Sunteți pe pagina 1din 1

TEST PROBLEME DE NUMĂRARE

clasa a X -a

1. Aflaţi câte numere de trei cifre au suma cifrelor egală cu 3 .


2. Câte numere cu trei cifre diferite se pot forma cu cifrele 0,1,2,3,4,5 ?
3. Dacă A este o mulţime cu 5 elemente , determinaţi numărul funcţiilor f : A  A  A .
4. Determinaţi numărul funcţiilor strict monotone f : {1,2,3,4}  {3,4,5,6,7,8} .
5. Căte mulţimi X verifică egalitatea {1,2,3}  X  {1,2,3,4,5} ?
6.    
Fie A  x  N * ; x  500, x  4 şi B  y  N * ; y  500, y 5 . Determinaţi cardinalul
mulţimii A  B .
7. Aflaţi ce tip de poligon are număr egal de laturi şi diagonale .
8. Se consideră dreptele paralele d1 şi d 2 . Fie punctele A, B, C  d1 , D, E, F , G  d 2
Determinaţi numărul de triunghiuri format de aceste puncte.

SOLUŢII

1. Numerele sunt 111 , 120 , 102 , 210 , 201 , 300 .


2. A63  A52  100 .
3. 5 25
4. 2  C 64  30
5. 2 3
6. card ( A  B )  card ( A)  card (B )  card ( A  B)  125  100  25  200
n  n  3
7. Notăm cu n numărul laturilor . Obţinem n  , de unde n  5 .
2
8. 3  C 43  4  C32  30