Sunteți pe pagina 1din 8

NOUL PLAN DE ACTIUNE PENTRU ECONOMIA CIRCULARA (2020-03-11)

Imbunatatirea durabilitatii, reutilizabilitatii, modernizarii si reparabilitatii, cu abordrea substantelor chimice periculoase si cresterea randamentului resurselor si energiei
Cresterea continutului de materiale reciclate in produse, in conditii de performanta si siguranta
Activarea refabricarii si reciclarii de inalta calitate
Reducerea amprentei de carbon si de mediu
EU va propune initiativa legislativa
Restrictionarea utilizarii unice si contracararea uzurii morale premature.
pentru o politica privind cadrul pentru
un produs sustenabil si, Introducerea interdictiei de distrugere a bunurilor durabile nevandute.
complementar, va considera stabilirea
princippilor de sustenabilitate si a Stimularea produsului ca serviciu si a altor modele prin care producatorii pastreaza proprietatea bunurilor sau responsabilitatea pentru performanta pe intreg ciclul de viata.
altor cai adecvate pentru Mobilizarea potentialului de digitalizare a informatiei privind produsele, incluzand solutii precum pasaportul digital, marcarea si filigranarea
Proiectarea de Produs Sustenabil

reglementarea aspectelor importante. Recompensarea produselor pe baza performantei de sustenabilitate difeite, inclusiv prin legarea stimulentelor de nivelurile de performanta.
Prioritizarea prin adresarea acelor grupuri de produse identificate in contextul caracterizarii lanturilor de valoare in PA (electronice, ICT, textile, mobilier si produse
intermediare cu impact ridicqt - otel, ciment si substante chimice)
Imbunatatirea coerentei initiativei legislative complementata de alte abordari de reglementare sau voluntare, cu instrulmentele existete care privesc reglementarea produselor
pe parcursul intregii lor durate de viata.

Cresterea eficacitatii actualului Cadru


privind Proiectarea Ecologica Adoptarea treptata si implementarea unui nou Plan privind Proiectarea Ecologica si Etichetarea Ebnergetica pentru perioada 2020-2024, pentru grupuri de produse
(Ecodesign) pentru produsele legate individuale.
de energie
Un Cadru Politic peivind Produsul Sustenabil

Utilizarea cirieteriilor si regulilor stabilite prin Regulamentul privind Etichetarea Ecologica , abordarea Amprentei de Mediu a Produsului si a criteriilor EU GPP
Revizuirea Directivei privind Extinderea abordarii din punct de vedere al sustenabilitatii si pentru servicii
Proiectarea Ecologica
Evaluarea posibilitatii de a introduce cerinte legate de aspectele de mediu si sociale de- a lungul intregului land de valoare, inclusiv in conteztul Regulilor WTO (ca de
exemplu asigurarea accesibilitatii anumitor produse si servicii alaturi de contributia la incluziunea sociala.)
Infiintarea unu Spatiu de Date Europena pentru Aplicatii Circulare Inteligente, continand informatii de produs si lanturi de valoare.
Gradarea eforturilor cooperative intre autoritatile nationale privind obligatile privind cerintele pentru produsele plasate pe piata EU, in mod specific prin inspectii concertate si
Aplicarea efectiva si eficienta a noului actriuni de supraveghere a pietei.
cadru pentru produsul sustenabil
Imbunatatirea coerentei intre instrumentele care regelementeaza produsele in diferitele faze ale ciclului lor de viata.
Concentrarea pe aplicarea principiilor sustenabilitatii, care vor ghida politicile si dezvoltarile legislative in viitor.
CE va propune o revizuire a Legii prind Consumatorul
a oportunitatilor pentru economii

Consumatorul va primi informatie credibila si relevanta asupra produsului la punctul de vanzare. Incluzandu-le pe cele privind durata de viata , disponibilitatea sericiilor de
ratorilor publici, si punerea la

reparare, piese de schimb si manuale de reparatii.


ternicirea cosnumatorilor si

Intarirea protectiei impotriva green washing si uzurii morale premature,


stabilirea de cerinte minime pentru etichete de sustenabilitate si pentru mijloace de informare.
Stabilirea unui "drept de reparare"
Considerarea unor drepturi materiale orizontale pentru consumatori (de ex cu privire la disponibilitatea de piese de schimb sau servicii de reparare iar, in cazul ICT si
de cost.

