Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

I) Precizați acronimul următorilor termeni:


a) www = ................................................................................................................
b) NCSA = ..............................................................................................................
c) GWS = ................................................................................................................
d) IIS = ....................................................................................................................
e) HTTP = ...............................................................................................................

II)Completați spațiile libere cu termeni corespunzători, astfel încât să rezulte


enunțuri adevărate:
a) Apache este un server HTTP de tip ..........(1)........... source.
b) Proiectele Wikimedia, inclusiv Wikipedia ..........(2)........... tot pe un server Apache.
c) Apache este dezvoltat de o comunitate deschisă de ..........(3)........... sub emblema
Apache Software Foundation.

III) Completați a treia coloană a tabelului de mai jos cu A dacă enunțul este
adevărat sau cu F, dacă este fals:
Nr. ENUNȚ A/F
Crt
.
1. Serverul Apache este un software gratuit.
2. Apache nu a avut o contribuție notabilă la dezvoltarea Internetului.
3. Zeus Web Server nu este un competitor al serverului Apache.
4. Apache suportă o varietate de module care îi extind funcționalitatea.

IV) Răspundeți la următoarele întrebări:


1) În ce proporție este folosit în prezent serverul Apache?
.............................................................................................................................................
2) Cine este principalul competitor al serverului Apache?
.............................................................................................................................................
3) Cine a creat prima versiune a serverului Apache?
.............................................................................................................................................
4) Cum caracterizați a doua versiune a serverului Apache?
.............................................................................................................................................
5) În ce constă găzduirea virtuală?
.............................................................................................................................................