Sunteți pe pagina 1din 14

Pretestare

2017
Ionel Marina
𝑎𝑚 < 𝑎𝑛 ⇒ 𝑚 < 𝑛

1 𝜋 1 3
( ) <( )
2 2
Itemul 1
2−𝜋 < 2−3
−𝜋 < −3
Itemul 2

În desenul alăturat este reprezentat


graficul funcției derivabile 𝑓: (1; 5) →
ℝ. Utilizând desenul, scrieți în casetă
unul dintre semnele “<”, “>” sau “=”,
astfel încât propoziţia obţinută să fie
adevărată.

𝑓 ′ 3 < 𝑓(3)
Deoarece funcția este descrescătoare
rezultă derivata este negativă. f(3) ia
valoare pozitivă.
Itemul 3
• În desenul alăturat este reprezentat triunghiul
dreptunghic 𝐴𝐵𝐶, în care 𝑚(∠𝐴) = 90°, 𝐵𝐶 = 18 cm și 𝐴𝐵 =
9 cm. Scrieți în casetă măsura în grade a unghiului 𝐴𝐵𝐶.
𝐴𝐵 9 1
• cos ∡𝐴𝐵𝐶 = = =
𝐵𝐶 18 2
1
• 𝑚 ∡𝐴𝐵𝐶 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 = 60°
2
Itemul 4
Amplificare
cu 3+4i

25 25 75 + 100𝑖
𝑧= 2
= = = 3 + 4𝑖
(2 − 𝑖) 3 − 4𝑖 25
Itemul 5
𝑥2 − 3 − 1
=0
𝑥+2
𝑥=2
൝ 𝑥2 𝑥2 𝑥2
− 3 − 1 = 0 ⇔ ቊ − 3 = 1 ⇔ ቊ = 4 ⇔ ൞ቈ𝑥 = −2 ⇔ 𝑥 = 2
𝑥+2≠0 𝑥 ≠ −2 𝑥 ≠ −2
𝑥 ≠ −2

𝑆= 2
Itemul 6
𝐷𝑉𝐴 = 𝑥 > 0

1 1
𝐷 𝑥 = = 1 − log 3 𝑥
log 3 𝑥 1
𝐷 𝑥 ≥ 0 ⇔ 1 − log 3 𝑥 ≥ 0 ⇔ log 3 𝑥 ≤ log 3 3 ⇔ 𝑥 ≤ 3
𝑆 = (0; 3ሿ
Itemul 7
𝐸𝐴𝐵𝐶𝐷 − 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑ă 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟ă 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡ă;
𝐸𝐷 = 𝐵𝐷 = 6 𝑐𝑚
𝐵𝐷 = 𝐴𝐵 2; 𝐴𝐵 = 3 2 𝑐𝑚
𝐴𝐵 3 2
𝐹𝐺 == 𝑐𝑚
2 2
𝐴𝐵 = 𝐴𝐵2 = 18 𝑐𝑚2
∆𝐸𝐺𝐶 − 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑐 ⇒ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑇. 𝑃. 𝐸𝐺
3 10
= 𝐸𝐶 2 − 𝐺𝐶 2 = 𝑐𝑚
2
∆𝐸𝐺𝐹 − 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑐 ⇒ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑇. 𝑃. 𝐸𝐹
= 𝐸𝐺 2 − 𝐹𝐺 2 = 3 3 𝑐𝑚
1 1
𝑉𝐸𝐴𝐵𝐶𝐷 = ∙ 𝐸𝐹 ∙ 𝐴𝐵 = ∙ 18 ∙ 3 ∙ 3 = 18 3 𝑐𝑚2
3 3
Itemul 8
𝑥
𝑓: ℝ ⟶ ℝ, 𝑓 𝑥 = 2
𝑥2 + 1

1−𝑥
𝑓 𝑥 = 2
(𝑥 + 1)2
1 − 𝑥 2
′ 𝑥=1
𝑓 𝑥 =0⇔ 2 2
=0⇔ቈ
(𝑥 + 1) 𝑥 = −1
-∞ <x<-1 x=-1 -1<x<1 x=1 1<x<+∞
f’(x) - 0 + 0 -
f(x) ↘ f(-1) ↗ f(1) ↘