Intensificarea participarii
consumatorilor in tranzitia la o electronicelor , la servicii de modernizare.
economie circulara, Revizuirea directivei 2019/771 privind rolul garantiei in asigurarea unor produse mai circulare.
dispozitie a oportunitat
Imputernicirea co
cumparatorilor pub
Substantierea pretentiilor de mediu ale companiilor folosind metodele de Amprenta de Mediu ale Organizatiei. Testarea intergarii acestor metode in Ecolabel; introducerea
unui continut mai sistematic pentru durabilitate, reciclabilitate si continut de reciclate intre criteriile Ecolabel EU
Elaborarea unor criterii minime obligatorii pentru achizitiile publice verzi (GPP) si a unor tinte in legislatia sectoriala
Stabilirea de faze pentru raportarea obligatorie in vederea monitorizarii progresului, fara a ingreuna birocratic procesele de achizitii publice.
Cresterea capacitatii prin indrumare, instruiri si diseminare de bune practici, ca si prin incurajarea cumparatorilor publici de a deveni parti ale initiativei "Cumparatori Publici
pentru Climat si Mediu"
Evaluarea optiunilor pentru promovarea in continuare a circularitatii in procesele industriale , in conteztul "Directivei privind Emisiile Industriale", inclusiv prin integrarea
Transformarea industriei pentru
Circularitate in procesele de

practicilor economiei circulare in documente de "Cele mai Bune Practici"


neutralitate climatica si competitivitate
pe termen lung, pentru economii
materiale prin lanturile de valoare si Facilitarea simbiozelor industriale printr-un sistem de raportarea si certificare condus de industrie si activarea implementarii simbiozelor industriale.
produc tie

procesele de productie, generarea de Sustinerea , sectorului biologic sustenabil si circular prin implementarea Planului de Actiune pentru Bioeconomie.
valoare adaugata si eliberarea Promovarea tehnologiilor digitale pentru urmarirea, trasarea si cartografierea resurselor;
oportunitatilor economice Inregistrarea Schemei de Verificare a Tehnologiei de Mediu in UE , ca marca de certificare EU
Elaborarea noii Strategii pentru IMM
constructia IMM prin instruire, si prin
Promovarea colaborarii industriale
Indrumare IMM prin Reteaua Enterprise Europe privind colaborarea de grup
Transfer tehnologic prin Centru de Cunoastere privind Eficienta Resurselor.
Masuri de reglementare pentru electronice si ICT inclusiv pentru telefoane mobile, tablete si laptopuri, sub Directiva Ecodesign,vizand o poiectare pentru eficienta energetica
si durabilitate, reparabilitate, modernizare , intretinere, refolosire si reciclare. Vor fi cuprinse si imprimantele si cartusele, in cazul in care sectorul nu realizeaza o intelegere
voluntara pana in luna septembrie-octombrie 2020.
Electronice si ICT

Implementare prioritara a :dreptului de reparare", incluzand dreptul de actualizare a softului uzat moral.
Prin aliniere la cadrul privind Produsul
Masuri de reglementare privind incarcatoarelel pentru telefoane mobile si dispozitive similare, inclusiv prin introducerea unui incarcator comun, cresterea durabilitatii
Sustenabil, CE va prezenta Initiativa
cablurilor de incarcare, stimulente pentru decuplarea cumpararii de incarcatoare noi de cumpararea de dispozitive.
Electronicii Circulare
Imbunatatirea colectarii si tratarii deseurilor EEE, incluzand explorarea optiunilor pentru o scheme de returnare la nivel EU si de revanzare a telefoanelor mobile vechi, a
tabletelor si incarcatoarelor.
Revizuirea regulilor EU privind restrictionarea substantelor periculoase in EEE si asigurarea de indrumare pentru imbunatatirea coerentei cu prevederile legale relevante,
incluzand REACH si ECODESIGN
Elaborarea, in 2020,. de catre CE, a unei propuneri legislative pentru un Cadru de Reglementare pentru Baterii , construita pe baza Directivei privind Bateriile si a activitatilor
Aliantei Bateriilor
Imbunatatirea sustenabilitatii bateriilor Reguli privind continutul reciclabil si masuri privind colectarea si ratele de reciclare pentru toate bateriile, cu asigurarea recuperarii materialelor valorificabile si indrumare
emergente si amplificarea potentialului pentru clienti.
circular al bateriilor Adresarea bateriilor nereincarcabile pentru inlocuirea lor, de indata ce exista alternative
Cerinte transparente si sustenabile pentru baterii , tinand cont de amprenta de carbon in procesele de fabricatie, asigurarea etica a materiilor prime si securitatea
faprovizionarii, precum si facilitarea refolosirii, repropunerii si reciclarii.
Revizuirea regulilor pentru "sfarsitul duratei de viata a vehiculelor",
Baterii si vehicule

