Sunteți pe pagina 1din 5

Curriculum Vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Sporea Ioan
Adresa(e) Snagov, 13
RO-300482 Timişoara (România)
Telefon(oane) +40-256-309455 Mobil +40-748-331121
Fax(uri) +40-256-488003
E-mail(uri) isporea@umft.ro
Naţionalitate(-tăţi) română , română
Data naşterii 23/04/1956
Sex Bărbătesc

Experienţa profesională

Perioada 2002 → până în prezent


Funcţia sau postul ocupat Profesor, Şeful Clinicii de Gastroenterologie şi Hepatologie
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina şi Farmacie "Victor Babes"
Eftimie Murgu nr 2, Timişoara (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Universitar

Perioada 1999 - 2002


Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar, Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Universitar

Perioada 1998 - 1999


Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări. Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Universitar

Perioada 1985 - 1998


Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar. Clinica Medicală II apoi Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Universitar

Perioada 1982 - 1985


Funcţia sau postul ocupat Asistent Stagiar. Clinica Medicală II
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie
Timişoara (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Universitar

Educaţie şi formare
Pagina 1 / 5 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
Sporea Ioan © Comunităţile Europene, 2003 20060628
ANUL 1992
Calificarea/diploma obţinută Doctor în Medicină
Disciplinele principale Tratamentul percutan al hepatocarcinomului
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
învăţământ/furnizorului de formare Timişoara (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională

Anul 1997
Calificarea/diploma obţinută Medic primar
Disciplinele principale Gastroenterologie
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
învăţământ/furnizorului de formare Timişoara (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

Anul 1993
Calificarea/diploma obţinută Medic Specialist
Disciplinele principale Gastroenterologie
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea De Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
învăţământ/furnizorului de formare Timişoara (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

Anul 1992
Calificarea/diploma obţinută Medic Primar
Disciplinele principale Medicină Internă
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea De Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
învăţământ/furnizorului de formare Timişoara (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

Anul 1987
Calificarea/diploma obţinută Medic Specialist
Disciplinele principale Medicină Internă
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea De Medicină şi Farmacie
învăţământ/furnizorului de formare Timişoara (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

Anul 1981
Calificarea/diploma obţinută Medic
Disciplinele principale Facultatea de Medicină Generală
studiate/competenţele profesionale
Pagina 2 / 5 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
Sporea Ioan © Comunităţile Europene, 2003 20060628
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea De Medicină şi Farmacie
învăţământ/furnizorului de formare Timişoara (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere


Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral
conversaţie
Engleză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
C2 C2 C2 C2 C1
experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat
Franceză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
C2 C2 C2 C2 B2
experimentat experimentat experimentat experimentat independent
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Alte competenţe şi aptitudini Expert în Ecografie


Expert în Endoscopie Digestivă Diagnostică şi Terapeutică

Permis de conducere B

Informaţii suplimentare Cursuri postuniversitare:


Mayo - Euro Date 1992 Gastroenterology and Hepatology, Budapesta - Viena, 19- 25 august 1992
Second Advanced Postgraduate Courses în Gastroenterology - Rotterdam, organizat de Societatea
Olandeză de Gastroenterologie, 22 martie - 2 aprilie 1993
First Munich Postgraduate Course of Gastroenterologic Endoscopy, Munchen 11-12 iunie 1993
Second Postgraduate Course on Hepatology, Ljubliana, Slovenia, 27iunie - 1 iulie 1994.

Burse în străinătate:
1991- 7 luni (februarie-septembrie) în Serviciul de Hepato Gastroenterologie al Spitalului Hautepierre
Strasbourg - Șef Serviciu Prof. R Baumann (bursă a Guvernului francez);
1994 - o săptămână în Serviciul de Hepatologie al Spitalului Beaujon Paris - şef de serviciu Prof. JP
Benhamou (bursă a Societăţii Franceze de Gastroenterologie);
1995 - o lună în Clinica a II-a Medicală a Spitalului Rechts der Isaar din Munchen - şef serviciu Prof. M
Classen;
1996 - o săptămână în Serviciul de Echoendoscopie al Dr. L Palazzo la Paris (bursă a Societăţii
Franceze de Gastroenterologie).
1997 - două saptămâni (noiembrie) la invitatia Societăţii olandeze de Gastroenterologie (Clinicile de
gastroenterologie din Arnheim, Amsterdam, Rotterdam).
1998 - trei săptămâni (mai) la Clinica de Hepatologie de la Universitatea Baylor, Dallas, Texas, în
probleme de transplant hepatic.
2000 - 2 săptămâni Clinica de Hepatologie de la Universitatea Baylor, Dallas, Texas, în probleme de
transplant hepatic.

Membru al:
Societăţii Române de Gastroenterologie şi Endoscopie (din 1994 -membru în Comitetul Naţional de
conducere), iar din 2001-2012 vicepreşedinte;
2012-2014 Președinte al Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie (SRGH)
Pagina 3 / 5 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
Sporea Ioan © Comunităţile Europene, 2003 20060628
2006 -2010 Preşedinte al Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicina şi Biologie (SRUMB)(iar
între 2002-2006 Vicepresedinte),
Societăţii Române de Hepatologie,
Societăţii de Gastroenterologie Banat-Crişana (secretar),
Asociaţiei Europene de Gastroenterologie şi Endoscopie Digestivă (EAGE) - 1989,
Asociaţiei Europene de Studiu al Ficatului (EASL) - 1993
Societăţii Italiene de Gastroenterologie, membru corespondent
Federației Europene de Ultrasonografie (European Federation of Societies of Ultrasound in Medicine
and Biology - EFSUMB) - membru în Biroul Executiv al EFSUMB (1999-2002) şi din 1999-2007
membru în Comisia Educaţională a EFSUMB, 2007-2011 Trezorier onorific (Honorary Treasurer) al
EFSUMB.
American Gastroenterological Association (AGA)
Din 2006 recunoscut ca Fellow al European Board of Gastroenterology (FEBG) (Gastroenterology
Section of The European Union of Medical Sciences)
Societăţii Europene de Neuro-Gastroenterologie şi Motilitate Digestivă
Director al Centrului de Excelență a Federației Mondiale de Ultrasonografie în Medicină și Biologie
(WFUMB) din 2007. Membru în Comitetul Educațional al WFUMB

