Sunteți pe pagina 1din 2

Problema nr 26968 din Gazeta Matematica supliment -septembrie2014

Fie funcția 𝒇: 𝒁𝟗 → 𝒁𝟗 , 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 .


𝑺ă 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒔𝒖𝒃𝒎𝒖𝒍ț𝒊𝒎𝒊𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨 𝒂𝒍𝒆 𝒎𝒖𝒍ț𝒊𝒎𝒊𝒊 𝒁𝟗 𝒄𝒖 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒆𝒕𝒆𝒂

𝒇(𝑨) = 𝑨 .

Benedict G. Niculescu,Bucuresti
REZOLVARE:

𝒁𝟗 ={0̂, 1̂,̂2, 3̂, 4̂, 5̂, 6̂, 7̂, 8̂}

Calculăm

f(0̂) = 0̂; f(1̂) = 1̂; f(2̂) = 4̂; f(3̂) = 0̂; f(4̂) = 7̂; f(5̂) = 7̂; f(6̂) = 0̂; f(7̂) = 4̂; f(8̂) = 1̂

Submulțimile care îndeplinesc condiția ca f(A)=A sunt: {0̂},


{1̂}, {0̂, 1̂}, {4̂, 7̂}, {0̂, 4̂, 7̂}, {1̂, 4̂, 7̂}, {0̂, 1̂, 4̂, 7̂}.

L: 1286. RMG-Să se determine numărul natural x știind că 𝟐𝟐𝟎𝟏𝟎 − 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟗 −


𝟐 = 𝒙 (𝟐𝟐𝟎𝟎𝟕 + ⋯ + 𝟐 + 𝟏)

Prof. Cătălina Drăgan, Galați


Soluție:
2𝑛+1 −1
Știm că 1 + 2 + 22 + ⋯ + 2𝑛 = = 2𝑛+1 − 1
2−1

Deci 1 + 2 + 22 + ⋯ + 22007 = 22008 − 1

Înlocuim în această ecuație dată:

22010 − 22009 − 2 = 𝑥(22008 − 1)

22009 (21 − 1) − 2 = 𝑥(22008 − 1)

22009 − 2 = 𝑥(22008 − 1)

2(22008 − 1) = 𝑥(22008 − 1)
Rezultă că x=2. Soluția ecuației este numărul natural 2

L: 1293. RMG- Rezolvați în R sistemul :

(𝒙 + √𝟐𝒚 + √𝟑𝒛 + 𝟐𝒖)𝟐 = 𝟏𝟎(𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 + 𝒖𝟐 )


{
𝒙𝟑 + √𝟐𝒚𝟑 + √𝟑𝒛𝟑 + 𝟐𝒖𝟑 = 𝟑𝟎

Prof. Constantin Dragomir, Pitești


Solutie:

Inegalitatea lui Cauchy-Buniakowsky-Schwartz este:

(𝑎1 𝑏1 + 𝑎2 𝑏2 + ⋯ 𝑎𝑛 𝑏𝑛 )2 ≤ (𝑎12 + 𝑎22 + ⋯ + 𝑎𝑛2 )(𝑏12 + 𝑏22 + ⋯ + 𝑏𝑛2 )


(1){ 𝑎 𝑎 𝑎
𝐸𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑐 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑏1 = 𝑏2 = ⋯ = 𝑏𝑛
1 2 𝑛

Aplicăm inegalitatea (1) pentru n=4:


2 2
(𝑥 + √2𝑦 + √3𝑧 + 2𝑢)2 ≤ (12 + √2 + √3 + 22 ) (𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 + 𝑢2 )
= 10(𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 + 𝑢2 )
𝑥 𝑦 𝑧 𝑢
Egalitatea are loc pentru : 1 = = = =𝑘
√2 √3 2

De unde : x=k; y=k√2; z=k√3; u=2k

Înlocuim în ecuația a doua a sistemului și obținem că:

𝑘 3 + 4𝑘 3 + 9𝑘 3 + 16𝑘 3 = 30

30𝑘 3 = 30

𝑘 3 =1 de unde k=1

Soluția sistemului este x=1, y=√2, z=√3, u=2