Sunteți pe pagina 1din 12

Testul 19

Ionel Marina
𝑥
= 8
Itemul 1 2 Produsul extremilor
este egal cu
𝑥 = 16 produsul mezilor!

𝑥=4
În orice triunghi dreptunghic lungimea
medianei dusă din vârful unghiului
drept este egală cu jumătate din lungimea
ipotenuzei.

AM = 7.5 cm
BC = 2AM = 2 · 7.5 = 15 cm

Itemul 2
Amplificare
cu i

2 − 8𝑖 2𝑖 + 8
𝑧= = = −8 − 2𝑖
𝑖 −1
4 2
−2.3 −35 −2.3+3.8 ∙2
𝑎= 𝑥 :𝑥 =𝑥 = 𝑥 1.5∙2 = 𝑥 3 = 33 = 27
1 − 3𝑥 = 5
4
1 − 3𝑥 = 5 −3𝑥 = 4
⇔൦ ⇔ ቎𝑥 = − 3
1 − 3𝑥 = −5 −3𝑥 = −6
Itemul 5 𝑥=2

4 8
Suma este − ∙2= −
3 3
Primul număr: n-7
Al doilea număr: n
𝑛 𝑛 − 7 = 330
𝑛2 − 7𝑛 − 330 = 0
Itemul 6 𝑛 = −15 ∉ ℕ

𝑛 = 22 ∈ ℕ
𝑛 − 7 = 22 − 7 = 15
Numerele sunt 22 și 15.
△ 𝐴𝐵𝐶 → 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑐
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑒𝑖 𝑙𝑢𝑖 𝑃𝑖𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎 ⇒
𝐵𝐶 = 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐶 2 ⇔ 𝐵𝐶 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 5 𝑐𝑚
𝐵𝐶 5
𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝑀 ⇒ 𝑚 ∡𝐵 = 𝑚 ∡𝐸𝐶𝑀 𝐸𝐶 = = = 2.5 𝑐𝑚
2 2

𝑑𝑒𝑜𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒


𝐴𝐵 𝐵𝐶 𝐴𝐶
⇒ 𝑑𝑢𝑝ă 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑙 𝑈𝑈 ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐸𝐶𝑀 ⇒ = =
𝐸𝐶 𝐶𝑀 𝐸𝑀
𝐴𝐵 𝐵𝐶 3 5 25
= ⇔ = ⇔ 𝐶𝑀 = 𝑐𝑚
𝐸𝐶 𝐶𝑀 2.5 𝐶𝑀 6
𝐷𝑉𝐴:
3
2𝑥 − 3 ≠ 0 𝑥≠
𝑥 2 + 4𝑥 ⇔ 2
>0 3
2𝑥 − 3 𝑥𝜖(−4; 0) ∪ ( ; +∞)
2
𝑥 2 + 4𝑥
log 1 <1
3 2𝑥 − 3 3𝑥 2 + 10𝑥 + 3 > 0

𝑥 2 + 4𝑥 2𝑥 − 3 > 0
− log 3 − log 3 3 < 0
2𝑥 − 3 2
ቊ3𝑥 + 10𝑥 + 3 < 0
3(𝑥 2 + 4𝑥) 2𝑥 − 3 < 0
log 3 > log 3 1
2𝑥 − 3 𝑥 < −3
3𝑥 2 + 10𝑥 + 3 ቎ 1
>0 𝑥>−
2𝑥 − 3 3
3 3
1 𝑥> 𝑥>
⇔ 2 ⇔ 2
−3 < 𝑥 < − ∈ 𝐷𝑉𝐴 1
3
3 1 −3 < 𝑥 < −
−3 < 𝑥 < − 3
𝑥 > ∈ 𝐷𝑉𝐴 3
2
3
𝑥<
2
0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, 𝑘 ∈ ℕ

1 20
(𝑥 + )
𝑥
𝑇𝑘+1 = 𝐶𝑛𝑘 𝑎𝑛−𝑘 𝑏 𝑘
𝑘 20−𝑘
1 𝑘 20−𝑘−
𝑘
𝑇𝑘+1 = 𝐶20 𝑥 ( )𝑘 = 𝐶20 𝑥 2
𝑥
𝑘
Itemul 9 20 − 𝑘 − = 14
2
𝑘
𝑘+ =6
2
3𝑘 = 12
𝑘=4
5 14
𝑇5 = 𝐶20 𝑥
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎ț𝑖𝑎 𝑠ă 𝑎𝑖𝑏ă 𝑐𝑒𝑙 𝑝𝑢ț𝑖𝑛 𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢ț𝑖𝑒 → ∆≥ 0

16𝑥 + 𝑎 + 3 ∙ 4𝑥 + 3𝑎 = 0
42𝑥 + 𝑎 + 3 ∙ 4𝑥 + 3𝑎 = 0
𝐹𝑖𝑒 𝑡 = 4𝑥 , 𝑡 > 0
𝑡 2 + 𝑎 + 3 𝑡 + 3𝑎 = 0
∆ = (𝑎 + 3)2 −12𝑎 = 𝑎2 + 6𝑎 + 9 − 12𝑎 = 𝑎2 − 6𝑎 + 9
∆≥ 0 ⟺ 𝑎2 − 6𝑎 + 9 ≥ 0 ⟺ 𝑎 − 3 2 ≥ 0, ∀𝑎𝜖ℝ
−𝑎 − 3 − 𝑎 + 3 −2𝑎
𝑡1 = = = −𝑎
2 2
−𝑎 − 3 + 𝑎 − 3 −6
𝑡2 = = = −3 < 0
2 2
−𝑎 > 0 ⟺ 𝑎 < 0
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓 𝑥 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 2 + 3𝑥 + 1
𝑎) 𝑓 ′ 𝑥 = 3𝑥 2 + 2𝑎𝑥 + 3
𝑓 ′ 1 = 6 + 2𝑎
𝑓 ′ 1 − 12 = 0 ⇔ 6 + 2𝑎 = 12 ⇔ 2𝑎 = 6 ⇔ 𝑎 = 3
5 5 3
𝑓(𝑥) 𝑥 + 3𝑥 2 + 3𝑥 + 1 1 5 (𝑥 + 1)3
𝑏)𝐼 = න 𝑑𝑥 = න 2
𝑑𝑥 = න 2
𝑑𝑥
2 𝑓′(𝑥) 2 3𝑥 + 6𝑥 + 3 3 2 (𝑥 + 1)
1 5 𝑥 2 𝑥 5 25 5 4 2 9
= න 𝑥 + 1 𝑑𝑥 = + ቤ = + − − =
3 2 6 3 2 6 3 6 3 2