Sunteți pe pagina 1din 1

Numele, P.

21 ianuarie 2021

Varianta Nr. Nota


Ion Borş, doctor în economie
19
Operaţiune valutară cu opţiune „OPTIONS” este o operaţie de transfer al riscului, un drept al alternativei de a alege o decizie,
care constă dintr-un acord de vânzare (cumpărare) de valută la termen (forward), conform căruia vânzătorul (cumpărătorul) are
dreptul dar nu şi obligaţia de a vinde (cumpăra) (opţiune “put” (“call”) ) o cantitate determinată de valută, (până) la o anumită
dată de executare în viitor, drept de opţiune (alegere) obţinută în schimbul plăţii unei prime de opţiune cumpărătorului
Determinarea eficienţei operaţiunilor Options
Moldova Agroindbank a încheiat cu Victoria Bank un acord opţional de vânzare peste 2 luni (60 zile)
2,550,000.00 de USD, conform cursului valutar de la Victoria Bank:
Cotarea (cursul) USD/ MDL: Cumpărare Vânzare
Cursul valutar Spot 18.2535 MDL 18.4961 MDL Preţul pieţei în ziua încheierii acordului
Marja Forward (2 luni. (60 zile) 0.26 MDL 0.24 MDL Pentru calcularea preţului Options din acord
Comisionul (prima) pentru opţiune 0.15 MDL 0.15 MDL Comisionul pentru un USD
Cursul valutar Options din acord Se calculează în Punctul 1.1
Opţiunea valutară este procurată contra plăţii de 0.15 MDL pentru fiecare USD.
Determinaţi rezultatul tranzacţiei pentru Moldova Agroindbank, dacă cursul valutar al pieţei USD/ MDL
peste 2 luni de la încheierea tranzacţiei va constitui:
Varianta а) Cumpărare 18.0535___________________ Vânzare 18.3061________________________
Varianta b) Cumpărare 20.1885___________________ Vânzare 20.4195________________________

1.0 USD se cotează cu: discount primă


1.1 Cursul Forward din contractul Options................................................. Cumpărare____________ Vânzare____________

1.2 În varianta „a” care curs este mai convenabil? Din contractul Options pe piaţă cursurile coincid

1.3 În varianta “а”, condiţiile opţiunii se îndeplinesc ? da nu


1.4 Cursul efectiv în varianta а) ______________________17,9035
1.5 Încasările de la vânzarea a 2550000 de USD în condiţiile variantei “а”?
Încasarea = 45 653 925 MDL
______________________________________________________________________________________________________
2. Eficienţa vânzării a 2550000 USD sub forma ratei dobânzii anuale pentru varianta “а”)?
Eficienţa = 11,5046%
______________________________________________________________________________________________________
3. Economia de la vânzarea a 2550000 USD prin opţiune în condiţiile cursului forward de pe piaţă – în varianta “а” ?
______________________________________________________________________________________________________
4.1 În varianta „b” care curs este mai convenabil? Din contractul Options pe piaţă cursurile coincid

4.2 În varianta “b”, condiţiile opţiunii se îndeplinesc ? da nu


4.3 Cursul efectiv în varianta b) ______________________20.0385
4.4 Încasările de la vânzarea a 2550000 de USD în condiţiile variantei “b”?
Încasarea = 2550000 x 20,0385 = 51 098 175 MDL
______________________________________________________________________________________________________
5. Eficienţa vânzării a 2550000 USD sub forma ratei dobânzii anuale pentru varianta “b”?
Eficienţa = (20,0385-18,2535)18,2535x (360/60)x100= 58,6736 %
______________________________________________________________________________________________________
6. Economia de la vânzarea a 2550000 USD prin opţiune în condiţiile cursului forward de pe piaţă – în varianta “b” ?

______________________________________________________________________________________________________