𝑥 = −1 - punct de minim local; 𝑥 = 1 - punct de maxim local


Cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se formează aleator un
număr de șapte cifre distincte două câte două.
Determinați probabilitatea ca primele trei cifre
ale numărului să fie pare, iar celelalte - impare.
Itemul 9 n=7!=5040 (numărul cazurilor posibile)
m=3!*4!=144 (numărul cazurilor favorabile)

𝑚 144 1
𝑝= = =
𝑛 5040 35
Itemul 10

𝐹 𝑥 = න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = න 2 sin(2𝑥) 𝑑𝑥 = − cos 2𝑥 + 𝐶

𝐹 0 = −2 ⇔ − cos 0 + 𝐶 = −2 ⇔ 𝐶 = −1
𝐹 𝑥 = − cos 2𝑥 − 1
− cos 2𝑥 − 1 = 0 ⇔ cos 2𝑥 = −1
2𝑥 = 𝜋 + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ ℤ k 0
𝜋 + 2𝜋𝑘 x 𝜋
𝑥= ,𝑘 ∈ ℤ 2
2
Deoarece funcția este definită pe
𝜋 𝜋
intervalul − 3 ; 𝜋 ⇒ 𝑥 ∈ 0; 2
Itemul 11
𝐷𝐹 𝐴𝐹 2
= = (1)
𝐹𝐶 𝐹𝐵 1
𝐷𝐶 = 𝐴𝐵 = 6 𝑐𝑚
𝐷𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎ț𝑖𝑎 1 ⇒ 𝐷𝐹 = 𝐴𝐹 = 4 𝑐𝑚; 𝐹𝐶 = 𝐹𝐵 = 2 𝑐𝑚
∆𝐹𝐵𝐶 − 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑐 𝑖𝑠𝑜𝑠𝑐𝑒𝑙 ⇒ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑇. 𝑃.
𝐵𝐶 = 𝐵𝐹 2 = 2 2 𝑐𝑚
∆𝐷𝐹𝐵 − 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑐 ⇒ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑇. 𝑃.
𝐵𝐷 = 𝐷𝐹 2 + 𝐵𝐹 2 = 2 5 𝑐𝑚
1 1
𝐴∆𝐶𝐵𝐷 = ∙ 𝐵𝐹 ∙ 𝐶𝐷 = ∙ 2 ∙ 6 = 6 𝑐𝑚2
2 2
𝐶𝐵 ∙ 𝐵𝐷 ∙ 𝐶𝐷 𝐶𝐵 ∙ 𝐵𝐷 ∙ 𝐶𝐷 2 2 ∙ 2 5 ∙ 6
𝐴∆𝐶𝐵𝐷 = ⇒𝑅= =
4𝑅 4𝐴∆𝐶𝐵𝐷 4∙6
= 10 𝑐𝑚
Itemul 12
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎ț𝑖𝑎 𝑠ă 𝑎𝑖𝑏ă 2 𝑠𝑜𝑙𝑢ț𝑖𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 → ∆ > 0

4𝑥 − (3𝑎 − 1)2𝑥 + 2𝑎2 − 𝑎 = 0


𝑓𝑖𝑒 𝑡 = 2𝑥 , 𝑡 > 0
𝑡 2 − 3𝑎 − 1 𝑡 + 2𝑎2 − 𝑎 = 0
∆ = (3𝑎 − 1)2 −4(2𝑎2 − 𝑎) = 𝑎2 − 2𝑎 + 1 = 𝑎 − 1 2
∆> 0 ⇔ 𝑎 − 1 2 > 0, ∀𝑎𝜖ℝ\ 1
𝑡1 = 2𝑎 − 1 2𝑥 = 2𝑎 − 1
ቈ ⟺ቈ
𝑡2 = 𝑎 2𝑥 = 𝑎
1
2𝑎 − 1 > 0
ቊ ⇔ ቐ𝑎 > 2
𝑎>0
𝑎>0
1
𝑎∈ ;1 ∪ ( 1 ; + ∞ )
2