Sunteți pe pagina 1din 40

Manualul Normelor

de Siguranţă şi Sănătate

în Centre
Comerciale
2
Cuprins

Pagina

• Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

• Riscuri şi Măsuri Preventive Generale


- Ordine şi curăţenie la locul de muncă . . . . . . . . . . . 6
- Manipularea manuală a încărcăturilor . . . . . . . . . 7
- Siguranţa în faţa riscurilor electrice . . . . . . . . . . . . . 9
- Unelte manuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- Aparate de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

• Riscuri şi Măsuri Preventive Specifice


- În Secţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
- Munci cu rămânere în interiorul
Camerelor Frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
- Motostivuitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
- Transpalete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

• Norme de Intervenţie în Caz de Urgenţă


- Incendii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
- Evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
- Prim ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

• Obligaţiile Muncitorilor în ce priveşte


Protecţia Muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3
Prezentare

LEGEA PROTECŢIEI MUNCII stabileşte în art. 18 obligativitatea


angajatorului de a-şi informa angajaţii cu privire la riscurile care
le-ar putea afecta sănătatea şi măsurile preventive care trebuie
aplicate pentru evitarea acestora.

În acest scop, se publică acest Manual care intenţionează să aducă


la cunoştinţa muncitorilor din sectorul Centre Comerciale cele
mai frecvente riscuri la care sunt expuşi şi modalitatea de manifestare
pentru a le evita.

Din cadrul Ariei de Prevenire FREMAP se speră ca această


publicaţie să contribuie la îmbunătăţirea nivelurilor de siguranţă
şi sănătate în acest sector de activitate.

4

RISCURI ŞI MĂSURI
PREVENTIVE GENERALE

5
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Ordine şi curăţenie la locul de muncă

• Căderi la acelaşi nivel.


• Lovituri cu obiecte.
• Căderi ale obiectelor manipulate.
• Incendii.
• Călcare de către vehicule.

 Măsuri Preventive
Ordine şi curăţenie la locul de muncă

• Zonele de trecere, ieşirile şi căile de evacuare vor trebui menţinute fără mărfuri.
• Materialele depozitate nu vor îngreuna accesul şi vizibilitatea echipamentelor de urgenţă (extinctoare,
guri de incendiu, truse de prim ajutor…).
• Materialele stivuite vor fi stabile şi sigure. Materialele rău depozitate sunt periculoase şi ineficace.
• Utilizează recipiente diferite pentru strângerea gunoaielor, cartoanelor, resturilor, etc.
• Evită acumularea resturilor pe pardoseală, pe utilaje sau pe mesele de lucru. Foloseşte dispozitivele
potrivite.
• Vărsările de lichide la nivelul solului se vor curăţa imediat sau se vor acoperi cu un compus absorbant.
• În secţia de Pescărie sau în interiorul camerelor frigorifice, verifică periodic dacă canalele de scurgere
sunt deschise şi neînfundate.
• Atât în depozite cât şi în zona comercială, menţine fără mărfuri zonele dintre rafturi.

6
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Manipularea manuală a încărcăturilor
• Leziuni la spate datorate supraefortului. • Tăieturi la mâini.
• Căderi la acelaşi nivel. • Căderi de obiecte în curs de manipulare.
• Loviri cu obiecte.

DA NU

 Măsuri Preventive
Manipularea manuală a încărcăturilor
• Utilizează ajutoare mecanice întotdeauna când
e posibil pentru transportarea obiectelor, precum
transpalete, cărucioare, etc., în special dacă
încărcăturile sunt grele, voluminoase sau dacă
frecvenţa cu care sunt manipulate este mare.
• Dacă greutatea este excesivă sau volumul său
face dificilă manevrarea uşoară, cere ajutorul
colegilor tăi.
• Înainte de a manipula o încărcătură verifică
suprafaţa şi starea acesteia, în special dacă
există margini tăioase, cuie, ciobituri, murdărie,
umezeală, temperatură, etc.; dacă este necesar
utilizează mănuşi de protecţie.
• Înainte de a începe deplasarea, verifică dacă
dispui de spaţiu suficient pentru manevrarea
încărcăturii şi verifică de asemenea dacă zona
de trecere este liberă de obstacole.
• Utilizează scărişoare pentru a ajunge la obiectele mici situate la o înălţime care trece de nivelul umerilor,
evitând astfel manipularea încărcăturii cu braţele ridicate.

