Sunteți pe pagina 1din 3
eS SOCIETATEA PE ACTIUNI | «REGIA APA-CANAL SOROCA> 3000, Soraca, str. Uzinelor 9, to,(230) 2-63-18, 3000, Copora, yn: Vanrenap,9, ren(230) 2-63-18, fax 2-40-94, 2-63-18; e-mail dacsor@mail.ru chanc 2-40-94, 2-63-18; e-mail dacsor@mail.ru IBAN-MD26ML000000002251537185 BC ‘Moldindconbank’ SA | !BAN-G2sy.00000000z2518571882261837188 BC"Modinsconbank* [fb MOLDMD2X337, of 1003607000120; TVA 8400110 eb MOLDMD2x337, ebix 1003607000120; HOC 8400110 | ‘Agentia National pentru Reglementare in Energetic’ ANRE Directorului general Domnului Veaceslav Untila Acord in conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de prezentare si examinare a cererilor titularilor de licente privind preturile si tarifele reglementate anexa la Hotarirea Consiliului de Administratie al ANRE nr.286/ 2018 din 17.10.2018, SA ,,Regia Apa-Canal Soroca” isi exprima acordul de publicare a informatiilor prezentate pe pagina oficiala ANRE. Administrator SA ,,Regia Apa-Canal Soroca” Executat: Anici bn, Economist SA ,, Regia Apa-Canat Soroca”” Agentia National pentru Reglementare in Energetic’ ANRE Directorului general Domnului Veaceslay Untila Scrisoare de argumentare a initiative: titularului de licenta SA Regia Apa-Canal Soroca” SA ,,Regia Apa-Canal Soroca” activeaza in conditiile Acordului de Credit Subsidiar din 15.04.2004, ratificat prin Legea 311/2003, in cadrul ,,Proiectului- pilot de alimentare cu apd si canalizare” $i a Contractului de imprumut incheiat intre Republica Moldova si BERD, semnat la 16.06.2010 si ratificat prin Legea nr.203 din 16.07.2010, in cadrul Proiectului ,, Program de dezvoliare a serviciilor de aprovizionare cu apa potabila”. Conform prevederilor Contractului de Sub- imprumut din 19 ianuarie 2011 incheiat intre Consiliul Raional Soroca, IM »Directia Apeducte si Canalizare” si primariile incluse in proiectul BERD Tarifele aplicate de Entitatea Proiectului trebuie sd asigure acoperirea costurilor de productie $i a celor operationale, costurile de reparatie $i intretinere precum si costurile asociate rambursdrii imprumutului,” Majorarile de tarif prevazute in contractul mentionat nu au fost acceptate de c&tre Consiliul municipal Soroca, fapt care a generat incapacitate de acumulare a surselor financiare necesare pentru achitarea imprumuturilor contractate. in acel: imp SA ,,Regia Apa-Canal Soroca” este in incapacitate de plata fat de furnizorul principal IIS ,,Acva-Nord”, fapt care a generat aplicarea sechestrului asupra conturilor bancare ale SA ,,Regia Apa-Canal Soroca”. in fapt, prin prisma prevederilor articolului 7 al Legii 303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, SA ,.Regia Api-Canal Soroca” vine cu initiativa privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa gi de canalizare prestat, in scopul de a obtine eficien{a economics. Administrator SA ,,Regia Apa-Canal Soroca’?~/ xecitat: niet fon, Economist SA , Regia Apa-Canal Soroca" Tel.067700201 FISA DE FUNDAMENTARE, pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare eu api, de canalizare si de epurare a apelor wzate pentru anul__2021 Efeetivin anal de gestiune_2020__ CCaleulat pentru anul pregnozat__2021__ fee Spc mea ae sept « a oe = = aie ise) | es [a praca Waienda rides) 562 1 104 LA Ned int ep) ee 7 7 : E 12d ap ptt pre denne 136 19 Ts 1a Nd ol et wo m2 22 can ema ecient | eters 2 - a ‘Cast ag spel ia BEAT wT Is 1 1a 1a - | ue Lieut erase ve in pate ele 7 Ma 7 7 7 4 _ pts wm_| rom wmo_| 250 | aoae7 Ey Mer a as] |e “es 3 78 2 (ie) ais Cour 18 om vm 1 | 1 6 20s = ma [am htt pind ern cl Fi inbilesponle a0 ane Cn m0 3980 27. Chtilpnt cna 7 19. 231 2 felon ae 7 nm (lt pid eine cnn ne cones : z Hm ar Tas stents gesis (ah TA i : = Be vn EEE om Te [ate pie pi in a 2 @ nda enn, FR W955 Choice cgi = Ra ae) 2 2 ists acre eee aR mm om “Tait pent serviein publi de eanalizars gi eparare x ur, [apetor urate x x x a isu