Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE INVATARE 

: CAPACITATE PSIHO-MOTRICA.
Numar de ore alocat : 3
Perioada : S XV- S XVIII

Data Comp Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


. procedurale
12. 01 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
1.1 ștafete vizând viteza de - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi selective
1.3 deplasare în relație cu dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.1 un partener -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, exercitiul, Evaluare orala
2.2 activităților de joc și mișcare demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : frontal,
activitățile de joc și mișcare individual, pe echipe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Vânătorul, vrabia și albino, Al treilea fuge
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(că pitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
19.01 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
1.3 ștafete vizând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi selective
2.1 dezvoltarea forței dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.2 dinamice a trunchiului și -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, exercitiul, Evaluare orala
abdomenului activităților de joc și mișcare demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : frontal,
activitățile de joc și mișcare individual, pe echipe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Nu te lăsa frate, Banda rulantă
Nu te lăsa frate - variantă
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(că pitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
26. 01 1.1 Jocuri de mișcare și Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
1.3 ștafete vizând Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber corzi selective
2.1 dezvoltarea rezistenței - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor Resurse procedurale :
2.2 generale dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu conversatia, explicatia, exercitiul, Evaluare orala
-Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea demonstratia
activităților de joc și mișcare Forme de organizare : frontal,

1
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în individual, pe echipe
activitățile de joc și mișcare
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Șoarecele isteț și pisica periculoasă
Șotronul ,Vânătorii și rațele
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(că pitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

SEMESTRUL al II-lea

UNITATEA DE INVATARE : CAPACITATE PSIHO-MOTRICA.


Numar de ore alocat :2
Perioada : S XIX – S XX

Data Comp Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


procedurale
10.02 Jocuri pentru coordonare -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
1.1 oculo-motorie: - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi selective
1.3 coordonare ochi – mână dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.1 -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, exercitiul, Evaluare orala
2.2 activită ților de joc și mișcare demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : frontal,
activită țile de joc și mișcare individual, pe echipe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Ocupă locul, Păsărelele intră-n cuib
Recunoaște-ți vecinii , Țintașii iscusiți,
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
1.1 Jocuri pentru coordonare -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
1.3 oculo-motorie: - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi selective
17.02 2.1 coordonare ochi – picior, dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.2 coordonare generala -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, exercitiul, Evaluare orala
activită ților de joc și mișcare demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : frontal,

2
activită țile de joc și mișcare individual, pe echipe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Poșta merge, Cercurile zburătoare
Vânătorii și rațele, Între două focuri)
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

UNITATEA DE INVATARE : DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA


Numar de ore alocat :2 ore
Perioada : S XXI- S XXII

Dat Comp. Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


a procedurale
24.02 1.3 Mesaje de tip asertiv în -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
2.1 jocurile de mişcare. - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi selective
2.2 Modalităţi de comunicare dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : conversatia,
verbală şi nonverbală -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicatia, exercitiul, Evaluare orala
elev-elev, în achipă, în activită ților de joc și mișcare demonstratia
întreceri - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : frontal,
activită țile de joc și mișcare individual, pe echipe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Ocupă locul, Păsărelele intră-n cuib
Recunoaște-ți vecinii , Țintașii iscusiți,
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

3
3.03 1.3 Atribuţiile rolurilor în -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
2.1 jocurile de - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi selective
2.2 mişcare. dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : conversatia,
Drepturile şi obligaţiile -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicatia, exercitiul, Evaluare orala
participanţilor . activită ților de joc și mișcare demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : frontal,
activită țile de joc și mișcare individual, pe echipe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Poșta merge, Cercurile zburătoare
Vânătorii și rațele, Între două focuri)
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