7
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Măsuri Preventive
Manipularea manuală a încărcăturilor
În operaţiile de manevrare manuală a încărcăturii, trebuie adoptate poziţiile şi mişcările adecvate, precum:
• Apropierea cât mai mult posibil de încărcătură.
• Asigurarea unui bun sprijin al picioarelor, menţinându-le puţin separate. În cazul în care obiectul este
situat pe o bază ridicată, apropie-l de trunchi obţinând o bază de prinsoare firmă şi stabilă.
• Aplecarea cu flexionarea genunchilor, menţinând spatele drept.
• Ridicarea încărcăturii utilizând muşchii picioarelor şi nu spatele.
• Prinderea sigură a încărcăturii cu ambele mâini.
• Menţine încărcătura aproape de corp pe toată durata traiectului, făcând paşi mici.

 Măsuri Preventive
Manipularea manuală a încărcăturilor
• În ridicările cu întoarcere, ai grijă să mişti picioarele şi nu mij-
locul.
• Evită mişcările bruşte de spate, în special întoarcerile, inclusiv
când mânuieşti greutăţi mici.

DA
NU

8
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Siguranţa în faţa riscurilor electrice
• Contacte electrice directe, cu părţi ale instalaţiei aflate
în mod normal sub tensiune. NU
• Contacte electrice indirecte, cu părţi sau elemente
metalice accidental puse sub tensiune.
• Arsuri datorate arcului electric.

NU

 Măsuri Preventive
Siguranţa în faţa riscurilor electrice
• Nu manipula instalaţiile electrice dacă nu eşti pregătit şi autorizat pentru aceasta.
• Verifică aparatele electrice înainte de a le utiliza. Uneltele electrice umede nu trebuie folosite niciodată.
• Nu folosi aparate electrice cu mâinile sau picioarele umede.
• Nu conecta cabluri fără ştecăr de conexiune recunoscut.
• Nu supraîncărca prizele folosind prelungitoare abuziv.
• Nu depozita cabluri în zonele de trecere.
• În caz de avarie sau proastă funcţionare, deconectează unealta sau aparatul, semnalizând avaria şi anunţă
responsabilul de întreţinere.
• Nu folosi apă pentru stingerea focului acolo unde se pot afla elemente sub tensiune electrică.

În faţa unei persoane electrocutate, procedează în următorul fel:


• În toate cazurile, încearcă să întrerupi curentul. Îndepărtează persoana electrocutată, fără a stabili un
contact direct cu aceasta, utilizând elemente izolatoare: prăjini de lemn, mănuşi izolatoare, etc.
• Avertizează despre această situaţie imediatul tău superior sau persoanele cele mai apropiate, înainte de
a începe activităţile de manifestare în caz de urgenţă.
• Înştiinţează echipele de urgenţă iar dacă te consideri pregătit, oferă tu primul ajutor.

9
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Unelte manuale
• Tăieri cu cuţite, foarfece, etc.
• Microtraumatisme în procese de tăiere repetate.

 Măsuri Preventive
Unelte manuale
• Selecţionează unealta adecvată pentru munca care trebuie
realizată.
• Cunoaşte instrucţiunile de mânuire ale uneltelor şi folose-
şte-le doar pentru scopul pentru care au fost create.
• Încearcă să menţii, pe cât posibil, mâna şi braţul aliniate,
evitând flexionarea încheieturii.
• Menţine uneltele în perfectă stare şi păstrează-le după folosire
într-un loc sigur.
• Verifică periodic uneltele, aruncându-le pe cele uzate.

10
Riesgos
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Aparate de lucru
• Călcări şi tăieri cu elementele utilajelor.
• Contacte electrice.

 Măsuri Preventive
Aparate de lucru
• Înainte de a utiliza un utilaj sau un aparat pentru prima dată, solicită şi respectă informaţiile corespunzătoare
condiţiilor de siguranţă în ceea ce priveşte folosirea, reglajul, întreţinerea, precum şi manualul de
instrucţiuni şi norme interne…
• Utilizează aparatele doar în operaţiile pentru care au fost create.
• Nu utiliza niciodată un utilaj care nu dispune sau nu utilizează mijloace de protecţie, împingătoare,
ghiduri, etc.
• În operaţiile de curăţare sau în caz de avarie, deconectează maşina, iar în funcţie de activitate, semnalizează
situaţia (curăţare, avarie…) aşezând un afiş pe elementele de pornire.
• Evită folosirea inelelor, brăţărilor, etc care s-ar
putea agăţa de organele mobile ale maşinii.
• Comunică orice anomalie pe care o observi în
timpul folosirii aparatului. Nu efectua reparaţii
sau modificări decât dacă eşti pregătit şi autorizat
pentru aceasta.

11
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Măsuri Preventive
Semnalizare

12

RISCURI ŞI MĂSURI
PREVENTIVE SPECIFICE

13
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Secţia de măcelărie
• Căderi şi loviri cu obiecte depozitate în zonele de
trecere.
• Tăieri cu cuţite şi alte ustensile manuale.
• Călcări şi tăieri cu mecanismele utilajelor, maşini
de tocat carne, ferăstrău, etc.
• Proiectări de fragmente de oase.
• Supraeforturi datorate manipulării manuale a
încărcăturii (vezi Norme Generale).
• Hipotermie datorată accesului în camere frigori-
fice.

 Măsuri Preventive
Secţia de măcelărie
• Păstrează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.
• Uneltele manuale şi aparatele de lucru se vor utiliza în con-
NU
formitate cu indicaţiile specificate în aliniatele corespunză-
toare. Utilizează împingătoarele utilajelor care necesită acest
accesoriu pentru a apropia piesele de elementele cu risc de
tăiere şi călcare.
• Utilizează Echipamentele Individuale de Protecţie. (E.P.I).

DA
OPERAŢIA E.P.I.
Tăieri cu cuţite Mănuşi de zale
Tăiere şi dezosare Salopetă sau şorţ de zale
Tăierea oaselor în bucăţi Ochelari de siguranţă
Intrarea în camere frigorifice Vestă izotermică
Manipularea încărcăturilor Încălţăminte de siguranţă

14
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Secţia de mezeluri
• Căderi şi loviri cu obiecte depozitate pe tejghele sau
în zonele de trecere.
• Tăieri cu cuţite.
• Prinderi şi tăieri cu mecanismele utilajelor, maşinilor
de tăiat mezeluri, etc.
• Hipotermie datorată accesului în camerele frigorifice.

 Măsuri Preventive
Secţia de mezeluri
• Păstrează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.
• Utilizează uneltele manuale şi aparatele de lucru în conformitate cu indicaţiile specificate în alineatele
corespunzătoare şi adu-ţi aminte că este obligatorie folosirea împingătoarelor în mânuirea utilajelor de
tăiat.
• Manipulează greutăţile corect (vezi alineatul
specific) şi distribuie produsele astfel încât
să eviţi poziţiile forţate.
• Utilizează Echipamentele Individuale de
Protecţie (E.P.I.).

OPERAŢIA E.P.I.
Tăieri cu cuţite Mănuşi de zale
Dezosare Salopetă sau şorţ de zale
Intrarea în camere frigorifice Vestă izotermică
Manipularea încărcăturilor Încălţăminte de siguranţă

15
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Secţia de Pescărie şi Congelate
• Căderi datorate acumulării de lichide şi resturilor de produse pe sol.
• Lovituri cu obiecte prost distribuite în zonele de lucru.
• Tăieri cu cuţite şi alte elemente tăioase
• Tăieri şi prinderi cu piesele utilajelor, ferăstraie, etc.
• Înţepări cu oase sau alte elemente ascuţite (fructe de mare, cuie de la cutiile de lemn…).
• Hipotermie datorată accesului în camerele frigorifice.

 Măsuri Preventive
Secţia de Pescărie şi Congelate
• Păstrează ordinea şi curăţenia la locul de muncă, încearcă să menţii curate canalele de colectare a
lichidelor.
• Utilizează uneltele manuale şi aparatele de lucru potrivit indicaţiilor menţionate în aliniatele cores-
punzătoare.
• Utilizează Echipamentele Individuale de Protecţie (E.P.I.).

