Sunteți pe pagina 1din 5

DISCIPLINA: MUZICĂ ȘI MIȘCARE

CLASA: a II-a
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂŢARE : MELODIA
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 8
PERIOADA: 12.02.2020- 03.03.2020

Conţinuturi Compe Evaluare


Activităţi de învăţare Resurse
tențe
1. 2. 3. 4. 5.
Sunete înalte / 1.1.; ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii Resurse ● observare
joase 1.2.; sunetelor muzicale; asocierea acestora cu mişcări sugestive ale materiale: sistematică
1.4.; braţelor Instrumente ● evaluare
2.2.; ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite muzicale orală
3.4. ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin (tamburine,
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite pianină),
● însuşirea cântecului ,,Vioara” pe traseul: colectiv – grupuri pahare
mici – colectiv muzicale cu
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei diferite lichide
muzicale proprii; (apă, ulei).
● redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței muzicale
● încălzirea vocii prin vocalize Resurse
procedurale:
Pașii melodiei 1.1.; ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii Metode: ● observare
1.2.; sunetelor; asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor conversaţia, sistematică
1.4.; ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite explicaţia, ● evaluare
2.2.; ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin exerciţiul, orală
3.4. prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite munca
● însuşirea după auz a cântecului ,,Voinicii” – N. Ionescu pe independentă,
traseul: colectiv – minigrupuri – colectiv jocul
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau didactic
cu percuţie corporală diversă care să marcheze fie ritmul, fie Forme de
timpii egali organizare:
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei
muzicale proprii;
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
● interpretarea unor cântece după auz. activitate
frontală,
individuală şi
Legătura dintre 1.1.; ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite Resurse ● observare
text și melodie 1.2.; ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin materiale: sistematică
1.4.; prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite laptop, ● evaluare
2.2.; ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau videoproiector, orală
3.4. cu percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie instrumente
timpii egali muzicale
● acompanierea melodiilor audiate (tamburine,
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei pianine,
muzicale proprii; maracas),
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor materiale
● audiţia – joc pentru sesizarea legăturii dintre melodie – text – ilustrative
mișcări
● sesizarea legăturii dintre text și melodie, a repetării liniei Resurse
melodice la strofe/refren cântecul ,,Micii meșteri mari” – procedurale:
M.D. Bădulescu Metode:
Cântarea în 1.1.; ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii conversaţia, ● observare
dialog 1.2.; sunetelor; asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor explicaţia, sistematică
1.4.; ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite exerciţiul, ● evaluare
2.2.; (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) munca orală
3.4. ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin independentă,
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite jocul
● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv, ,,Dragă vrăbiuță” didactic
Gr. Teodosiu – minigrupuri– colectiv Organizare:
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau activitate
cu percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie frontală,
timpii egali individuală şi
● acompanierea melodiilor populare audiate
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei
muzicale proprii;
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
minigrupuri
● enumerarea unor numărători/cântece din folclorul copiilor
cunoscute
● interpretarea unor colinde cunoscute
Interpretarea 1.1.; ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a Resurse ● observare
Nuanţe – Tare, 1.2.; intensităţilor și a înălţimii sunetelor muzicale; asocierea materiale: sistematică
încet 1.4.; acestora cu mişcări sugestive ale braţelor surse audio, ● evaluare
2.1. ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite instrumente orală
(exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) muzicale
● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite Resurse
● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – procedurale:
colectiv Metode:
● identificarea intensității diferite a sunetului într-un cântec conversaţia,
audiat explicaţia,
● interpretarea unor cântece folosind intensități diferite, după exerciţiul,
auz ,,Drag mi-e jocul românesc” munca
14. Cântec vesel. 1.1.; ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a independentă, ● observare
Cântec trist 1.2.; intensităţilor și a înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu jocul sistematică
1.4.; mişcări sugestive ale braţelor didactic ● evaluare
2.1. ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite Organizare: orală
● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin activitate
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite frontală,
● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – individuală şi
colectiv minigrupuri
● identificarea cântecelor vesele/triste, după versuri/linie
melodică ,,Piticii si ariciul”, muzica Gh. Cucu
Genuri 1.1.; ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a Resurse ● observare
musicale din 1.2.; intensităţilor și a înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu materiale: sistematică
folclorul 1.4.; mişcări sugestive ale braţelor Instrumente ● evaluare
copiilor 2.1. ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite muzicale orală
● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite Resurse
● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – procedurale:
colectiv Metode:
● interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren conversaţia,
(exemplu: ,,Alunelul”- dans popular) explicaţia,
● interpretarea în lanț a unei melodii exerciţiul,
● interpretarea în dialog muzical a unor melodii munca
Recapitulare/ 1.1.; ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a independentă, ● observare
Evaluare 1.2.; intensităţilor și a înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu jocul sistematică
1.4.; mişcări sugestive ale braţelor didactic ● evaluare
2.1. ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite Organizare: orală,
Interpretarea (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) activitate individuală
Nuanţe – Tare, ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin frontală, (probă)
încet, mediu prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite individuală şi
Cântec vesel/ trist ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – minigrupuri
Procedee colectiv
armonico- ● interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren (exemplu:
polifonice (solist- ● interpretarea cu solist, cor și în dialog muzical a unei melodii
cor, lanţ, dialog, ● interpretarea unor cântece cu intensități diferite
grupe alternative)
Itemii probei de evaluare vizează:
● identificarea modalității optime de interpretare a unor
cântece/fragmente de cântece

Pentru a măsura achizițiile muzicale ale elevilor voi insista pe formarea/ însușirea la elevi a cunoștințelor muzicale.

- Cum descrie muzica un tablou din natură? (cu ajutorul ritmului, /dansului și cu ajutorul versurilor).
- Ce este un cântec? (O formă de comunicare prin intonarea ideilor, un șir armonios de sunete, o poezie cantata, un dans pe o linie melodică).

- Ce tipuri de muzică am descoperit? (cântece vesele/ triste, cântece lente, cântece despre natură, cântece de joc și voie bună).

- Selectaţi imaginea potrivită muzicii din cântecul ,,Drag mi-e jocul românesc” şi redaţi-o într-un desen.