Sunteți pe pagina 1din 13

Planificare calendaristică( an școlar 2020-2021)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Aria curriculară: Om și societate
Curriculum nucleu
Editura ARAMIS, Aurori: Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Semestrul I - 15 ore Semestrul al II-lea- 15 ore , nr total= 30 ore,

COMPETENŢE GENERALE:

1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate


2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent
3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare
4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți

1
1
Semestrul I
UNITATEA DE CONŢINUTURI (TITLUL
COMPETENŢE SPECIFICE NR. ORE SĂPTĂMÂNA OBS.
ÎNVĂŢARE LECŢIEI)
I. Trecutul şi 1. Ce este istoria? 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
prezentul din jurul faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 I
nostru 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
14. 09- 16. 11. 2020 timp şi spaţiu.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
2. Timpul istoric şi modul 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
geografic faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 II
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3. Familia 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 III
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
2
2
care presupun comunicarea.
4. Comunitatea locală şi 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
naţională. Comunităţi ale faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 IV
minorităţilor pe teritoriul 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
României 1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
5. Copilăria de ieri şi de azi 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 V
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi
celălalt, dintre persoane şi grupuri.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
6. Popoare de ieri şi de azi 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 VI
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.

3
3
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi
celălalt, dintre persoane şi grupuri.
7. Cunoaşterea lumii prin 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
călători faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 VII
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
8. Recapitulare 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 VIII
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
9. Evaluare 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 IX
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
II. Epoci istorice. 10. Antichitatea 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
Evenimente, Grecii – prima civilizaţie a faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 X
personalităţi, locuri Europei 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.

4
4
istorice 1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
23. 11. 2020- 2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
25. 01. 2021 instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
11. Dacii şi romanii. 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
Întemeierea poporului român faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XI
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
12. Epoca Medievală 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
Întemeierea statelor medievale faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XII
româneşti 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
Gelu, Dragoş, Basarab 2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse

5
5
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi
celălalt, dintre persoane şi grupuri.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
13. Figuri legendare ale Ţării 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
Româneşti faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XIII
a) Mircea cel Bătrân 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi
celălalt, dintre persoane şi grupuri.
14. Figuri 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
b) Vlad Ţepeş faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XIV
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a

6
6
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi
celălalt, dintre persoane şi grupuri.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
15. Figuri 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
c) Mihai Viteazul faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XV
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi
celălalt, dintre persoane şi grupuri.
16. Recapitulare 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XVI
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.

7
7
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
17. Evaluare 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XVII
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
Semestrul al II-lea

UNITATEA DE CONŢINUTURI (TITLUL


COMPETENŢE SPECIFICE NR. ORE SĂPTĂMÂNA OBS.
ÎNVĂŢARE LECŢIEI)
III. Epoci istorice. 1. Moldova în timpul lui Ştefan 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
Evenimente, cel Mare faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XVIII
personalităţi, locuri 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
istorice 1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
8. 02. 2021- 26. 2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
04. 2021 instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
2. Iancu de Hunedoara, voievod 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
al Transilvaniei faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XIX
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.

8
8
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
3. Transilvania – spaţiu 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
multietnic. Sat şi oraş în Evul faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XX
Mediul. Despre personalităţi ale 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
minorităţilor 2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4. Epoca Modernă 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
Cuza şi Unirea Principatelor faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXI
Române 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
5. Cucerirea Independenţei în 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
timpul lui Carol I faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXII
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse

9
9
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
6. Eroi ai Primului Război 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
Mondial faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XVIII
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
7. Regele Ferdinand şi Marea 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
Unire faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXIV
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
8. Epoca Contemporană 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
România la cumpăna dintre faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXV
milenii 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de

10
10
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru
a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
9. Recapitulare 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXVI
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
10. Evaluare 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXVII
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
IV. Cultură şi 11. Locuri istorice în 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
patrimoniu comunitate faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXVIII
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
10. 05. 2021- 10. 3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
06. 2021 accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
12. Construcţii religioase şi 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
ctitorii lor faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXIX
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de

11
11
comunicare orală şi scrisă.
13. Monumente şi locuri 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
istorice incluse în patrimoniul faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXX
UNESCO 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
1.3. Recunoaşterea preocupării oamenilor pentru raportarea la
timp şi spaţiu.
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare.
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de
timp.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
14. Recapitulare 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXXI
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi
celălalt, dintre persoane şi grupuri.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
15. Evaluare 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXXII
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.
16. Recapitulare finală 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXXIII
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse
accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi

12
12
celălalt, dintre persoane şi grupuri.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii
care presupun comunicarea.
17. Evaluare finală 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare. 1 XXXIV
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din
prezent.

13
13

S-ar putea să vă placă și