OPERAŢIA E.P.I.
Tăierea în bucăţi a peştilor mari Salopetă sau şorţ de zale
Intrarea în camerele frigorifice Vestă izotermică
Rămânerea în camerele
frigorifice Pardesiu izotermic

Mânuirea cuţitelor, Mănuşi de siguranţă


foarfecelor şi operaţii în care
există elemente înţepătoare Cizme de siguranţă

General

16
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Secţia de fructe
• Căderi şi loviri cu obiecte, cutii rău prost aşezate
şi care ocupă zona de trecere, resturi de produse
pe sol.
• Supraeforturi datorate manipulării manuale a
încărcăturilor şi adoptarea poziţiilor forţate, în
principal în operaţiile de aşezare a mărfurilor.
• Hipotermie datorată rămânerii îndelungate în
camerele frigorifice.
• Căderi de obiecte în curs de manipulare.

 Măsuri Preventive
Secţia de fructe
• Păstrează ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
strânge resturile vegetale de pe jos.
• Utilizează uneltele manuale şi aparatele de lucru
potrivit indicaţiilor menţionate în aliniatele corespun-
zătoare.
• Manipulează greutăţile corect (vezi alineatul specific)
şi evită poziţiile forţate.
• Utilizază Echipamentele Individuale de Protecţie
(E.P.I.).

OPERAŢIA E.P.I.
Rămânerea în camere frigorifice Pardesiu izotermic
Manipularea încărcăturilor Încălţăminte de siguranţă

17
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri specifice
Secţia de brutărie şi patiserie
• Căderi datorate acumulării de făină, grăsimi,
creme, …, pe jos.
• Supraeforturi datorate manipulării manuale a
încăr-căturilor şi adoptarea poziţiilor nepotrivite.
• Prinderi în timpul manipulării utilajelor cu organe
mobile accesibile, maşini de frământat, mixere…
• Arsuri datorate utilizării cuptoarelor şi manipulării
obiectelor fierbinţi.

 Măsuri Preventive
Secţia de brutărie şi patiserie
• Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă,
curăţă repede rezidurile grase care cad pe jos.
• Utilizează uneltele manuale şi aparatele de lucru
în conformitate cu indicaţiile specificate în alineatele
corespunzătoare.
• Manipulează greutăţile corect (vezi alineatul specific)
şi evită poziţiile forţate.
• Utilizează Echipamentele Individuale de Protecţie
(E.P.I.).

OPERAŢIE E.P.I.
Manipularea obiectelor Mănuşi izolatoare termice
fierbinţi

18
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri specifice
Secţia Case de marcat
• Probleme derivate dintr-o poziţie statică
prelungită.
• Oboseală vizuală.
• Supraeforturi datorate manipulării manuale
a încărcăturilor şi mişcărilor repetate.

 Măsuri Preventive
Secţia Case de marcat
• Casa de marcat trebuie situată astfel încât să
se afle în unghiul vizual reflectat în desen.
• Menţine obiectele pentru manipulat într-o zonă
în care le poţi ajunge fără a forţa poziţia.
• Evită mişcările repetate frecvent, alternează-
le cu alte operaţii care, chiar dacă presupun
mişcări repetate, sunt produse de alte grupuri
musculare (schimbă mâna, poziţia periodic…).
• În cazul rămânerii prelungite într-un loc, se
recomandă utilizarea unui sprijin, banchetă,
scaun, un obiect pentru sprijinul picioarelor,
etc şi alternarea poziţiilor, în picioare şi şezut.
• Se recomandă utilizarea scaunului aşezat în aşa fel încât mişcările să fie realizate fără schimbarea
poziţiei.

19
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri specifice
Munci cu rămânere în camerele frigorifice
• Căderi datorate prezenţei apei sau a gheţii pe jos.
• Hipotermie.
Persoana care a suferit o hipotermie trebuie încălzită cu pături,
băi cu apă fierbinte (de la 35 la 37 grade). Niciodată nu se apli-
că căldură direct pe corp (calorifere, vas cu jar, etc.). Mani-
pulaţi persoana cu atenţie şi nu atingeţi eventualele băşici.

 Măsuri Preventive
Munci cu rămânere în camerele frigorifice
Căderile şi alunecările sunt evitate prin:
• Folosirea încălţămintei cu talpă antiderapantă.
• Evitarea acumulărilor de apă pe jos.
Hipotermia sau leziunile prin expunere la frig se evită:
• Utilizând haine de protecţie adecvate.
• Respectând pauzele de odihnă, de recuperare, în funcţie de temperatura din cameră, după cum se arată
în următorul tabel:

D.R. 1561/95 din 21 septembrie, despre programe speciale de muncă.


Temp. din Cameră Pauze de recuperare*
Între 0º şi -5º 10 minute la fiecare 3 ore.
Între -6º şi -18º 15 minute la fiecare oră.
Sub -18º 15 minute la fiecare 45 minute.

* Pauzele se referă la timpul de lucru neîntrerupt în cameră. Pentru tempera-


turi inferioare a -6º, prezenţa maximă în interior va fi de 6 ore. Diferenţa
între programul normal şi cel de şase ore se va putea completa cu munci rea-
lizate în exterior.

• Menţinând dispozitivele de siguranţă în stare bună de conservare.


- Sisteme de deschidere dinspre interior.
Camerele de congelare, cu temperaturi inferioare a 0º, vor trebui să aibă şi:
- Semnal luminos care să indice prezenţa persoanelor în interior.
- Alarmă optică şi acustică.
- Topor de pompieri.

20
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri specifice
Maşini stivuitoare
Riscuri pentru manipulator.
• Lovituri datorate căderilor de materiale.
• Tamponări sau coliziuni cu alte vehicule şi obstacole.
• Răsturnări cu maşina.
• Lovituri şi căderi în timpul accesului sau abandonării utilajului.
• Leziuni datorate supraeforturilor.

Riscuri pentru restul personalului.


• Călcări.
• Lovituri datorate căderii încărcăturii.

Alte riscuri.
• Incendii.

 Măsuri Preventive
Maşini stivuitoare
Măsuri preventive generale.
• Maşina stivuitoare trebuie să fie manipulată doar de către personal major, instruit şi autorizat de către
firmă.
• Cunoaşte şi respectă normele de siguranţă specifice stabilite pentru fiecare zonă de lucru.
• Respectă şi utilizează protecţiile şi dispozitivele de siguranţă ale maşinii. În nici un caz nu depăşi
încărcătura maximă stabilită de către fabricant.
• În caz de anomalie sau funcţionare defectuoasă, comu-
nică persoanei responsabile sau semnalizează avaria,
interzicănd folosirea maşinii stivuitoare.
NU!
• Utilizează maşina stivuitoare exclusiv pentru scopurile
şi muncile pentru care a fost destinată.
• Nu transporta şi nici nu ridica persoane atunci când se
transportă marfă sau se circulă fără încărcătură.

21
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
Maşini stivuitoare
Punerea în funcţiune.
• Înainte de a începe lucrul, verifică
starea tuturor elementelor din care
este compusă maşina stivuitoare
(frâne, direcţii, circuit hidraulic,
pneuri, lumini, etc.) şi comunică
orice anomalie persoanei responsabile.
Urcarea în maşina stivuitoare.
• Utilizează mânerul, iar dacă acesta este defect, foloseşte
şasiul pentru a urca în maşina stivuitoare.
• Verifică sau dacă este cazul, curăţă talpa încălţămintei de
grăsime, noroi sau resturi.

 Măsuri Preventive
Maşini stivuitoare
Conducerea.
• Manevrează volanul cu mâinile curate şi fără obiecte.
• Evită opririle şi pornirile bruşte.
• Fără vizibilitate, circulă în marşarier.
• Atât cu încărcături cât şi fără ele, circulă cu furcile aproape
de pămănt.
• Adaptează viteza la condiţiile maşinii stivuitoare, ale
încărcăturii transportate şi căilor de circulaţie.
• Menţine capul, braţele şi picioarele în maşina stivuitoare.
• Dacă iei medicamente, consultă-ţi medicul.

22
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
Maşini stivuitoare
Strângerea, transportul şi predarea încărcăturii.
• Verifică, înainte de a strânge încărcătura, starea paletului şi a raftului.
• Manevrează încărcătura fără mişcări bruşte.
• Nu ridica încărcătura doar cu o furcă.
• Ai grijă ca încărcătura să fie stabilă pe furci.
• Transportă încărcătura aproape de arbore şi
NU!
în timpul deplasării înclină-l înapoi.
• Depozitează încărcătura corect pe rafturi fără
a invada zonele de trecere.
• Verifică tot timpul absenţa persoanelor în
zonele de manevrare.
• Când depozitezi o încărcătură, nu bloca
elementele de protecţie împotriva incendiilor
(extinctoare, guri de incendiu…) ieşiri de
urgenţă, truse de prim ajutor.

 Măsuri Preventive
Maşini stivuitoare
Alte norme.
• Staţionează maşina stivuitoare cu furcile
coborâte, într-un loc sigur, în afara căilor
de circulaţie, fără a bloca echipamentele
şi instalaţiile de urgenţă.
• Nu lăsa motorul pornit şi scoate cheia
din contact.
• Evită să fumezi când conduci, mai ales
în zonele de încărcare a bateriilor.

23
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri specifice
Transpalete
• Lovituri datorită căderilor de materiale.
• Tamponări sau coliziuni cu alte vehicule şi obstacole.
• Lovituri, călcări, prinderi cu transpalete.
• Leziuni datorate supraeforturilor.

 Măsuri Preventive
Transpalete
Măsuri preventive generale.
• Uzul transpaletelor automotoare este permis doar personalului autorizat de firmă.
• Cunoaşte şi respectă normele de siguranţă specifice stabilite pentru fiecare zonă de lucru.
• Respectă şi utilizează protecţiile şi dispozitivele de siguranţă ale maşinii. În nici un caz nu depăşi
încărcătura maximă stabilită de producător.
• În caz de anomalie sau funcţionare defectuoasă, comunică persoanei responsabile sau semnalizează
avaria şi interzicerea folosirii maşinii stivuitoare.
• Utilizează maşina stivuitoare exclusiv pentru
scopurile şi muncile pentru care a fost destinată.
• Nu trasporta şi nici nu ridica persoane atunci când
se transportă marfă sau se circulă fără încărcă-
tură.
• Nu intra în lifturi, ridicătoare fără a te asigura
înainte că suportă greutatea şi volumul maşinii şi
a încărcăturii.

24
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
Transpalete
Punerea în funcţiune.
• Înainte de a începe lucrul, verifică starea tuturor elementelor
din care este compusă maşina stivuitoare (frâne, direcţii,
circuit hidraulic, pneuri, becuri, etc.) şi comunică orice
anomalie persoanei responsabile.
Strângerea, transportul şi predarea încărcăturii.
• Verifică dacă greutatea încărcăturii este potrivită pentru
capacitatea transpaletei.
• Manevrează încărcătura fără mişcări bruşte.
• Evită mişcarea sau transportul încărcăturii cu o singură
furcă.
• Verifică stabilitatea încărcăturii pe maşină.

 Măsuri Preventive
Transpalete
Alte norme
• Când urci o rampă trebuie să te aşezi înaintea transpaletei.
• Când cobori o rampă trebuie să te aşezi în spatele transpaletei.
• Adaptează viteza la condiţiile transpaletei, a încărcăturii trans-
portate şi la caracteristicile căilor de circulaţie.
• Depozitează corect încărcătura pe rafturi, fără a invada zonele
de trecere.
• Verifică tot timpul absenţa persoanelor în zonele de manevrare.
• Staţionează transpaleta într-un loc sigur, în afara căilor de cir-
culaţie, fără a bloca echipajele şi instalaţiile de urgenţă şi cu
cârma în poziţie verticală.
• Evită să fumezi când conduci, în special în zonele de încărcare
a bateriilor.

25
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
Platforme pentru ridicare
Urcarea sau coborârea în utilaje de ridicare sau platforme sunt interzise întregului personal.
Supraveghează ca porţile de siguranţă de acces la platformele de ridicare să fie întotdeauna închise.

N U
¡

Este interzis accesul la elemente care permit trecerea la zone periculoase protejate.

26

NORME DE INTERVENŢIE
ÎN CAZ DE URGENŢĂ

27
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 Manifestare în caz de incendiu


• Dacă descoperi un incendiu, păstrează-ţi calmul şi dă imediat alarma.
• Dacă eşti singur, ieşi din localul incendiat şi închide uşa fără cheie. Nu pune în pericol integritatea ta
fizică.
• Comunică urgenţa în conformitate cu cele stabilite la locul tău de muncă.
• Nu deschide nici o poartă caldă, focul este în apropiere; dacă totuşi trebuie deschisă, fă-o lent.
• Dacă ţi se aprind hainele nu alerga, ci întinde-te la pământ şi rostogoleşte-te.
• Dacă trebuie să treci printr-o zonă cu mult fum, încearcă să mergi ghemuit; aerul este mai respirabil şi
temperatura mai coborâtă. Acoperă-ţi nasul şi gura cu o eşarfă umedă.
• Dacă eşti prins într-o încăpere (depozit, vestuar…):
» Închide toate uşile.
» Acoperă cu prosoape, umede dacă este posibil, toate crăpăturile pe unde ar putea intra fumul.
» Anunţă –ţi prezenţa (prin telefon, pe geam…).
• Dacă crezi că poţi stinge focul cu extinctoare, este de preferat să le foloseşti împreună cu un coleg.
Aşează-te între poarta de ieşire şi flăcări.
• Utilizează agentul extinctor cel mai potrivit tipului de foc prezent.

 Clase de focuri
Clasa A: Focuri de materiale solide. UTILIZAREA AGENŢILOR EXTINCTORI
Clasa B: Focuri de combustibile lichide. CLASE DE FOCURI
AGENT CLASA “A” CLASA “B” CLASA “C”
CLASA “D”
Clasa C: Focuri produse de combustibile EXTINCTOR: (MATERIALE (COMBUSTIBILE (COMBUSTIBILE
(METALE FOARTE
ACTIVE DIN
SOLIDE) LICHIDE) GAZOASE)
gazoase sau lichide sub presiune. PUNCT DE
VEDERE CHIMIC )

Clasa D: Focuri produse de metale foarte Apă jet


active din punct de vedere chimic Apă pulberizată
(sodiu, magneziu, etc.).
Spumă fizică

Praf polivalent

Praf uscat

Zăpadă carbonică
(anhidridă carbonică)

Excelent Bun Acceptabil Neacceptabil


PRECAUŢIE: Este periculoasă folosirea apei sau a spumei la focuri în aparate
electrice, în prezenţa tensiunii electrice sau la focuri de clasă D (Metale foarte
active din punct de vedere chimic).

28
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 Manifestare în caz de evacuare


• Când auzi semnalul de evacuare prin megafon sau prin intermediul responsabilului de evacuare,
pregăteşte-te să abandonezi centrul.
• Deconectează aparatele electrice de care răspunzi.
• Dacă eşti cu un client, însoţeşte-l până la ieşire.
• Nu folosi lifturile.
• Evacuează centrul cu rapiditate, însă nu fugi.
• Nu te întoarce după obiecte personale.
• În timpul evacuării, urmează următoarele instrucţiuni:
» Realizează evacuarea repede şi ordonat.
» Linişteşte persoanele care în timpul evacuării şi-ar fi putut pierde calmul.
» Ajută persoanele neputincioase sau handicapate.
» Nu permite întoarcerea la centrul de muncă niciunei persoane.
• Abandonează centrul, mergi spre punctul de întâlnire şi nu te opri lângă poarta de ieşire.
• Rămâi în punctul de întâlnire şi respectă instrucţiunile responsabililor de urgenţe.

 Intervenţii în caz de accident

1 PROTEJARE

2 ÎNSTIINŢARE

3 AJUTOR

RECUNOAŞTEREA
SEMNELOR VITALE

AMINTEŞTE-ŢI CĂ PERSOANA ACCIDENTATĂ


A CONŞTIINŢĂ
B RESPIRAŢIE TREBUIE TRATATĂ DE URGENŢĂ.
C PULS NU TRANSPORTATĂ URGENT

29
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 Resuscitare cardiopulmonară
GURĂ LA GURĂ MASAJ CARDIAC
Ritmul la gură la gură şi masaj cardiac este:
30 COMPRESII ŞI 2 INSUFLAŢII (100 COMPRESII PE MINUT)

• Asigură-te că toate căile • Menţine capul persoanei • Menţine-i mandibula ridicată.


respiratorii sunt libere. accidentate lăsat pe spate.

• Aplică buzele pe gura persoanei


accidentate şi suflă aer blocându-i nasul.

• Dacă gura victimei este închisă şi dinţii îi


sunt încleştaţi, se acoperă buzele cu dege-
tul mic pentru a evita iesirea aerului atunci
când i se suflă pe nas.

• Punct de masaj cardiac. • Poziţia mâinilor în masajul cardiac.

30
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 Hemoragii

➡ ➡

• Aplică bandaje sau cârpe curate pe punctul care sângerează.


• Dacă nu cedează, mai adaugă bandaje peste cele puse înainte şi continuă apăsarea.
• Apasă cu degetele deasupra arterei care sângerează.
• Se transportă rănitul la cel mai apropiat dispensar.