Promovarea de modele circulare noi


Cresterea circularitatii vehiculelor Legarea problematicii proiectarii de tratamentul la sfarsitul duratei de viat
Reguli privind continutul reciclabil pentru anumite materiale ale componentelor
Imbunatatirea randamentului reciclarii.
Baterii si
Imbunatatirea colectarii si tratarii
Elaborarea de masuri eficiente pentru colectarea si tratarea uleiurilor uzate.
uleiurilor uzate.
Elaborarea Strategiei EU privind Mobilitatea Sustenabila si Inteligenta
Aplicarea solutiilor "produs ca serviciu" pentru reducerea consumului de material virgin
Utilizarea de combustibili alternativi sustenabili
Imbunatatirea sinergiilor cu tranzitia la Optimizarea infrastructurii si a utilizarii vehiculelor
EC, a Mobilitatii
Cresterea ratei de ocupare si incarcare pentru vehicule
Eliminarea deseurilor si poluarii.
Elaborarea Strategiei Europene Cuprinzatoare privind Mobilitatea Inteligenta si Sustenabila.
Revizuirea Directivei 94/62/EC pentru intarirea cerintelor esentiale obligatorii pentru ambalaje, pentru a fi permise pe piata UE
Reducerea supraambalarii si a deseurilor de ambalaje (stabilirea de tinte si alte masuri de prevenire)
Reproiectarea pentru refolosire si reciclabilitate, incluzand restrictii pentru aplicarea unor materiale de ambalaj pentru anumite aplicatii (acolo unde exista alternative sau
Ambalaje

Asigurarea ca toate ambalajele din cand produsele pot fi manipulate in siguranta in lipsa ambalajului
piata EU sunt refolosibile si/sau Reducerea complexitatii materialelor de ambalaje, inclusiv reducerea multitudinii de materiale si polimenri
reciclabile, pana in 2030 CE va evalua fezabilitatea etichetarii EU , care sa certifice separarea corecta a deseului din ambalaje la sursa , in cadrul armonizarii sistemelor de colectare separata (Cap.
4.1)
Stabilirea de reguli pentru reciclarea sigura reciclarea in materiale pentru contact alimentar a altor plastice in afara de PET.
Monitorizarea si implementarea cerintelor Directivei privind Apa in legatura cu accesibilitatea apei de cismea in locurile publice.

Intensificarea absorbtiei de plastice


Cerinte obligatorii pentru continutul reciclat si masuri pentru reducerea deseurilor pentru produse cheie precum ambalajele, materialele de constructie si vehiculele,
Lanturi de valoare cheie pentru produs

reciclate, pentru o utilizare mai


considerand si Alianta Plasticului Circular.
sustenabila a acestora
Restrangerea intentionata a aditionarii de microplastice , tinand seama de opinia Agentiei Europene pentru Substante Chimice.
Dezvoltarea steichetarii, standardizarii, certificarii si a masurilor de reglementare pentru degajarea de micoplastice, incluzand masuri de capturare a microplasticelor in toate
Masuri privind prezenta stadiile relevante din ciclul de viata.
microplasticelor in mediu
Materiale Plastice

Dezvoltarea si armonizarea de metode pentru masurarea degajarii neintentionate de microplastice, in special din anvelope si textile si livrarea de date privind concentratiile
de microplastic in mari si oceane.
Umplerea golurilor din cunoasterea stiintifica privitoare la riscul de aparitie al microplasticelor in mediu, apa potabila si alimente.
Aprovizionarea, etichetarea si utilizarea bioplasticelro, pe baza evaluarii cazurilor in care utilizarea bioplasticelor are ca efect beneficii de mediu autentice, dincolo de
Adresarea provocarilor emergente prin reducerea utilizarii resurselor fosile.
dezvoltarea unui cadru politic nou
Folosirea plasticelor biodegradabile sau compostabile, pe baza evaluarii aplicatiilor in care utilizarea poate fi benefice pantru mediu si a criteriilor pentru astfel de aplicatii.
pentru bioplastice
Etichetarea ca biodegradabil sau compostabil nu trebuie sa sugereze consumatorilor o debarasare necontrolata.

