Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 16 septembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova


nr. 507 din 10.12.2020 lectura I
Lege constituțională
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
2 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Comisiei
deputaților Electorale Centrale (Vadim Banaru, Lilian Enciu, Vitalie Miron, Vasile
Postolache, Alexandr Berlinschii, Angelica Caraman, Sergiu Gurduza,
Ludmila Lupașco, Alexandru Musteața)
nr. 229 din 08.09.2021
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii
deputaților sănătății nr.411/1995
nr. 59 din 09.03.2021 lectura II
Lege organică

Inițiator - deputatul D.Perciun


Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amânat la ședința în plen din 09.09.21
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.789/1996 cu privire la
deputaților Curtea Supremă de Justiție (art.7, 91)
nr. 213 din 02.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, L.Nicolaescu-Onofrei, I.Babici,
A.Mija, M.Gonța, A.Munteanu-Pojoga, M.Druță, I.Șpac,
D.Istratii, R.Marian, I.Groza, Gh.Ichim, Ig.Chiriac,
M.Adam, M.Morozova, O.Stamate, L.Novac, M.Popșoi,
A.Cătănoi, V.Spînu, Iu.Dascălu, N.Davidovici, V.Grădinaru,
Iu.Păsat, V.Jacot, E.Qatrawi, I.Talmazan
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul
deputaților public de pensii (art.8, 12, 16, 33, )
nr. 233 din 09.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amânat la ședința în plen din 09.09.21
raport
distribuit
6 Proiectul de hotărâre privind grupurile parlamentare de prietenie
deputaților nr. 238 din 14.09.2021
Inițiatori - deputații D.Gherman, M.Popșoi
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
7 Proiectul de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru
deputaților soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor (Anatolie Zagorodnîi)
nr. 237 din 14.09.2021
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
8 Proiectul Codului transportului feroviar
deputaților nr. 207 din 26.08.2021 UE
COD lectura I
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător – anexa nr.2; Legea nr.131/2012 privind controlul de stat
asupra activității de întreprinzător – anexa)
nr. 208 din 26.08.2021
Lege organică lectura I
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
10 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și