Distincţii:
- ”Young Investigator Award” – Yokohama 1966 – The 10-th Asian-Pacific Congress of
Gastroenterology;
- Marele Premiu al Societăţii Române de Ultrasonografie – “Gheorghe Badea” 1999 – “Pentru
activitate deosebită ştiinţifică şi editorială în anul 1999”;
- Marele Premiul “Gheorghe Badea” al Societăţii Române de Ultrasonografie - 2002 “Pentru
contribuţiile aduse la dezvoltarea ultrasonografiei în România”.
- Marele Premiul “Gheorghe Badea” al Societăţii Române de Ultrasonografie – 2006, împreună
cu Centrul de Formare în Ultrasonografie Timişoara, pentru primirea titlului de “Center of Excelence of
WFUMB”
- Premiul de Excelenţă Medic.ro – Gastroenterologie, ediţia a III-a 2006
- Premiul I de excelență în activitatea didactică al UMF ”Victor Babeș” din Timișoara – 2012
- Premiul II de excelență în activitatea științifică al UMF ”Victor Babeș” din Timișoara – 2012
- Marele Premiul “Gheorghe Badea” al Societăţii Române de Ultrasonografie – 2013 pentru
cartea (e-book de elastografie) - Hepatic Elastography using Ultrasound Waves (Ioan Sporea,
Roxana Șirli) în limba engleză, în editura internatională Bentham Books.

Publicaţii:
- Autor și co-autor a peste 1400 lucrări ştiinţifice comunicate şi publicate în ţară şi străinătate
- Autor şi co-autor la 232 lucrări publicate în extenso, din care 58 în reviste ISI, 57 indexate în bazele
de date internaționale.
- Autor principal al 15 tratate şi monografii, co-autor la 14 tratate şi monografii în domeniile: Ecografie
abdominală, Gastroenterologie și Hepatologie, Endoscopie digestivă.
- Prim autor al 16 CD-uri de imagistică medicală (ecografie şi endoscopie).

Priorităţi naţionale:
- 1990 alcoolizarea percutană ecoghidată a tumorilor hepatice,
- 1992 litotripsia extracorporeală biliară ,
- 2001 ablaţie prin radiofrecvenţă a unei tumori hepatice.

Organizarea (ca Președinte al Congresului) a Congresului European de Ultrasonografie


(Euroson 2008), Timișoara

Membru în Comitetul Editorial al:


European Journal of Ultrasound (Ultraschall in der Medizin)- revistă ISI

Pagina 4 / 5 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
Sporea Ioan © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases- revistă ISI
World Journal of Gastroenterology - revista ISI

Medical Ultrasound- revista ISI


Timişoara Medical Journal
Revista de Educaţie Medicală Continuă
Romanian Journal of Hepatology

Rezultate în domeniul elastografiei hepatice:

- Co-autor al Ghidului European de Elastografie (partea 1 și 2) publicat în 2013 Ultraschall in der


Medizin;
- Co-autor al Ghidului European de Ecografie interventionala publicat în 2015 in Ultraschall in der
Medizin
- Co-autor al Ghidului European de Ecografie a tubului digestiv publicat în 2016 in Ultraschall in der
Medizin
- Autor al capitolului "Liver Elastography" din Cartea Europeană de ecografie (European Course Book)
sub egida Federaíei Europene de Ultrasonografie (EFSUMB);
- Co-autor al Ghidului Federației Mondiale de Ultrasonografie (WFUMB) de elastografie publicat in
2015
-Publicarea primei cărți e-book de elastografie din lume - The Hepatic Elastography using Ultrasound
Waves (Ioan Sporea, Roxana Șirli) în limba engleză, în editura internatională Bentham Books
(www.benthamscience.com/ebooks/9781608054633/index.htm )
-Autor și co-autor a numeroase articole de elastografie , în principal hepatică, în reviste ISI și
PubMed;
-Director al Centrului de Elastografie al UMF Timișoara;
-Introducerea Elastografiei ARFI în România;
-Introducerea Elastografiei în timp real (SuperSonic Image-SSI) în România.

Activitate socială
- Cetațean de Onoare al Comunei Sasca Montană, jud. Caraș-Severin
- Organizator a trei tabere de pictură în comuna Sasca Montană, jud. CS (în anii 2010, 2011, 2012),
finalizate cu câte un vernisaj de pictură în comună și la Oravița.
- Editor al Monografiei Comunei Sasca Montană
- Organizarea unui concert de binefacere în favoarea Bisericii catolice din Oravița 2010.
- Activități de promovare a zonei Banatului Montan (www.banatulmontan.eu)

Timisoara, 12.12.2012

Pagina 5 / 5 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
Sporea Ioan © Comunităţile Europene, 2003 20060628