Implementarea la timp a prevederilor noii Directive rprivind "produsele din Plastic de Unica Intrebuintare"
Rezolvarea problemelor legate de armonizarea interpretarii produselor cuprinse in Directiva
poluarea marina, in paralel cu Etichetarea unor produse precum tutunul, paharele de baut, servetelele umede si asigurarea introducerii capacelor legate pentru butelii, ins scopul prevenirii debarasarea
asigurarea pietei unice necontrolata.
Dezvoltarea pentru prima data de reguli pentru masurarea continutului reciclat intr-un produs.
CE va propune o cuprinzatoare Strategie EU privind Textilele, pe baza inputurilor din industrie si de la alte persoane interesate.
Largirea pietei de teztile sustenabile si circulare
Dezvoltarea unei piete pentru refolosirea textilelor, inclusiv piata refolosirii textilelor
Adresarea modei si dezvoltarea de noi modele de afaceri
Aplicarea noului Cadru privind Produsele Sustenabile (sectiunea 2) , incluzand aplicarea de Mmasuri de Proiectare Ecologica pentru asigurarea ca produsele textile sunt

Textile
Intarirea competitivitatii si inovarii in adecvate circularitatii, asigurarea absorbtiei de materiale primare secundare, atacarea prezentei substantelor chipmice periculoase
sectorul textil. Imbunatatirea mediului de afaceri si al regelemntarilor privind textilele circulare si sustenabile in EU, prin asigurarea de stimulante pentru modelele de produs ca serviciu,
pentru procesele de productie de materiale si bunuri circulare, prin cresterea transparentei prin cooperare internationala.
Indrumare pentru atingerea unui nivel inalt de colectare separata a deseurilor textile, care trebuie asigurata pana in 2020 de fiecare stat membru
Amplificarea activitatilor de sortare, refolosire si reciclare a textilelor, incluzand inovarea, incurajarea aplicatiilor industriale si a masurilor de reglementare (ca de exemplu
REP)
Adresarea psustenabilitatii performantei produselro de constructii,in contextul revizuirii "Regulamentului privind Produsele de Constructii", vizand posibila introducere a
cerintelor privind continutul reciclat pentru anumite produse de constructii Itinand seama de functionalitate si siguranta)
Promovarea masurilor de imbunatatire a durabilitatii si adaptabilitatii activelor construite. Aliniate principiilor EC pentru poiectarea claririlor si dezvoltarea Jrnalelor de Bord
Cresterea eficientei materialelor si
pentru constructii
reducerea impactului climatic prin
lansarea unei noii si cuprinzatoare Utilizarea deniveluri pentru includerea ACV in achizitiile publice si a Cadrului de Finantare Sustenabila EU si prin explorarea adecvarii stabilirii tintelor de reducere de carbon
Strategii pentru un Mediu Construit si a potentialului de depozitare a carbonului.
Constructii si cladiri

Sustenabil, care va asigura coerenta


intre arii politice relevante precum Revizuirea tintelor de recuperare a materialelor stabilite in legislatia E pentru deseurile din constructii si demolari si a fractiilor specifice de material ale acestora.
clima, energia si eficienta resurselor,
Acordarea de atintie sporita pentru materialelel de izolare.
managementul constructiilor si
demolarilor, deseurile, accesibilitate, Promovarea initiatilvelor de reducere a izolarii solurilor, de reabilitare a suprafetelor abandonate si/sau contaminate si de crestere a folosirii sigure, sustenabile si circulare a
digitalizare si abilitati. solutilor excavate.

Implementarea aliniata cu principiile


EC performantele optimizate pe durata
ciclului de viata si asteptarile pentru o Initiativa "Renovation Wave anuntata de "Green Deal"
durata de viata mai indelungata a
activelor de cladiri.

