Sunteți pe pagina 1din 2

„Ciclul lunar este de aproximativ o lună: pe timpul a patrusprezece de zile luna creşte, pe timpul a patrusprezece zile ea descreşte, şi această

alternanţă produce schimbări în natura şi în fiinţa umană. Putem spune, în general, că perioada creşterii lunii favorizează activitatea, şi din contră,
perioada descreşterii lunii favorizează somnolenţa, toropeala, repausul. Cel ce nu cunoaşte existenţa acestor ritmuri naturale se poate îngrijora de
schimbările pe care le simte că se produc în el în momentul când luna descreşte. Nu are rost să se sperie, trebuie numai să se supravegheze
pentru ca să nu-şi epuizeze rezervele.
Chiar dacă nu o facem cu aceeaşi eficacitate, cu aceeaşi intensitate, cu aceeaşi eficacitate ca în timpul creşterii lunii, putem să continuăm să
lucrăm în timpul lunii descrescătoare. Cu toate acestea, dacă aveţi treburi importante de făcut, e preferabil să aşteptaţi luna crescătoare, mai favo-
rabilă pentru realizare. Invers, dacă vrem să punem sfârşit unei afaceri, unei relaţii, e mai bine să aşteptăm luna descrescătoare.
Deci, vedeţi, oricare ar fi fazele lunii, e posibil să utilizaţi fiecare perioadă pentru o muncă spirituală determinată. Vreţi să vă dezvoltaţi vo-
inţa sau sănătatea, să aveţi mai multă dragoste, înţelepciune, lumină: aşteptaţi primele zile a lunii crescătoare; şi în timpul nopţii, priviţi luna, ridi-
caţi mâna dreaptă şi spuneţi: „Aşa cum creşte luna şi se împlineşte în cer, tot aşa toată fiinţa mea se umple de sănătate, de vigoare... sau de
lumină, dragoste, pentru a deveni un slujitor al Domnului.” Pronunţaţi formula de trei ori. Şi pe timpul lunii descrescătoare, pronunţaţi formula
contrară: „Aşa cum luna descreşte, tot aşa acest defect, acest viciu al meu, se diminuează şi dispare, pentru gloria lui Dumnezeu.” Şi aici pro-
nunţaţi de trei ori formula ridicând mâna. Dacă faceţi aceste exerciţii regulat, cu convingere, veţi avea rezultate.
Luna are mari puteri asupra materiei, de aceea ea joacă un mare rol pentru realizare, concretizare. Dacă vreţi să întreprindeţi o muncă, să
realizaţi un proiect, sau dacă vreţi să-i puneţi capăt, veţi obţine rezultate mai bune dacă ştiţi să vă serviţi de influenţa lunii.”
*

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV