Sunteți pe pagina 1din 5

INSTALAȚIA DE SANTINĂ

Instalaţia de santină are rolul de a evacua apă reziduală peste bord şi în afară de aceasta mai
îndeplineşte următoarele funcţiuni :
• elimină apa care rămâne în tancurile de balast şi pe care pompele de balast nu o pot elimina
• eliminarea apei în caz de avarie (gaură de apă sau defectarea găurii la tubul etambou, în
cazul răcirii cu apă)
• instalaţie de rezervă pentru instalaţia de balast
• separarea hidrocarburilor din apa colectată în santina compartimentelor în care există
reziduuri petroliere, astfel încât apa deversată peste bord să aibă un conţinut minim de
hidrocarburi
• să realizeze drenarea tancurilor şi a coferdamurilor atât pentru navele cu asietă dreaptă cât şi
pentru înclinări longitudinale de până la 50 şi transversale până la 150 .

Se recomandă ca pompele instalaţiei de santină să fie folosite ca mijloc de rezervă pentru alte
instalaţii. Astfel pompa de santină poate fi folosită ca rezervă pentru instalaţia de balast, ca pompă
de răcire sau ca pompă pentru alte servicii.
De asemenea , agregatele altor instalaţii pot deservi instalaţia de santină.
Instalaţiile de balast-santină sunt formate din circuite de balastare şi circuite de drenare,
interdependente între ele, putând avea pompe comune şi porţiuni comune de conducte.
Această grupare a două instalaţii diferite ca destinaţie este permisă de agentul de lucru
comun, apa de mare şi de amplasarea ambelor instalaţii la nivelul fundului navei. Se obţine astfel
utilizarea unui număr mai mic de pompe, tubulaturi de lungime mai redusă şi deci se reduc masa
şi volumul instalaţiei.
Instalaţia de santină se împarte în două categorii în funcţie de natura compartimentelor :
• instalaţia de santină a compartimentelor navei, care trebuie să satisfacă normele
registrelor privind instalaţia de santină a navei, numită şi instalaţie principală de santină
• instalaţia de santină la compartimentele în care apar reziduuri petroliere, care trebuie să
satisfacă cerinţele privind evitarea poluării cu hidrocarburi a apelor deversate
La navele obişnuite, instalaţia de santină este utilizată, în special, pentru eliminarea apelor
reziduale, ea putând fi considerată o instalaţie de salvare degenerată, cu capacitatea pompelor
impusă de registrele de clasificaţie.
La compartimentele la care posibilitatea inundării este mare, în afară de sorbul instalaţiei de santină
se mai montează un sorb cuplat la pompa cu debitul cel mai mare, care ar reprezenta o instalaţie de
salvare individuală pentru compartimentul de maşini.
Instalaţiile de santină se compun din următoarele elemente :
Pompe
Pompele instalaţiei de santină sunt de tip centrifugal sau volumetrice.
În cazul pompelor volumetrice sunt preferate variante de pompe cu piston verticale care au
patru feţe de lucru. Pompele centrifugale trebuie să aibă proprietăţi de aspiraţie foarte bune şi să fie
autoamorsabile. Pompele volumetrice, prin însuşi principiul lor funcţional, au proprietăţi bune pe
aspiraţie şi de aceea sunt preferate.Fiecare navă trebuie să dispună de minim două pompe de
santină, antrenate mecanic, capabile să dreneze orice compartiment.
Pompele instalaţiei sunt amplasate în compartimentul de maşini. Picurile sunt drenate cu
pompe separate.Debitul total al pompelor de santină trebuie să fie mai mare decât debitul total al
pompelor de stins incendiu.
Ca pompă de santină poate fi utilizată pompa de balast sau altă pompă cu destinaţie generală
cu condiţia să poată drena cel mai îndepărtat compartiment.
Tubulatura magistrală (principală) și ramificații
Tubulatura instalaţiei este formată din tubulatura magistrală şi ramificaţii. Tubulatura
magistrală este tubulatura principală a instalaţiei.

1
Ramificaţiile fac legătura între compartimentele navei şi tubulatura magistrală.
Ramificaţiile se dispun astfel încât să se asigure drenarea tuturor compartimentelor etanşe cu oricare
din dotările instalaţiei de santină, cu excepţia picurilor.
La capătul tubulaturii de aspiraţie, se montează un clapet cu reţinere, ce are rolul de a
menţine plină tot timpul cu apă tubulatura de aspiraţie, prin aceasta asigurându-se menţinerea
amorsării pompei, dar şi sensul unic al curgerii apei prin instalaţie, din interior către exterior.
La tubulatura compartimentului de maşini, pe aspiraţia pompei de noroi. este obligatorie
montarea unui filtru de noroi.
Tubulatura instalaţiei este trasă în afara dublului fund (a). Când acest lucru nu este posibil
(mineraliere, petroliere) tubulatura se instalează prin tancuri (b) sau tunele realizate între fundul
navei şi puntea dublului fund (c).

a b c
Tubulatura se execută din ţevi de oţel sudate longitudinal pentru construcţii, zincate sau
acoperite la interior cu polietilenă.
Traseul tubulaturii de santină se alege astfel încât să aibă o lungime minimă cu un număr
minim de coturi.
Armături
Se folosesc : sorburi prevăzuţi cu clapeţi, valvule de reţinere, filtre, valvule, valvule
acţionate de la distanţă, casete de distribuţie şi manevră.
Armaturile instalației sunt confecționate din Fc cu organele de închidere din otel inox cu
excepția valvulelor de bordaj si a valvulei pentru drenarea magistralei Kingston care au corpul din
otel turnat.
Sorb prevăzut cu clapet
La capetele racordurilor de aspiraţie se montează sorburi cu filtre de protecţie

