Sunteți pe pagina 1din 1

Dacă nu zidește Domnul

Versuri: Cosmin Vlahopol melodie evreiască

b4
& b 4 œ œ œ œ œ œ œj œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj
Da - că nu zi - deș - te Dom - nul, De - gea ba s-ar zi - di. Da - că nu pă-zeș - te Dom - nul, În
4

bb ‰ j œ™
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
van se va pă - zi. Da - că nu zi - deș - te Dom - nul, De - gea - ba s-ar zi - di. Da - că
7 1. 2.
b
& b œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ œ ™™ œ œ œ œ Œ
œ
™™ œ œ œ œ œ œ œ
œ
nu pă - zeș - te Dom - nul, În van se va pă - zi. van se va pă - zi. Ia - tă că nu va dor - mi,
11
b œ œ œ œ œ Œ
& b œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ™ œ œ œJ ‰ œ œ œ œœœ œ œ œ œ
Va pă - zi și va iu - bi, Va pă - zi și va iu - bi, Dom- nul nos - tru Bun! Ia - tă că nu va dor - mi,
15
b œ œ œ ‰ œ œ œ™ œ œ œ œ ‰ ™™
&b œ œ œ œ J J œ œ œ œ œ Œ
Va pă - zi și va iu - bi, Va pă - zi și va iu - bi, Dom- nul nos - tru Bun!