Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Pentru aprobarea proiectului de lege privind utilizarea Drepturilor


Speciale de Tragere alocate de Fondul Monetar Internațional
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă proiectul de lege privind utilizarea Drepturilor Speciale de


Tragere alocate de Fondul Monetar Internațional şi se prezintă Parlamentului
spre examinare.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco


3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere
alocate de Fondul Monetar Internațional

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Mijloacele în formă de Drepturi Speciale de Tragere (DST)


alocate de Fondul Monetar Internațional Republicii Moldova, prin intermediul
Băncii Naționale a Moldovei, în sumă de 165333492,00 DST, se vor utiliza
pentru finanțarea necesităților bugetului de stat.

Art. 2. – Banca Națională a Moldovei va transfera Ministerului Finanțelor


mijloacele în formă de alocări de Drepturi Speciale de Tragere prevăzute la art.1,
inclusiv drepturile și obligațiile rezultate din acestea, în termenele și condițiile
stabilite într-un acord ce urmează a fi încheiat între Ministerul Finanțelor și
Banca Națională a Moldovei în cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.

Art. 3. – Cheltuielile aferente deservirii drepturilor speciale de tragere se


vor efectua de la bugetul de stat.

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului