Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele....................................................

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul I 2018


clasa a V-a

1. Calculați:
5p a) 423 + 189 – 268 =
5p b) 27 · 18 – 186 =
10p c) {62 + [12 ∙ (27 ∙ 23 – 22 ∙ 24) – 987] : 3} : 15 =
5p 2. Dacă a + b = 12 şi b + c = 9, calcululați 2a + 6b + 4c.
5p 3. Comparaţi numerele: a) 854 şi 1640 b) 245 şi 330.
5p 4. Determinaţi cel mai mare număr natural care împărţit la 7 dă câtul 12.
5p 5. Aflați x, dacă: 3·( 8·x – 24) = 72.
10p 6. Determinaţi toate numerele naturale de forma: 23 x divizibile cu 2.
10p 7. Bianca a cumpărat 2 m dantelă şi 3 m de pânză pe care a plătit 29 lei, iar Iulia a
cumpărat 4 m dantelă şi 5 m pânză pe care a plătit 53 lei. Cât a costat 1 m de dantelă
și unul de pânză ?
10p 8. Avem în curte găini şi iepuri, în total 35 de capete şi 98 de picioare. Câte găini și câți
iepuri sunt în curte ?

Numele şi prenumele....................................................
Lucrare scrisă la matematică pe semestrul I 2018
clasa a V-a

1. Calculați:
5p a) 543 + 278 – 359 =
5p b) 26 · 17 – 142 =
10p c) {116 + [73 + (34 ∙ 28 – 32 ∙ 27) : 11] : 9} : 25 =
5p 2. Dacă a + c = 15 şi b + c = 8, calcululați 3a + 2b + 5c.
5p 3. Comparaţi numerele: a) 934 şi 2722 b) 275 şi 350.
5p 4. Determinaţi cel mai mare număr natural care împărţit la 8 dă câtul 13.
5p 5. Rezolvați în mulţimea numerelor naturale ecuația: 5 · (7 · x – 37) = 60.
10p 6. Determinaţi toate numerele naturale de forma: 14 x divizibile cu 2.
10p 7. Bianca a cumpărat 2 reviste şi 3 cărți pentru care a plătit 30 lei, iar Iulia a cumpărat 4
reviste şi 5 cărți pentru care a plătit 52 lei. Cât a costat o revistă și cât costă o carte ?
10p 8. Avem în curte găini şi iepuri, în total 42 de capete şi 118 de picioare. Câte găini și câți
iepuri sunt în curte ?

Numărul 1. 1) a) 344. b) 300. c) 7. 2) 60. 3) a) 854=2162>2160=440. b) (23)15<(32)15. 4) 90. 5) 6. 6) 230; 232; 234;
236; 238. 7) 7; 5. 8) 21; 14.
Numărul 2. 1) a) 462. b) 300. c) 5. 2) 61. 3) a) 934=268>366=2722. b) 275=(23)25<350=(32)25. 4) 111. 5) 7. 6) 140;
142; 144; 146; 148. 7) 3; 8. 8) 25; 17.