pe vârfuri expiraţie;
componentei
5. şi inspiraţie toracică;
musculo-
- acelaşi exerciţiu din poziţia pe genunchi pe călcâie 10x
articulare
aşezat;
- atârnat cu spatele la spalier, flexia genunchilor la 10x
piept, alternativ şi simultan;
- atârnat cu spatele la spalier: forfecări ale 8-10x
membrelor inferioare ridicate la 45°: - se vor efectua
- atârnat cu faţa la scara fixă: extensii de trunchi; 8-10x corectări;
- decubit dorsal pe banca de gimnastică, braţele sus: 3-4x
târâre cu ajutorul mâinilor;
- stând depărtat: aruncarea mingii medicinale de 1- 6-8x - pe perechi, în
2kg cu două mâini pe deasupra capului înspre înapoi. ritm rapid;
Revenirea la - atârnări la spalier cu balansarea laterală, cu faţa şi 3-4x
6. exercitarea cu spatele;
componentei - stând uşor depărtat, spatele drept - flexia 2x - inspir profund pe
neuro-psihice membrelor superioare cu degetele întrepătrunse şi nas, expir lent pe
palmele orientate cranial - împingerea cranială a gură;
acestora şi menţinere 10-15 secunde;
2
- stând uşor depărtat, spatele drept: extensia maximă 2x - inspir profund pe
a membrelor superioare cu degetele întrepătrunse la nas, expir lent pe
spate şi menţinere 10-15 secunde; gură;
- stând: flexia genunchiului stâng și prinderea 2x - inspir profund pe
gleznei cu mâna stângă – tragere în sus și menținere fiecare nas, expir lent pe
10-15 secunde; se repetă cu genunchiul drept; gură;
- din mers ducerea braţelor prin lateral sus cu 2x8
inspiraţie, coborârea lor liberă pe lângă corp cu
expiraţie;
- mers de voie, la comandă, oprire în atitudine 3x4 - se vor efectua
corectă; corectări şi
redresări pasive;
7. Concluzii şi - aprecieri, indicaţii şi recomandări privind 1-2’
aprecieri activitatea independentă a elevilor.

S-ar putea să vă placă și