Sunteți pe pagina 1din 5

Instructiunea if

If=daca
Sintaxa1:
If (conditie) then
Inceput
Instructiune1;
Instructiune2;
Sfarsit_daca
Principiul de functionare:
Daca conditia din paranteze este
adevarata atunci se executa setul de
instructiuni cuprins intre inceput si
sfarsit_daca.
Sintaxa2:
If(conditie) then
Inceput
Set_instructiuni1;
Sfarsit
Else
Inceput
Set_instructiuni2;
Sfarsit
Principiul de functionare:
Daca conditia dintre paranteze este
adevarata atunci se executa
set_instructiuni1.
Altfel(adica daca conditia este falsa) se
executa set_instructiuni2.

1 Scrieti un program in Scratch care


determina cea mai mare valoare a doua
variabile a si b citite de la tastatura. In
cazul in care cele 2 variabile sunt egale
se va afisa un mesaj corespunzator.
2. scrieti un program in Scratch care
verifica daca un numar este pozitiv sau
negativ. In cazul in care numarul este 0
se va afisa un mesaj:” numarul citit nu
este nici pozitiv nici negativ”