Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 14

EXERCITII RECAPITULATIVE
Exercitiul.I.1.(0,5 puncte) Sa se calculeze f 0 (x, y) pentru
2 −y 4
f (x, y) = x3 e−x .

Solutie. In baza canonica,


∂f ∂f 2 4 2 4 2 4
f 0 (x, y) = (gradf )(x, y) = ( , ) = (3x2 e−x −y −2x4 e−x −y , −4x3 y 3 e−x −y ).
∂x ∂y

Exercitiul.I.2.(0,5 puncte)Sa se scrie ecuatia planului tangent la

S = {x2 + y 2 + x2 = 9}

in (x0 , y0 , z0 ) ∈ S.
Solutie.f (x, y, z) = x2 + y 2 + z 2 , M = (x0 , y0 , z0 ). Atunci planul tangenat are
ecuatia
∂f ∂f ∂f
(M )(x − x0 ) + (M )(y − y0 ) + (M )(z − z0 ) = 0
∂x ∂y ∂z
ceea ce revine la
xx0 + yy0 + zz0 − 9 = 0.

Exercitiul I. 3. (0,5 puncte) Sa se studieze C-derivabilitatea functiei

f : C → C, f (z) = 3z̄ 2 − 10iz + 2.

Solutie.
z = x + iy, f (x + iy) = 3(x − iy)2 − 10i(x + iy) + 2 = 3x2 − 3y 2 + 10y + 2 + i(−6xy − 10x) ⇒
⇒ u(x, y) = 3x2 − 3y 2 + 10y + 2, v(x, y) = −6xy − 10x ⇒ ∂u ∂u
∂x = 6x, ∂y = −6y + 10,
∂v ∂v
∂x = −6y − 10, ∂y = −6x

1
Verificam ecuatiile Cauchy-Riemann
∂u ∂v
∂x = ∂y = −6x − 10 ⇔ 6x = −6x
∂u ∂v
∂y = − ∂x ⇔ −6y + 10 = 6y + 10

Rezulta ca f este C-derivabila numai pentru z = 0.


Exercitiul II. 1. (1 punct) Sa se calculeze
¨
2 2
x5 y 3 e−x −y dxdy, D = {x ≥ 0, y ≥ 0}.
D
p
Solutie. Folosim coordonate polare x = rcost, y = rsint, r = x2 + y 2 r ∈
(0, ∞), t ∈ [0, 2π), dxdy = rdrdt. Integrala devine
´ ∞ ´ 2π 9 −r2 5 ´∞ 2 ´ 2π
0 ( 0 (r e cos tsin3 tdt)dr = ( 0 r9 e−r dr)( 0 cos5 tsin3 tdt).

Pentru calculul primei integrale folosim functia Γ.


ˆ ∞ ˆ
2 1
0 1 −1 9 −r2 1 ∞ 4 −s Γ(5) 4!
r = s ⇔ r(s) = s , r (s) = s ⇒
2 2 r e dr = s e ds = = = 12.
2 0 2 0 2 2
Pentru calculul celei de-a doua integrale folosim functia β.
ˆ 2π
1 1 Γ(3)Γ(2) 1
2p−1 = 5 ⇒ p = 3, 2q−1 = 3 ⇒ q = 2 ⇒ cos5 tsin3 tdt = B(3, 2) = = .
0 2 2 Γ(5) 4!

Exercitiul II. 2. (1 punct) Sa se calculeze


ˆ
ydl, Γ = AB, A = (3, 5), B = (5, 9).
Γ

Solutie.Ecuatia dreptei AB este


x − xA xB − xA
= ⇔ y = 2x − 1.
y − yA yB − yA
Atunci Γ se parametrizeaza prin x(t) = t, y(t) = 2t − 1, t ∈ [3, 5].Rezulta ca
ˆ ˆ 5 √

ydl = (2t − 1) 1 + 4dt = 14 5.
Γ 3

Exercitiul II. 3. (1 punct) Sa se calculeze


¨
z 2 dσ, Σ = {x2 + y 2 + z 2 = 4, z ≤ 0}.
Σ

2
Solutie.Descrierea parametrica a suprafetei Σ este
π
x = 2sinθcosϕ, y = 2sinθsinϕ, z = 2cosθ, θ ∈ [ , π), ϕ ∈ [0, 2π], dσ = 4sinθdθdϕ.
2
Rezulta ca
¨ ˆ π ˆ 2π
2 cos3 θ π 32π
z dσ = ( 16cos2 θsinθdϕ)dθ = 32π(− ) π = .
Σ π
0 3 2 3
2

