Sunteți pe pagina 1din 1

Gestiunea frauduloasă

 Obiect material: orice fel de bunuri sau valori patrimoniale mobile sau imobile, corporale sau
incorporale care intră în patrimoniul unei persoane. Elementul de particularitate este acela că agentul
are în administrare sau conservare o universalitate de bunuri sau o parte dintr-o universalitate (nu
bunuri privite ut singuli).
 Fapta are caracter subsidiar – astfel, se reține gestiunea frauduloasă dacă fapta nu constituie o
infracțiune mai gravă contra patrimoniului.
 Subiect activ: special –cel care are calitatea de administrator, gestionar sau custode al bunurilor
altuia; se poate comite și de o PJ dacă are calitățile speciale menționate.
 Latura obiectivă: pricinuirea unei pagube printr-o acțiune/inacțiune produsă cu ocazia administrării
patrimoniului sau a acțiunilor de conservare – infracțiune de rezultat
 Latura subiectivă: intenție directă sau indirectă; consumare la momentul producerii pagubei.
 Tentativa este posibilă, dar nu e incriminată.
 Fapta se urmărește la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Alin. 2 include și gestiunea frauduloasă comisă de administratorul sau lichidatorul judiciar al


debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora.

Alin. 3 cuprinde o formă agravată a primelor 2 alineate, respectiv situația în care autorul comite fapta
în scopul obținerii unui folos patrimonial. Aceasta se poate comite doar cu intenție directă și nu este necesar
să primească efectiv folosul material;