Sunteți pe pagina 1din 6

2

1).Raportul a două numere raţionale este 3 iar diferenţa lor este 15. Aflaţi numerele.

Soluţie

𝑎 2
=
𝑏 3

(schimbam mezii intre ei)

𝑎 𝐛
= =𝑘
𝟐 3

𝑎
= 𝑘 ⇒ 𝑎 = 2𝑘
𝟐

𝐛
= 𝑘 ⇒ 𝑏 = 3𝑘
3

𝑏 − 𝑎 = 3𝑘 − 2𝑘 ⇔ 𝑏 − 𝑎 = 𝑘
} ⇒ 𝑘 = 15
𝑏 − 𝑎 = 15

𝑎 = 2𝑘 ⟺ 𝑎 = 2 ∙ 15 ⇒ 𝑎 = 30

𝑏 = 3𝑘 ⟺ 𝑏 = 3 ∙ 15 ⇒ 𝑎 = 45

𝑥 3 7𝑥−5𝑦
2). Daca 𝑦
=
4
aflati valoarea raportului 8𝑥+6𝑦.

𝑥 3
=
𝑦 4

(schimbam mezii intre ei)

𝑥 𝑦
= =𝑘
𝟑 4

𝑥
= 𝑘 ⇒ 𝑥 = 3𝑘
𝟑

𝑦
= 𝑘 ⇒ 𝑦 = 4𝑘
4
7𝑥 − 5𝑦 7 ∙ 3𝑘 − 5 ∙ 4𝑘 21𝑘 − 20𝑘 𝑘 1
= = = =
8𝑥 + 6𝑦 8 ∙ 3𝑘 + 6 ∙ 4𝑘 24𝑘 + 24𝑘 48𝑘 48

3𝑦−5𝑥 6 𝑥
3). Daca 3𝑦−4𝑥
= , aflati
7 𝑦

Soluţie: Folosind proprietatea fundamentală a proporţiilor obţinem


(3𝑦 − 5𝑥 ) ∙ 7 = (3𝑦 − 4𝑥 ) ∙ 6 ⇔ 21𝑦 − 35𝑥 = 18𝑦 − 24𝑥 ⇔ 21𝑦 − 18𝑦
𝑥 3
= 35𝑥 − 24𝑥 ⇔ 11𝑥 = 3𝑦 ⇒ =
𝑦 11

10) Un aliaj contine 240g aur si 960 g cupru. Care este titlul aliajului?
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑠 240 240 𝟏
𝑇= = = = (= 0,2)
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑗𝑢𝑙𝑢𝑖 240 + 960 1200 𝟓
11). Mihai plăteste la supermarket 210 lei , ceea ce reprezintă 70% din suma pe
care o are la el . Ce sumă ii mai ramane după ce plateste cumpărăturile?
70 70𝑥 210 ∙ 100
∙ 𝑥 = 210 ⇔ = 210 ⇔ 𝑥 = ⇒ 𝑥 = 300
100 100 70
300-210=90 lei ii mai ramane dupa ce plateste cumparaturile
12). Intr-o urna sunt 15 bile albe si 35 de bile negre identice ca marime. Care este
probabilitatea de a extrage o bila alba?
𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑧𝑢𝑟𝑖 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 15 3
𝑃(𝐴) = = = (= 0,375)
𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑧𝑢𝑟𝑖 40 8

4) Aflati x din proportia:


0,2 𝑥 0,2 𝑥 0,2 𝑥
= ⇔ = ⇔ =
37 2 37 𝟖 𝟑𝟓 37 𝟖𝟎 + 𝟏𝟎𝟓
30(2 + 3,5) 30( + ) 30( )
10 3 10 𝟑 𝟏𝟎 10 𝟑𝟎
185 37𝑥
⇔ 0,2 ∙ 𝟑𝟎 ∙ = ⇔ 𝟏𝟎 ∙ 𝟎, 𝟐 ∙ 185 = 37𝑥 ⇔ 37𝑥 = 2 ∙ 185 ⇔ 37𝑥
𝟑𝟎 10
= 370 ⇒ 𝑥 = 10

5) 3 muncitori primesc pentru o lucrare suma de 200 de euro. Cat a


primit fiecare muncitor stiind ca sumele sunt invers proportionale cu 0,5,
0,(3), 0,2.

Suma a 3 numere este 200. Sa se afle numerele stiind ca sunt invers


proportionale cu 0,5, 0,(3), 0,2.

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 200

𝑎 𝑏 𝑐 0,5 0, (3) 0,2


= = ⇔𝑎∙ =𝑏∙ =𝑐∙
1 1 1 1 1 1
0,5 0, (3) 0,2

𝟓 𝟑 𝟐 𝑎 𝑏 𝑐
⇔𝑎∙ =𝑏∙ =𝑐∙ ⇔ = = =𝑘
𝟏𝟎 𝟗 𝟏𝟎 2 3 5
𝑎
= 𝑘 ⇒ 𝑎 = 2𝑘
2

𝑏
= 𝑘 ⇒ 𝑏 = 3𝑘
3
𝑐
= 𝑘 ⇒ 𝑐 = 5𝑘
5
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 200 ⇔ 2𝑘 + 3𝑘 + 5𝑘 = 200 ⇔ 10𝑘 = 200 ⇔ 𝑘 = 200: 10

⇒ 𝑘 = 20

6. Suma a doua numere este egala cu 280. Determinati cele doua numere,
stiind ca o treime din primul numar este egala cu o patrime din al doilea
numar.

