Sunteți pe pagina 1din 197
 
 
Informații privind accesul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state
 (Actualizat: 03 decembrie 2021) Important: Din 23 septembrie,
urmare a înrăutățirii situației epidemiologice în țara noastră, 
din lista țărilor terțe pentru cetățenii cărora ar trebui eliminate restricțiile de călătorie
. Persoanelor
vaccinate ar trebui să li se permită să călătorească către UE dacă:
 
 
sunt complet vaccinate cu un vaccin împotriva COVID-19 aprobat de UE
 
au primit ultima doză recomandată a vaccinului cu cel puțin 14 zile înainte de sosire
 
Pentru detalii
despre regulile de călătorie în spațiul UE, consultați
și alertele de călătorie
 pentru fiecare stat în parte.
În contextul echivalării certificatului C
OVID, eliberat de sistemul electronic al Republicii
Moldova cu cel emis în țările Uniunii Europene, autoritățile din țara noastră au ajustat
structura codului QR conform standardelor UE.
Ca urmare, toți deținătorii certificatelor COVID, emise de sistemul național până la data de 16 noiembrie 2021, trebuie să descarce documentul în mod repetat de pe pagina
 pentru a obține varianta omologată și acceptată de autoritățile
UE, inclusiv ale Republicii Moldova.
Pentru detalii, consultați pagina web a Ministerului Sănătății
. 
 
1.
 
Datele din tabelul de mai jos pot fi modificate, urmare a adoptării de către autoritățile statelor străine a deciziilor care pot afecta condițiile și regulile de intrare. Călătorii urmează să verifice cerințele de deplasare pe sursele oficiale din statele de destinație.
2.
 
Informațiile privind alertele de călătorie sunt publicate în regim operativ de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii
Moldova peste hotare (lista poate fi
accesată pe pagina web a ministerului:
 
Informațiile curente se bazează pe cele mai recente date disponibile și sunt colectate din surse naționale autorizate și publice și sunt publicate la secțiunea
„Călătorește în siguranță: Alerte de călătorie COVID
-
19”
 pe pagina web a ministerului de externe:
 
 
4.
 
Luând în considerare multiple solicitări înregistrate
 de
la cetățeni prin
intermediul liniei telefonice constituite la Centrul de
Apel, informăm despre lansarea răspunsurilor automatizate la întrebările frecvent adresate prin intermediul paginii
 de Facebook a
MAEIE. Invităm publicul să opteze pentru platformele digitale ale mini
sterului pentru a
găsi informația căutată privind restricțiile
 de
călătorie.
 
 
5.
 
Suplimentar la resursele MAEIE, recomandăm cetățenilor Republici Moldova care dispun de dubla cetățenie, a unui stat membru al UE, consultarea adițională și a datelor operative
 p
rivind menținerea/ridicarea măsurilor restrictive la următoarea adresă:
 Re-
Open (Platformă menținută de Uniunea Europeană):
 bit.ly/3eBoSIP (click, link spre site extern) 6.
 
Pentru cetățenii care revin în Republica Moldova: detalii despre traversarea
frontierei de
stat în perioada pandemică,
 aici (click, link spre site extern). 7.
 
Pentru a asigura fluidizarea fluxului
de pasageri și călători în
 punctele de trecere a frontierei, în contextul controlului pandemiei de COVID-
19, cetățenii Republicii Moldova care revin din străinătate sunt îndemnați să salveze documentul fișei epidemiologice de  pe pagina Ministerului Sănătății (
), Ministerului de Externe și Integrării Europene (www.mfa.gov.md) sau de pe pagina oficială a Poliției de Frontieră
) și să îl completeze
 din timp.
Fișa epidemiologică o găsiți
 
 
La final, recomandăm consultarea la etapa planificării unei călătorii a alertelor săptămânale publicate pe pagina web a ministerului de externe, pe paginile ambasadelor în țările de destinație precum și politicile companiilor de transport avia, rutier sau
feroviar  pentru pasageri.
Pentru comoditatea utilizatorilor, documentul PDF poate fi căutat după cuvintele cheie folosind comanda rapidă de la
 
claviatură
 
Ctrl + F
.
Astfel, dacă aveți nevoie să găsiți prompt alerta de călătorie pentru un stat anume fără a
 glisa
întreg documentul, tastați concomitent
Ctrl + F
, după care cuvântul pe care îl căutați.
 
Alerte neschimbate de la ultima actualizare:
Belarus; Bosnia și Herțegovina; Cehia; Cipru; Emiratele Arabe Unite; Grecia; Isl
anda; Italia; Lituania; Malta; Qatar; Regatul Arabiei Saudite; Serbia; Slovenia; Spania; Ungaria
România
Data ultimei actualizări:
03.12.2021
Pentru informații operative, urmăriți
 
Republicii Moldova în România.
 
1. STARE DE URGENȚĂ:
 NU
2. RESTRICȚIILE DE INTRARE ÎN ROMÂNIA – 
 ELIMINATE
 
DIN 01 IUNIE 2021
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 11
83 din 8 noiembrie 2021,
a fost prelungită, cu 30 de zile, starea de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 9 noiembrie 2021 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/248311).
 
Începând cu 1 iunie 2021, au fost anulate restricțiile privind intrarea în România a cetățenilor străini și apatrizilor. Prin urmare, toți cetățenii
 
Republicii Moldova, posesori de pașapoarte biometrice, pot intra în România, indiferent de scopul călătorie
i.
 
3. MĂSURA CARANTINEI
 
Măsura carantinei se instituie pentru cetățenii străini și apatrizii care sosesc în România, indiferent de zona din care vin (verde, galbenă sau roșie), inclusiv din Republica Moldova, pentru o perioadă de 14 zile (cu excepția celor care vin din UE/SEE/Confederația Elvețiană).
 Sunt scutite
de la măsura carantinei persoanele care fac dovada vaccinării (10 zile de la încheierea schemei), cele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 în ultimel
e 180 de zile, copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al
unui test RT-
PCR pentru infecția cu virusul SARS
-CoV-2; copiii cu
vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatu
l negativ al unui test RT-
PCR pentru infecția cu virusul SARS
-CoV-2,
efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijl
oace proprii).
Totodată, atragem atenția că, pot fi exceptate de la măsura carantinei
 persoanele persoanele care
ă
m
â
n pe teritoriul României pentru o  perioad
ă
 mai mic
ă
 de 3 zile (72 de ore)
ș
i prezint
ă
 rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infec
ț
ia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore
î
naintea
î
mbarc
ă
rii (pentru cei care c
ă
l
ă
toresc cu mijloace de transport
î
n comun) sau intr 
ă
rii pe teritoriul na
ț
ional (pentru cei care c
ă
l
ă
toresc cu mijloace proprii).
Î
n situa
ț
ia
î
n care persoanele nu p
ă
ă
sesc teritoriul na
ț
ional
î
n cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direc
ț
iei de S
ă
n
ă
tate Public
ă
 din jude
ț
ul
î
n care locuiesc sau
î
n care au adresa declarat
ă
 la intrarea
î
n
ț
ar 
ă
, vor fi carantinate pentru o perioad
ă
 de 14 zile,
î
ncep
â
nd cu cea de-a patra zi ulterioar 
ă
 intr 
ă
rii pe teritoriul Rom
â
niei.
 Noile modificări privind excepții de la măsura carantinei, sunt menționate în HCNSU nr. 74 din 23 septembrie 2021 și pot fi consultate la adresa disponibilă mai
Totodată, conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum şi conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, se exceptează de la măsura carantinei dacă
 
 prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-
PCR pentru infecţia cu SARS
-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de
ore înainte de intrarea în ţară, iar deplasarea se realizează doar în scop
 profesional.
 
Cetățenii români care revin în România din străinătate și au
 petrecut ultimele 14 zile într-
o zonă galbenă (Republica Moldova a intrat în zona
galben
ă
, începând cu data de 03.12.2021, conform HCNSU nr. 110 din
03.12.2021) sunt plasați în carantină, dacă nu se încadrează în una din excepții (precum
 persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare p
â
n
ă
 la intrarea
î
n Rom
â
nia sau persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infec
ț
ia cu virusul SARS- CoV-2
î
n ultimele
 
180 de zile anterioare intr 
ă
rii
î
n
ț
ar 
ă
, pentru care au trecut cel pu
ț
in 14 zile de la data confirm
ă
rii p
â
n
ă
 la data intr 
ă
rii
î
n
ț
ar 
ă
).

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505