Sunteți pe pagina 1din 2

ADEVERINȚĂ

PERMANENTĂ

Subsemnatul (nume, prenume) Neacșu Sorina Mirela în calitate de


(funcția) Director General Adjunct în cadrul (organizația) D.G.A.S.P.C
Giurgiu confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între
domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru
activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

Nume: Firanescu
Prenume: Ana-Maria
Data nașterii: 18.07.1988
Adresa: B-dul CFR, Bl 32/335, sc C, ap 43, et 1; Locuind in fapt la
adresa: B-dul Mihai Viteazu, Bl 2, ap 9, Giurgiu
Domeniul activității profesionale: PSIHOLOG
Locul de desfășurare al activității profesionale: D.G.A.S.P.C Giurgiu (
Șos. Alexandriei nr 7-9); CTF Daniela ( Str 1 Decembrie 1918, nr 33,
Giurgiu); CTF Constantin ( Str Alexandru Vlahuță, nr 3, Giurgiu)
Traseul deplasării: De la domiciliul B-dul Mihai Viteazu, bl 2, ap 9
către D.G.A.S.P.C Giurgiu respectiv CTF Daniela, CTF Constantin și
domiciliu
Mijlocul de deplasare: Autoturism proprietate personală

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire


la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la
zădărnicirea combaterii bolilor.

DATA SEMNĂTURA1

1 Adeverința se va completa și certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia.

Generat cu https://declaratie.egovernment.ro