Sunteți pe pagina 1din 9

1

Studiu de caz pe o companie reală

Axente Andreea Anamaria

Facultatea De Comunicare Şi Relaţii Publice

Master BMRU – IDD, anul I

Bucureşti

2010
2

Cuprins:

I. Prezentarea companiei ………………………………………………….3

1. Organigrama BNR…………………………………………………4

2. Descrierea metodei de investigare a nevoilor de training………….5

II. Prelucrarea datelor ……………………………………………………..7

III. Specificarea tuturor problemelor identificate și marcarea acelora

care pot fi soluționate prin training………………………………….…7


IV. Formularea obiectivelor de formare(cu respectarea criteriilor

SMART)……………………………………………………………….....8
V. Bibliografie……………………………………………………………….9
3
I. Prezentarea companiei:

Banca Naţională a României a luat fiinţă la 17 aprilie 1880, fiind, din perspectivă
cronologică, cea de-a 16-a bancă centrală din lume. Primul guvernator al Băncii Naţionale a
fost Ion I. Câmpineanu, însă adevăratul ctitor al instituţiei a fost Eugeniu Carada.Banca
Naţională îşi are sediul în clădirea din strada Lipscani nr. 25, monument arhitectonic construit
în perioada 1882-1889 şi în cea din strada Doamnei nr. 8, construcţie în stil neoclasic din
perioada 1938-1950. BNR îşi desfăşoară activitatea şi în Palatul Chrissoveloni aflat în
imediata vecinătate a acestora, pe strada Lipscani nr. 16.
Banca Naţională a României este banca centrală a României. Este o instituţie publică
independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti.
Obiectivul său fundamental îl reprezintă asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor
(conform Statutului).
Banca Naţională a României sprijină politica economică generală a statului, fără a
prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental.
Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia este banul. Începând cu 1 ianuarie
2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Banca Naţională a României a
devenit membră a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), iar Guvernatorul BNR,
membru al Consiliului General al Băncii Centrale Europene (BCE).

1. Prezentarea organigramei:
4

Guvernator
Guvernator

Prim-
Prim-
Viceguvernator
Viceguvernator Viceguvernator
Viceguvernator CancelariaBNR
Cancelaria BNR
viceguvernator
viceguvernator

Direcţiapolitică
Direcţia politică
monetară şişi
monetară Direcţia
Direcţia Direcţia
Direcţia Direcţia
modelare reglementareşişi operaţiunide
de Direcţia
modelare reglementare Direcţiastatistică
statistică operaţiuni comunicare
macroeconomică autorizare Direcţia piaţă comunicare
macroeconomică autorizare piaţă

Direcţia
Direcţia
stabilitate Direcţia
Direcţia Direcţiaservicii
Direcţia servicii Direcţia
Direcţia Direcţiaresurse
Direcţia resurse
stabilitate supraveghere informatice secretariat umane
financiară
financiară supraveghere informatice secretariat umane

Direcţiastudii
Direcţia studii Direcţiaemisiune,
Direcţia emisiune, Direcţiaaudit
Direcţia audit
economice Direcţialogistică
Direcţia logistică
economice tezaur şi casierie
tezaur şi casierie Direcţiajuridică
Direcţia juridică intern
intern

Direcţiacoordonare
Direcţia coordonarea a
centrelordede
centrelor
Direcţiarelaţii
Direcţia relaţii perfectionare
perfectionare Compartimentul
Compartimentul
internaţionale
internaţionale Direcţiaplăţi
Direcţia plăţi Direcţiaachiziţii
Direcţia achiziţii profesionalăşişi
profesională protecţiavalorilor
protecţia valorilor
activităţisociale
activităţi sociale

Direcţia
Direcţia
contabilitate
contabilitate SUCURSALE
SUCURSALE

Compartimentul
Compartimentul
gestiunea
gestiunea
problemelor
problemelor
financiare
financiare

2.Descrierea metodei de investigare și a nevoilor de training:


5

Am ales ca metodă de investigare a nevoilor de training chestionarul. Acest chestionar l-


am aplicat pe un numar de 10 persoane din cadrul departamentului de Resurse Umane.
Chestionarul este alcătuit dintr-un număr de 16 itemi. Pentru construirea chestionarului am
identificat un număr de 3 itemi care modelează comportamente relevante legate de abilitate
aleasă, respectiv lucrul în echipă, pentru a o supune studiului. Așadar, cele 3 variabile sunt:
formarea, conflictul, normarea si performanța. Pe baza acestora am elaborat chestionarul
menit să ne ajute să identificăm nevoile de trening.

Aproape Frecvent Uneori Rareori Aproape


niciodată
întotdeauna
1.Încercăm să
avem proceduri
standard pentru a
ne asigura că
lucrurile sunt în
ordine și decurg
normal
2.Suntem gata să
ne apucăm de
treabă, fără să mai
pierdem mult timp
cu planificarea
activităților
3.Știm că suntem
toți împreună și ne
asumăm
responsabilitățile
pentru succesul sau
eșecul echipei
4. Aplicăm
procedurile pentru
astabili împreună
obiectivele și
pentru a planifica
derularea
activităților
5.Membrilor
echipei le e teamă
să își ceară ajutorul
unul altuia
6.Ne asumăm
obiectivele și
6
sarcinile conform
regulilor și
presupunem că
fiecare face același
lucru
7.Membrii echipei
nu au încredere
unii în alții și își
monitorizează
reciproc modul de
realizare al
sarcinilor
8.Ne place să
lucrăm în echipă.
Ne folosim timpul
în mod plăcut și
productiv, în
același timp.
9.Ne acceptăm
reciproc ca
membrii ai aceleași
echipe
10.Ne acceptăm
unii altora atat
punctele tari cât și
slăbiciunile
11. Încercăm să
păstrăm armonia,
evitând conflictul
12.Sarcinile par
foarte diferite de
ceea ce ne
imaginăm că vom
face și par foarte
greu de realizat
13.Putem să
lucrăm împreună
pe problemele care
privesc întraga
echipă
14.Ne certăm mult
chiar dacă suntem
de acord cu
lucrurile
importante
15.Ne criticăm unii
pe alții în mod
constructiv
16.Reușim să
7
facem o mulțime
de lucruri.

II. Prelucrarea datelor:

În prelucrarea datelor am folosit metoda de calcul tabelar Excel.


O dată cu centralizarea răspunsurilor respondenţilor la chestionar, am putut evidenţia
procentajul obținut pentru fiecare dintre cei 4 itemi. Pentru
Cel mai mic scor posibil pentru studiu este 8(aproape niciodata), în timp ce cel mai mare
scor posibil pentr studiu este 40(aproape întotdeauna).
Formare Conflict Normare Performanță
Punctaj obținut 31 21 28 19

După cum se observă cel mai scor este obținut itemul PERFORMANȚĂ și CONFLICT.

III. Specificare tuturor problemelor identificate și marcarea acelora care


pot fi soluționate prin training:

Nevoia Identificată Posibile soluții


Înbunătățirea performanțelor Introducerea de noi programe menite să
îmbunătățească performanța la locul de
muncă.
Cunoștințe,aptitudini și abilități revizuite Introducerea de noi programe de formare
continuă menite să aducă modificări de
atitudine, utilizarea altor abilități și chiar
dobândirea unor seturi noi de
cunostințe,monitorizarer mai strictă.
8

IV. Formularea obiectivlor de formare( cu respectarea criteriilor SMART)

1. Înbunătățirea performanței de lucru și corectarea unor deficiențe de activitate profesională prin


introducerea unui program de COACHING de grup. Programul de coaching va dura 3 zile începând
cu 1 iulie 2010 până la data de 3 iulie 2010.
9
Bibliografie:

Camelia Crișan- suport de curs’’ Formarea profesională și trainingul ’’