 Răni
• Nu manipula rana. • Nu folosi pomezi.
• Spal-o cu apă şi săpun. • Acoper-o cu bandaje
sterile.

 Arsuri
• Aplică apă din abundenţă • Nu folosi pomezi.
pe zona arsă timp de cel
• Acoperă-le cu bandaje
puţin 15 minute.
sterile.
• Dă-i jos inelele, hainele,
• Se transportă rănitul
brăţările, etc impregnate
la cel mai apropiat
de lichide fierbinţi.
dispensar.

31
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 Leşinuri
• Aşează rănitul cu capul mai
jos decât restul corpului.

 Convulsii
• Nu împiedica mişcările sale.
• Aşează-l intins pe spate într-un loc
unde poate fi in siguranta.
• Intoarce-l usor intr-o parte, pentru ai
usura respiratia.

 Proiectări
Proiectări Corp străin în ochi
chimice în ochi • Nu manipula rana.
• Se spală zona cu apă • Nu freca ochiul.
din abundenţă la o
temperatură medie • Acoperă ochiul cu
>15°. bandaj curat şi
mergi la Centrul
• Nu freca ochii. Medical.
• Se transportă rănitul
la Dispensar.

32
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 Toxice
În toate cazurile:
• Caută informaţii cu privire la produsul toxic (fişa de siguranţă şi eticheta). În cazul în care acestea
sunt distruse sau dacă se doresc mai multe informaţii, apelează Serviciul de Informare Toxicologică:
Tel. 91 562 04 20.
• Dacă există semne de asfixiere, aplică accidentatului respiraţia artificială gură la gură.
• Aşează accidentatul în poziţie de siguranţă (vezi figura de mai jos), evitând răcirea acestuia acoperin-
du-l cu o pătură.
• Se transportă rănitul la Dispensar.

În caz de ingestie:
• Dacă este conştient, provoacă accidentatului senzaţia de vomă, cu excepţia contraindicatiilor specificate
pe etichetă (corozive, hidrocarburi).

Poziţia de siguranţă.

33
34
Riesgos

 
OBLIGAŢIILE
MUNCITORILOR ÎN
PROTECŢIA MUNCII

35
Riesgos

 Obligaţiile Muncitorilor în ce 
Priveşte Prevenirea Riscurilor

Articolul 29 din Legea Protecţiei Muncii atribuie muncitorului obligaţia de a veghea asupra propriei
siguranţe şi sănătăţi precum şi a tuturor persoanelor afectate de natura propriilor sale activităti
profesionale.
În particular muncitorii, potrivit formării sale şi urmând instrucţiunile patronului, vor trebui:
• Să folosească corect utilajele, aparatele, uneltele, substanţele periculoase şi în general, orice alte
mijloace prin care îşi desfăşoară activitatea.
• Să folosească şi să întreţină corect mijloacele şi echipamentele de protecţie facilitate de către angajator,
solicitând înlocuirea lor în caz de deteriorare.
• Să nu scoată din uz şi să utilizeze în mod corect dispozitivele de siguranţă existente.
• Să-şi informeze urgent superiorul ierarhic imediat cu privire la orice situaţie care, după cum crede
de cuviinţă, poate fi periculoasă pentru sănătatea şi siguranţa muncitorilor.
• Să coopereze cu angajatorul pentru ca acesta să poată garanta garanteze condiţii sigure de muncă, fără
ă presupune vreun risc pentru siguranţa şi sănătatea muncitorilor.
• Nerespectarea obligaţiilor cu privire la riscuri, la care se referă normele mai sus amintite, poate fi
considerată ca şi nerespectare a condiţiilor de muncă, potrivit Articolului 58.1 din Statutul Muncitorilor.

36
MANUALUL NORMELOR DE
SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE
ÎN CENTRE COMERCIALE

Am primit Manualul cu Normele de Siguranţă şi


Sănătate care include riscurile şi măsurile preventive
de bază ale muncii în Centre Comerciale şi un
rezumat al obligaţiilor muncitorilor conţinute în
Articolul 29 al Legii Protecţiei Muncii.

Act de Identitate.:

Data:

Numele şi semnătura muncitorului:

37
38
Editura:
FREMAP
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61.

Design:
Imagen Artes Gráficas, S. A.
limpieza ok A4 25/10/07 10:02 P gina 32