Asigurarea sustenabilitatii materialelor


Actiuni conforme Strategieisi Planului de Actiune pentru Bioeconomie
bioderivate reinnoibile
Alimente, apa si nutrienti

Stabilirea unei tinte pentru reducerea


Strategia EU Farm-to-Fork, adresata comprehensibil Lantului valoric pentru alimente. (conf art 4.1 din Directiva 2008/98/EC)
deseurilor alimentare

Cresterea sustenabilitatii distributiei si CE va lansa o lucrare de analiza pentru a determina scopul unei intitiative legislative pentru inlocuirea ambalajelor de unica intrebuintare, (vesela si tacamuri), prin prosduse
consumului de alimente. refolosibile.

Refolosirea apei in agricultura. CE va facitita refolosirea si folosirea eficienta a apei, inclusv in procesele industriale.
Asigurarea unei mai sustenabile Revizuirea directivelor priivind tratarea apelor uzate si a namolurilor din apele de canalizare
folosiri a nutrientilor si stimularea
pietei pentru nutrientii recuperati. Evaluarea mijloacelor de indepartare a nutrientilor precum algele.
Desfasurarea politicilor privind produsele
Desfasurarea politicilor privind
Revizuirea legislatiei privind bateriile, ambalajele, VSU si substantele chimice periculoase din DEEE, cu accent pe prevenirea deseurilor, cresterea continutului reciclat,

sustenabile, prevenirea deseurilor si


aplicarea mai buna a legislatiei EU,
produsele sustenabile si translatarea
asigurarea de fluxuri de deseuri mai curate si mai sigure si reciclare de inalta calitate.

imbunatatite, privind deseurile


lor in legislatia specifica

Adresarea celor mai eficace combinatii ale modlelor de colectare separata


Stabilirea optima a densitatii si accesabilitatii unctelor de colectare, inclusiv in spatiul public, tinand seama de conditiile regionale si locale, de la mediul urban si pana la
Armonizarea sistemelor de colectare
zonele cele mai indepartate.
separata a deseurilor
Demersuri pentru standardizarea si folosirea sistemelor de management de calitate pentru cresterea calitatii deseurilor reciclabile, in particular pentru cele destinate reciclarii
in materiale cu contact alimentar.

Sprijinire statelor membre care nu se


conformeaza cerintei de reciclare a Extinedere cooperarii cu Statele Membrre si organizarea de schimburi de inalt nivel privind economia circulara si deseurile, pentr mai buna utilizare a fondurilor europene .
50% din deseurile municipale in 2020 Unde e necesar, CE isi va folosi puterea de data de sanctionare .
si conducerea policiticilor de reforma.
Mai putin deseu si mai multa valoare

Circularitate imbunatatita intr-un mediu non-

Sustinerea solutiilor pentru sortarea de inalta calitate si indepartarea conaminantilor din fluxurile de deseuri, inclusiv pe cele rezultate din contaminare incidentala

Dezvoltarea de metodologii pentru minimizarea substantelor care pun si de identificare a acestor substante in deseuri, in sinergie cu masurile cuprinse in cadrul politicii
pentru produse sustenabile si cu baza de date ECHA probleme sanatatii sau mediului in materialele reciclate si in produsele din care acestea fac parte.

Cooperarea cu industria pentru dezvoltarea de sisteme armonizate de urmarire si gestiune a informatiei asupra substantelor identificate ca fiind ingrjoratoare, in particular a
toxic

Cresterea increderii in ufolosirea


celor care au efect cronic si a celor care creaza probleme in operatiile de recuperarea de- a lungul lanturilor de valoare si de identificare a acestor substante in deseuri, in
materialelor reciclate
sinergie cu masurile cuprinse in cadrul politicii pentru produse sustenabile si in baza de date ECHA privind articolele care contin substante de mare ingrijorare.

