Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL DE ADMITERE ÎN MAGISTRATURĂ


2021-2022
Cererea se va completa cu litere de tipar, fără spaţii libere

NUME G Î R C U
I O A N A
PRENUME
II B I A N C A
T G H E O R G H E
PRENUME PĂRINŢI
M E L E N A
JUDEŢ G O R J
LOCALITATE T A R G U J I U
DOMICILIU
STRADA, NR. C E R N A N R 8
BL, SC, ET, AP B L 8 S C 1 E T 1 A P 5
TELEFON 0 7 6 2 6 7 6 9 0 4
DATE
CONTACT O A N A . G I R C U @ G M A I L . C O
E-MAIL
M
SERIE G Z
ACT DE NUMĂR 5 7 2 7 4 2
IDENTITATE DATA ELIBERARE (zz/ll/aa) 2 6 / 0 1 / 1 5
COD NUMERIC PERSONAL 2 9 1 0 1 0 8 1 8 0 0 4 0
SUMĂ 1 4 0 0
TAXĂ DE
ÎNSCRIERE O P
document
plata - ex. N R 2 1
ordin plata
0 5 / 0 8 / 2 1
FACULTATE ABSOLVITĂ FACULTATEADEDREPT
UNIVERSITATE ABSOLVITĂ UNIVERSITATEADINBUCURESTI
FACULTATE FACULTATEADEDREPT
EXAMEN
LICENŢĂ
UNIVERSITATE UNIVERSITATEADINBUCURESTI
SESIUNE (ll/aa) 0 6 / 1 4
NOTĂ LICENŢĂ 8,72
PROFESIA ACTUALĂ CONSILIERJURIDIC
LIMBI STRĂINE STUDIATE ÎN FACULTATE ENGLEZA
VECHIMEA JURIDICĂ CONFORM ART. 33 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 303/2004, REPUBLICATĂ,
MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ, PRECUM ȘI A ART. 53 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 192/2021 (ani şi luni)
ani 6 luni 6

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către CSM și INM se realizează în scopul derulării procedurii de concurs, prin publicare pe
pagina de internet a CSM și INM și, după caz, afișare. Ștergerea de pe pagina de internet a CSM și INM a informațiilor ce conțin date cu
caracter personal referitoare la concurs de pe pagina de internet a CSM și INM urmează să se realizeze după împlinirea termenului de
1 an de la data validării concursului, în conformitate cu dispozițiile art. 130 din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM,
aprobat prin HCSM nr.1073/2018, respectiv cu dispozițiile art. 78 din Regulamentul de organizare și funcționare a INM, aprobat prin
HCM nr. 127/2007

DATA COMPLETĂRII CERERII (zz/ll/aa) 0 6 / 0 8 / 2 1

SEMNĂTURĂ