Exercitiul III. 1. (1 punct) Sa se construiasca o primitiva a lui ωdupa verificarea


conditiei de existenta

ω = (yln2y)dx + x(1 + ln2y)dy.

Solutie.
∂Q ∂P ∂Q
P (x, y) = yln2y, Q(x, y) = x(1+ln2y) ⇒ = 1+ln2y, = ln2y+1 =
∂x ∂y ∂x
deci conditia de existenta este indeplinita in domeniul y > 0.Pentru calculul unei
primitive alegem ca punct de plecare pe (0, 21 ) si drumul Γ = Γ1 ∪ Γ2 (vezi
Fig.1). Reprezentarile parametrice ale celor doua drumuri sunt:
1
Γ1 : x(t) = t, y(t) = , t ∈ [0, x], x0 (t) = 1, y 0 (t) = 0
2
si
1
Γ2 : x(t) = x, y(t) = t, t ∈ [ , y], x0 (t) = 0, y 0 (t) = 1.
2
Obtinem
˛ ˛ ˛ ˆ y
x+y 1
F (x, y) = Ω= Ω+ Ω=x (1+ln2t)dt = xy(1+ln2y)− + .
Γ Γ1 Γ2 1 2 4
2

Exercitiul III. 2. (1 punct) Sa se calculeze


ˆ
z5
2
dz.
|z|=2 (z + i)

Solutie.Folosim formula generala a lui Cauchy.

z0 = −i ∈ {|z| ≤ 2}, f (z) = z 5 , n + 1 = 2 ⇒ n = 1.

Atunci ˆ
z5
dz = 2πif 0 (−i) = 10πi.
|z|=2 (z + 1)2

3
Exercitiul III. 3.(1 punct) Sa se calculeze,

1 1 1
p dy ∧ dz − 2 dz ∧ dx, S = {z = (x2 + y 2 )|z ∈ [0, 1]}.
S 2 2
x +y +1 y + 1 4

Solutie.Reprezentarea parametrica a suprafetei S este


1 u v
x = u, y = v, z = (u2 + v 2 ), (u, v) ∈ D = {u2 + v 2 ≤ 4}; ⇒ A = − , B = −
4 2 2
de unde obtinem
‚ ´
S
√ 1 dy ∧ dz − 1
y 2 +1
dz ∧ dx = √ u
D (− 2 u2 +v 2 +1 − v
2(v 2 +1)
)dudv =0
2 2
x +y +1

prin folosirea coordonatelor polare in plan.


Exercitiul III. 4. (0,5 puncte) Sa se calculeze

r̄ · ν̄dσ, G = [−4, 1] × [1, 3] × [−2, 1].
∂G

Solutie.Din formula Gauss-Ostrogradski, deoarece divr̄ = 3 rezulta ca


‹ ˚
r̄ · ν̄dσ = 3 dxdydz = 3vol(G) = 3 · 5 · 2 · 3 = 90.
∂G G

References
[1] R.Gologan, A. Halanay, I.Sebe, O. Dragulete, Probleme de examen. Analiza
matematica, Matrix-Rom, Bucuresti, 2002.

[2] A. Halanay, R. Gologan, D. Timotin, Elemente de Analiza matematica, volu-


mul II, Matrix-Rom, Bucuresti, 2003.

[3] A. Halanay, Elemente de Analiza complexa, ed.II, Matrix-Rom, Bucuresti,


2004.