𝑎 + 𝑏 = 280

1 1 𝑎 𝑏
∙𝑎 = ∙𝑏 ⇒ = =𝑘
3 4 3 4
𝑎
= 𝑘 ⇒ 𝑎 = 3𝑘
3

𝑏
= 𝑘 ⇒ 𝑏 = 4𝑘
4

Inlocuim a si b in functie de k

𝑎 + 𝑏 = 280 ⇔ 3𝑘 + 4𝑘 = 280 ⇔ 7𝑘 = 280 ⇒ 𝑘 = 280: 7 ⇒ 𝑘 = 40

𝒂 = 3𝑘 ⇔ 𝑎 = 3 ∙ 40 = 𝟏𝟐𝟎

𝒃 = 4𝑘 ⇒ 𝑏 = 4 ∙ 40 = 𝟏𝟔𝟎

7. O echipa de muncitori ar termina de zidit o treime dintr-o casa in 12


zile. In cat timp ar zidi jumatate din casa.
𝑎
… … … … … … … … 12 𝑧𝑖𝑙𝑒
3
𝑎
… … … … … … … … … . 𝑥 𝑧𝑖𝑙𝑒
2
𝑎
3 = 12 ⇔ 𝒂 ∙ 2 = 12 ⇒ 2 = 12
𝑎 𝑥 3 𝒂 𝑥 3 𝑥
2

2 12
= ⇔ 2x = 12 ∙ 3 ⇒ 2𝑥 = 36 ⇒ 𝑥 = 18 𝑧𝑖𝑙𝑒
3 x

8. Cinci tractoare ara un teren in 14 ore. In cate ore ara ogorul, 4


tractoare?

5tractoare.................14h

4tractoare................x h

invers proportionalitate: daca numarul de tractoare scade, timpul pentru


arat creste

5 𝑥 70
= ⇔ 5 ∙ 14 = 4𝑥 ⇔ 4𝑥 = 70 ⇒ 𝑥 = = 17,5 ℎ
4 14 4

8. Fie a,b,c numere rationale. Daca 2,3,5 sunt invers proportionale cu


9 22 𝑎2 +23 𝑎3 𝑏3 +55 ∙𝑐 5
a,b,c si 2c = aratati ca 𝑝 = + 1994 este patratul unui
5ab 2𝑎+3𝑏+5𝑐

numar natural.

{2,3,5}𝑖. 𝑝. ⇒ {𝑎, 𝑏, 𝑐 }

2 3 5 𝑎 𝑏 𝑐
= = = 𝑘 ⟺ 2 ∙ = 3 ∙ = 5 ∙ = 𝑘 ⟺ 2𝑎 = 3𝑏 = 5𝑐 = 𝑘
1 1 1 1 1 1
𝑎 𝑏 𝑐
𝑘
2𝑎 = 𝑘 ⇒ 𝑎 =
2

𝑘
3𝑏 = 𝑘 ⇒ 𝑏 =
3

𝑘
5𝑐 = 𝑘 ⇒ 𝑐 =
5

9 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘3
𝟐𝐜 = ⇔ 10𝒂𝒃𝒄 = 9 ⇔ 𝟏𝟎 ∙ ∙ ∙ = 9 ⇔ = 𝟗 ⇔ 𝑘3 = 9 ∙ 3
𝟓𝐚𝐛 𝟐 3 𝟓 𝟑

⇔ 𝑘 3 = 27 ⇔ 𝑘 3 = 33 ⇒ 𝑘 = 3

𝑘 𝑘 3
𝑎= ⇔𝑎= ⇒𝑎=
2 2 2
𝑘 𝑘 3
𝑏= ⇔𝑏= ⇔𝑏= ⇒𝑏=1
3 3 3
𝑘 𝑘 3
𝑐= ⇔𝑐= ⇒𝑐=
5 5 5

22 𝑎2 + 23 𝑎3 𝑏3 + 55 ∙ 𝑐 5
𝑝= + 1994
2𝑎 + 3𝑏 + 5𝑐
9 27 243
𝟐𝟐 ∙ 𝟐 + 𝟐𝟑 ∙ 𝟑 ∙ 1 + 𝟓𝟓 ∙ 𝟓
= 𝟐 𝟐 𝟓 + 1994
3 3
𝟐∙ +3∙1+𝟓∙
𝟐 𝟓
9 + 27 + 243 279
= + 1994 = + 1994 = 31 + 1994 = 2025 = 405
3+3+3 9