1-filtru de tablă perforată


2-racord admisie
3-ventilul armăturii
4-flanşă de cuplare

Armături de reţinere – închidere


Pentru împiedicarea pătrunderii apei dintr-un compartiment în altul prin instalaţia de santină
se montează pe tubulatură armături de reţinere-închidere.
• Filtre de noroi
Se montează pe tubulatura de aspiraţie. Trebuie să fie ermetice şi uşor accesibile pentru curăţare şi
vizitare.
1-corp
2-grătar
3-colector
4-garnitură de etanşare
5-capac
• Caseta de distribuţie şi manevră
Reprezintă blocuri de robinete într-un corp comun folosite ca distribuitoare. Prin casetele de
distribuţie se poate selecta compartimentul care se drenează.
• Casete colector
Pentru colectarea apei instalaţia este prevăzută cu casete colector amplasate la puntea
dublului în cele două borduri şi în compartimentul de maşini.

2
- separatoare.
Potrivit convenţiilor, toate navele peste 400 TRB sunt obligate să folosească instalaţii
separatoare de reziduuri petroliere, astfel incât in apa evacuată peste bord conţinutul de hidrocarburi
să se menţină sub anumite valori limită.
Scheme funcționale ale instalației de santină
Instalația de santina pentru magazii
Este deservita de o electropompa de santina principala cu piston. Aceasta electropompa este
dublata de una din electropompele de balast.
Magistralele de santina, una pentru Bb si alta pentru Tb sunt amplasate in tunelul pentru tubulaturi.
Valvulele de pe ramificații sunt, de regula, de tip normal închis prevăzute cu acționare hidraulica.
Pentru aspirație se folosesc sorburi de reținere.
Pentru drenarea magaziilor superioare sunt prevăzute tuburi de scurgere care conduc in puțurile de
santina de la nivelul dublului fund.

1 - tubulatură magistrală
2 - ramificaţii
3 - puţuri de santină
4 - sorburi
5 - armaturi comandate de la distanţă.
Instalația de santina pentru CM
Drenarea CM-ului este asigurata de o electropompa cu piston care refulează in tancul de apa
santina. Electropompa are si posibilitatea debarcării apei de santina la mal prin prizele de debarcare
amplasate pe puntea principala in ambele borduri. De asemenea, are posibilitatea trimiterii
reziduurilor la tanc omogenizare reziduuri.
Din tancul de decantare santina aspira electropompa separatorului de santina. Apa curata sub
15 ppm rezultata din separator si filtru este evacuata peste bord, iar reziduurile sunt trimise in tancul
de scurgeri separator santina.
Pentru controlul procentului de hidrocarburi in apa ce se deversează peste bord este prevăzut
un sistem de măsura si control automat cu semnalizare si refulare a electropompei in tanc santina;
când se depășește procentul de 15 ppm de hidrocarburi in apa deversata.
In cazul acumulărilor mari de apa in CM apa va fi evacuata cu electropompa de balast.

3
1-pompă santină C.M
2-filtru
3-pompă balast santină
4-pompă santină magazii de mărfuri
5-sorburi salvare
6-sorb drenare
7-casete valvule drenare
8-casetă valvulă santină magazii de marfă
9-sistem de comandă şi control al descărcărilor
10-pompă de apă
11-separator reziduuri petroliere
12-armătură de bordaj
A-bordaj
B-scurgeri separator combustibil
C- scurgeri separator ulei
D-magistrale santină magazii
E-scurgeri de la diesel generatoare
F-scurgeri de la caldarină
G-scurgeri în santină
H-la tanc de reziduuri petroliere

Apa colectată în magaziile de marfă ajunge prin traseele D în caseta de valvule 8 de unde
este evacuată peste bord cu pompele 3 sau 4, fără a fi necesară trecerea lor prin separator. Apa
colectată în santina compartimentului de maşini este drenată prin circuit separat care dispune de
separatorul de reziduuri petroliere 11.
Pompa de santină a compartimentului de maşini aspiră prin caseta de valvule 7 din puţurile
de santină ale compartimentului de maşini şi refulează peste bord după o prealabilă trecere prin
separatorul de reziduuri 11.
Separatorul de reziduuri trebuie să asigure obţinerea unei concentraţii de hidrocarburi în apă
mai mică de 15 ppm. După procesul de separare reziduurile petroliere sunt trimise la tancul de
reziduuri iar apa tratată este fie deversată peste bord, fie trimisă în santină.
Sistemul de comandă şi control al descărcărilor permite citirea imediată a conţinutului de
hidrocarburi în momentul evacuării lor pentru a se putea lua măsuri de oprire a instalaţiei în cazul
depăşirii concentraţiei admisibile.
În caz de incendiu sau gaură de apă la compartimentul de maşini, debitul necesar este mult
mai mare decât al pompei 1 şi atunci sunt folosite circuitele casetelor colectoare 5, deservite de
pompele 3 şi 4 sau de o pompă având debitul mult mai mare, ca pompa de apă 10.

4
Instalația de santina pentru zona pupa
Drenarea compartimentului mașina cârmei se face gravitațional printr-un sistem de
tubulaturi de scurgeri prevăzute cu clapeți cu contragreutate care conduc apa in puțul de santina din
pupa CM-ului, sau cu ejectorul.
Instalația de santina pentru zona prova
Drenarea încăperilor de pe puntea principala se face gravitațional printr-un sistem de
tubulaturi care conduc in puțurile pentru drenarea spațiului dintre platforma picului prova si puntea
principala.
Drenarea acestui spațiu si a puțului de lanț se realizează cu un ejector având Q = 16m³/h
alimentat de la instalația de stins incendiu cu apa.

S-ar putea să vă placă și