Sunteți pe pagina 1din 1

Adrese privind corespondența studenților cu secretariatele facultăților din

cadrul Academiei de Studii Economice din București

Denumirea Facultății Adresă de email


Administrarea Afacerilor, cu predare în
office@fabiz.ase.ro
limbi străine
Administraţie şi Management Public secretariat@amp.ase.ro

Business şi Turism office.bt@ase.ro


Cibernetică, Statistică şi Informatică
secretariat@csie.ase.ro
Economică
Contabilitate şi Informatică de Gestiune secretariat@cig.ase.ro

Drept secretariat@drept.ase.ro
Economie Teoretică şi Aplicată secretariat@economie.ase.ro
eam@ase.ro
Economie Agroalimentară şi a Mediului
georgeta.sandu@eam.ase.ro
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori secretariat@fin.ase.ro

Management secretariat@man.ase.ro
decanat@mk.ase.ro
Marketing
claudia.anghel@mk.ase.ro
Relaţii Economice Internaţionale decanat@rei.ase.ro