UNITATEA DE INVATARE : DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA. STIL DE VIATA ACTIV


Numar de ore alocat :4 ore
Perioada : S XXIII- S XXVI

Data Comp. Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


procedurale
10.03 1.3 Jocuri de mișcare pentru -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
2.1 timpul liber - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi selective
2.2 dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : conversatia,
-Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicatia, exercitiul, Evaluare orala
activită ților de joc și mișcare demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : frontal,
activită țile de joc și mișcare individual, pe echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri: Batistuța, Vânătorul iscusit, Acul cu ața,Salut prietene
17.03 1.3 Jocuri de mişcare - Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
2.1 desfăşurate între echipe (căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.) corzi selective
2.2 stabile - Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor Resurse procedurale : conversatia,
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor explicatia, exercitiul, Evaluare orala
- Autoanaliza randamentului propriu demonstratia
- Analiza randamentului echipelor Forme de organizare : frontal,

4
Jocuri: Ancorăm corabia la mal, Naveta spaţială, Calculatoarele, individual, pe echipe
Infanteriştii
24.03 1.3 Jocuri de mişcare - Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
2.1 desfăşurate între echipe (căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.) corzi selective
2.2 stabile - Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor Resurse procedurale : conversatia,
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor explicatia, exercitiul, Evaluare orala
- Autoanaliza randamentului propriu demonstratia
- Analiza randamentului echipelor Forme de organizare : frontal,
JOC: Calculatoarele individual, pe echipe
31. 03 1.3 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi selective
2.2 dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : conversatia,
-Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicatia, Evaluare orala
activită ților de joc și exercitiul, demonstratia
mișcare Forme de organizare : frontal,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în individual, pe echipe
activită țile de joc și mișcare
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Poșta merge, Cercurile zburătoare
Vânătorii și rațele, Între două focuri)
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

UNITATEA DE INVATARE : RECAPITULARE .


DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA. STIL DE VIATA ACTIV
Numar de ore alocat :2 ore
Perioada : S XXVII- S XXVIII

Dat Comp. Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


a procedurale

5
20.04 1.3 Jocuri de mişcare si -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete, Aprecieri
27.04 2.1 stafete - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi selective
2.2 dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : conversatia,
-Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicatia, exercitiul, Evaluare orala
activită ților de joc și mișcare demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : frontal,
activită țile de joc și mișcare individual, pe echipe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Coșulețul cu două toarte ,Mingea prin tunel
(variantă)
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

UNITATEA DE INVATARE : EVALUARE.


DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA. STIL DE VIATA ACTIV
Numar de ore alocat : 1
Perioada : S XXIX – S XXX

Dat Comp. Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


a continut procedurale
1.3 Jocuri de mişcare si -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete,
2.1 stafete - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi
12.05 2.2 dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : conversatia, Evaluare orala
-Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicatia, exercitiul, demonstratia
activită ților de joc și mișcare Forme de organizare : frontal,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în individual, pe echipe
activită țile de joc și mișcare
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Crabii și creveții,Îndemânaticii
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă , starter, arbitru, scorer etc.)

UNITATEA DE INVATARE : DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA. STIL DE VIATA ACTIV.

6
JOCURI IN AER LIBER LA ALEGERE
Numar de ore alocat : 5
Perioada : S XXXI – S XXXIII

Dat Comp. Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


a continut procedurale
1.3 Jocuri de mişcare si -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete,
2.1 stafete - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi
19.05 2.2 dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : conversatia, Evaluare orala
26.05 -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicatia, exercitiul, demonstratia
activităților de joc și mișcare Forme de organizare : frontal,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în individual, pe echipe
activitățile de joc și mișcare
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Locuri in aer liber la alegere
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(că pitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
1.3 Jocuri de mişcare si -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, stafete,
2.1 stafete - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi
2.06 2.2 dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : conversatia, Evaluare orala
9.06. -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicatia, exercitiul, demonstratia
16.06 activităților de joc și mișcare Forme de organizare : frontal,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în individual, pe echipe
activitățile de joc și mișcare
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrâ ngerii în cadrul
jocurilor de mișcare: Locuri in aer liber la alegere
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(că pitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor

S-ar putea să vă placă și