Sunteți pe pagina 1din 3

Data: 27.11.

2020
Disciplina: Comunicare în Limba Română
Tema lecției: “Farmecul iernii – scrierea corectă a cuvintelor într-o/într-un, dintr-o/dintr-un”
Tipul lecției: Consolidarea cunoștințelor

Etapele lecției Desfăşurarea activităţii

1. Captarea atenţiei Musafirul clasei, Albă ca Zăpada, le mulțumește elevilor


pentru că la ora de MEM au reușit să-i salveze pe piticii răpiți
de mama vitregă, transformați în pitici de grădină. Zâna
piticilor a pregătit elevilor o surpriză: cutiuța fermecată.
Activitatea elevilor: un copil deschide cutia fermecată în care
se află petale de flori, pe spatele cărora sunt scrise diferite
cuvinte. Fiecare copil extrage o petală pe care o va lipi pe
flipchart până vor ansambla floarea Albei ca Zăpada. Cu
ajutorul cuvintelor scrise pe petale, copiii vor rezolva corect
sarcinile.
Resurse: conversația, jocul didactic, cutia fermecată.
Evaluarea: observarea sistematică.

2. Enunţarea scopului Elevii vor asculta cu atenție mesajele transmise, vor citi corect și
şi a obiectivelor conștient cuvinte și propoziții, vor desprinde informații dintr-un
text citit, vor utiliza corect cuvintele într-un/într-o, dintr-un/dintr-
o. Vor identifica corect forma corectă a cuvintelor într-un text,
vor rezolva sarcinile jocului didactic, vor potrivi corect
ortogramele în enunțuri, vor alcătui texte cu ortogramele învățate.

3. Reactualizarea Profesorul verifică tema calitativ și cantitativ, un elev citește tema


cunoştinţelor corectă.
Profesorul adresează câteva întrebări în legătură cu scrierea
corectă a unor cuvinte pe care elevii le-au învățat în orele
anterioare.
Elevii răspund cerințelor.
Resurse: conversația și explicația.
Evaluarea: aprecierea răspunsurilor date.

4. Prezentarea Profesorul anunță titlul lecției “Scrierea corectă a cuvintelor într-


conţinutului un/într-o, dintr-un/dintr-o”. La sfârșitul lecției elevii vor lucra
corect cu aceste cuvinte, le vor introduce corect în enunțuri, vor
completa un text lacunar, vor stabili dacă unele enunțuri au fost
folosite corect.
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul primar (conversie) – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

5. Dirijarea învăţării Ora se va desfășura sub formă de joc – concurs. Fiecare elev este un
pitic și au de rezolvat exercițiile aduse în plicuri de piticii din poveste.
Cine termină repede și bine sarcina de lucru, va fi recompensat. Elevii
trebuie să strângă cât mai multe mărgele pentru Albă ca Zăpada. Primul
pitic ne aduce următorul exercițiu:
“Întro zi de primăvară am plecat la pădure. Acolo totul era verde.
Florile răsăriseră. Surprizele se țineau lanț. Dintro tufa a sărit un
iepuraș. Întrun copac bătea de zor o ciocănitoare. Veverița sărea
dintrun stejar în altul.”. Rezolvați cerințele prin metoda
cadranelor:

Cadranul I Cadranul II
Subliniază cu roșu cuvintele Alcătuiește enunțuri cu grupurile
scrise greșit în text și corectează- de cuvinte: într-o zi, într-un
le. copac, dintr-un stejar, dintr-
o tufă.

Cadranul III Cadranul IV


Unește după înțeles cuvintele: Scrieți două întrebări referitoare
casă la textul dat.
într-o castel
seară
dintr-un magazin
primăvară

Al doilea pitic vă roagă să rezolvați la tablă și în caiete câte un enunț


conform cerințelor:
- „Într-un” să fie situat la începutul propoziției.
- „Dintr-o” să fie situat în interiorul propoziției.
Al treilea pitic vă propune un joc: rezolvați sarcina corect și veți
descoperi cuvântul surpriză.
Corect Greșit
Întro zi am întâlnit un urs. F P
Dintr-un copac a căzut o floare. I M
Dintr-o floare a ieșit o albină. T S
Întrun an a plouat mult. D I
Am văzut într-un copac o pasăre. C A
Întro zi am mers la teatru. N I
Dintrun castel a ieșit o zână. J I

Ofer/ nu ofer recompense.


Mai departe, elevii vor lucra împărțiți în trei grupe. Vor primi plicul de
la al 4-lea, al 5-lea și al 6-lea pitic.
Grupează cuvintele pentru a obține propoziții.
1) am poiană dintr-o . viorele cules

2) luna într-un martie în nins a an până .

3) seară Moș . vine într-o Crăciun iarnă de

6. Obţinerea Al 7-lea pitic aduce o fișă de lucru care spune că elevii trebuie să
performanţei alcătuiască un text cu ajutorul ortogramelor învățate.
Activități pe grupe și în perechi, observarea sistematică.
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul primar (conversie) – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

7. Feedbackul Fiecare elev va primi câte o fișă de evaluare: ” ____ căsuță


locuiau șapte pitici. _____ castel locuia Albă ca Zăpada. Prințesa
a mușcat ______ măr și a leșinat. Prințul a sărutat-o și _____ dată
Albă ca Zăpada s-a trezit din somn.”.
Elevii rezolvă sarcinile de lucru și primesc recompense
(emoticoane).

8. Evaluarea Profesorul scrie o propoziție la tablă iar elevii identifică greșelile:


performanţei Întrun cufăr erau două cuburi dintrun lemn colorat.

9. Retenţia (Fixarea Conversația generalizatoare - despre ce am învățat noi astăzi la


cunoştinţelor) Limba Română: scrierea corectă cu cratimă a ortogramelor
într-o/într-un, dintr-o/dintr-un.

10. Transferul Profesorul face recomandări pentru ora următoare. Temă pentru
acasă: Scrieți un scurt text în care să folosiți ortogramele învățate
astăzi la Limba Română.

Semnătura mentorului: Prof. Carmen Cozma

S-ar putea să vă placă și