Sunteți pe pagina 1din 2

Asteroidea

Asteroidea este denumirea unei clase taxonomice din


care fac parte stelele de mare. Asteroideele sunt
animale marine care fac parte din
ordinul Echinodermata. Stelele de mare cuprind un
număr mare de specii care trăiesc în mediul marin, în
apropierea coastelor, preferă locurile stâncoase, dar
pot fi întâlnite și la adâncimi de 9.000 m, pe nisip sau
pe substraturi vegetale. Din studiul fosilelor s-a
constatat că stelele de mare există de peste 300
milioane de ani. Un reprezentant mai cunoscut al
grupei este specia Asterias rubens.

Caractere morfologice

Corpul acestor animale are forma tipică stelară, cu 5


sau mai multe brațe.[3] Unele dintre specii, ca de
exemplu Acanthaster planci, care consumă corali,
[4]
 pot avea până la 23 de brațe.[5][6] Mărimea lor
variază de la 1 cm până la aproape 1 m (Novodinia
antillensis).
Mod de viață

Pe partea ventrală, ele au un sistem hidraulic de sifoane cu apă și piciorușe care le


ajută în locomoție. Tot la deplasare le mai ajută brațele, care aderă la substrat și,
prin contracție, ajută de asemenea la locomoție. Central, în partea ventrală, se află
o deschidere care are rol de gură care comunică cu un stomac. Stele de mare
consumă nevertebrate, scoici, bureți, melci de mare, cadavre, pești și ascidii.
Stelele de mare sunt heterosexuate, adică există indivizi de sex masculin și
feminin. Spermatogeneza la masculi este stimulată prin depunerea ouălor de către
femele. Larvele eclozate se hrănesc cu plancton. Ele vor avea mai târziu o formă
stelară.

Importanță economică

În Danemarca, unele specii din genul Asteria sunt utilizate la


producerea furajului pentru găini sau pești. Vechii egipteni și amerindienii
din Columbia Britanică foloseau stele de mare ca îngrășământ agrar. Ele mai sunt
comercializate în turism, ca suveniruri.