Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA I

INFORMATII NECESARE PENTRU LISTA AUTORITATILOR COMPETENTE

Dupa cum s-a cerut conform art. 3(8), Statele Membre trebuie sa furnizeze urmatoarele
informatii despre toate autoritatile competente din cadrul fiecarui District al bazinului
hidrografic sau portiune din orice District al bazinului hidrografic international care se
afla pe teritoriul lor.

(i) Numele si adresa autoritatii competente - numele oficial si adresa autoritatii


identificate la art. 3(2).

(ii) Acoperirea geografica a Districtului Bazinului Hidrografic - numele principalelor


rauri din cadrul Districtului Bazinului Hidrografic impreuna cu o descriere precisa
a hotarelor Districtului Bazinului Hidrografic. Aceste informatii trebuie sa fie
disponibile, pe cat posibil, pentru introducerea acestora intr-un Sistem Geografic
Informational (GIS) si/sau Sistem Informational Geografic al Comisiei (GISCO).

(iii) Statutul legal al autoritatii competente - o descriere a statutului legal al autoritatii


competente si, daca este important, un rezumat sau o copie a statutului sau,
tratatul de fondare sau un document legal echivalent.

(iv) Responsibilitati - o descriere a responsabilitatilor legale si administrative pentru


fiecare autoritate competenta si a rolului sau in cadrul fiecarui District al Bazinului
Hidrografic.

(v) Membri - acolo unde autoritatea competenta se comporta ca un organism de


coordonare pentru alte autoritati competente, este necesara o lista a acestor
organisme impreuna cu un rezumat al relatiilor institutionale stabilite pentru a
asigura coordonarea.

(vi) Relatii internationale - acolo unde un District al Bazinului Hidrografic acopera


teritoriul a mai multor State Membre sau include teritorii ale Statelor ne-Membre,
este necesar un rezumat al relatiilor institutionale stabilite pentru a asigura
coordonarea.

35
36