Amendarea anexelor la Regulamentul pribind Poluantii Organici, aliniata cu progresul stiintific si tehnic si cu obligatiile care decurg din Conventia de la Stockholm.
Imbunatatirea clasiricarii si a manegementului deseurilor periculoase, cu scopul de a asigura curatenia fluxurilor de reciclare, inclusiv prin alinierea cu clasificarea
substantelor si amestecurilor, acolo unde e necesar.
Elaborarea Strategiei pentru Sustenabilitate privind Substantele Chimice
Adresarea interfetei intre legislatia privind substantele chimice, produsele si deseurilesi a sinergiilor cu economia circulara.
O piata europeana

pentru materialele
bine functionala

Evaluarea scopului de dezvoltare in continuare a unor criterii EU privind Sfarsitul starii de deseu pentru diferite fluxuri de deseuri,in baza monitorizarii aplicarii de catre Statele Membre a regulilor revizuite privind starea
secundare.

de sfarsit de deseu xsi subprodusele si prin sustinerea initiativleor interfrontaliere pentru colaborare in vederea armonizarii cirteriilor privind sfarsitul starii de deseu si subprodusele.

Imbunatatirea rolului standardizarii, in baza evaluarilor in curs al muncii de standardizare la nivelurile nationa, european si international.
Utilizarea oportuna a restrictiilor privind utilizarea substantelor de inalta preocupare pentru cazurile in care folosirea acestor substante necesita autorizare, concomitent cu sanctionarea la granite.
evaluarea fezabilitatii de stabilire unui observator de piata pentru materialele secundare cheie.
Masuri asiguratorii ca UE nu exporta deseurile sale provocatoare catre terte tari . Actiuni pentru proiectarea de produs, calitatea si siguranta materialelor secundare si imbunatatirea pietei acestora, care sa duca la
deseuri din UE
exportului de

marca "Reciclat in UE"


Abordarea
deseuri din UE
exportului de
Abordarea
Imbunatatirea refolosirii si reciclarii in UE printr- o revizuire a Regulilor UE privind Transportul de Deseuri. Incluzand restrictionarea exportului de deseuri care au efect daunator mediului sau a celor care pot fi tratate in
interiorul UE, prin concentrarea pe tarile de destinatie, a fluxurilor problematice de deseuri, a tipurilor de operatii care sunt surse de ingrijorare si prin sanctionarea transporturilor ilegale.
EU va coopera inluarea de masuri la nivel multilateral, regional si bilateral pentru combaterea crimei de mediu in special in zona exporturilor ilegale si a traficului ilicit, in intarirea controlului transporturilor de deseuri si
imbunatatirea gestiunii deseurilor in aceste tari.
Circularitatea activa pentru oameni, regiuni

Utilizarea in continuare a potentialului economiei


sociale, care este un pionier in crearea de locuri de
munca legate de EC, prin maximizarea beneficiului Sub Planul de Actiune pentru implementarea "Pilonului European al Drepturilor Sociale"
comun in ceea ce priveste sustinerea tranzitiei "verzi"
si a intaririi incluziunii sociale
Actualizarea Ägendei Abilitatilor", lansarea "Pactului pentru Abilitati", impreuna cu parteneriatele pe scara larga, cu multiplie parti interesate
Asigurarea contributiei instrumentelor care sustin
In legatura cu Planul de Actiune pentru Economie Sociala.
abilitatile si crearea de locuri de munca la accelerarea
Investitii in sistemele de instuire si educatie, de invatare permanenta si de inovare sociala
si orase

tranzitiei la EC
Utilizarea Fondului Social European Plus.

Fondurile destinate Politicii de Coeziune vor ajuta regiunile sa implementeze strategiile de EC si de consolidare a fabricatiei industriale si a lanturilor de valoare
Sustinerea investitiilor la nivel regional si asigurarea
ca toate regiunile beneficiaza din tranzitie. Solutiile EC vor fi adaptate si celor mai indepartate regiuni si insule, datorita dependentei acestora de importul de resurse. Si generarii mari de deseuri , alimentate de turism
si exporturile de deseuri.
The Just Transition Mechanism, propus ca parte a Planului de Investitii EGD, si investEU va putea sa sustina proiecte concentrate pe economia circulara.
Initiativa Ëuropean Urban si initiativa "Intelligent Cities Challenge
Asistenta cheie pentru orase
EC va fi printre prioritatile "Green Cities Accord"
Extinderea schimbului de informatii European Circular Economy Stakeholder Platform va continua sa fie locul partilor interesate in schimbul de informatii.

CE va analiza modul in care impactul circularitatii asupra temperarea schimbarilor climatice si adaptarea pot fi masurate intr- un mod sistematic.
Intensificarea sinergiilor intre
Circularitatea ca premiza pentru

circularitate si emisiile de GES Se vor imbunatati mijloacele de modelare pentru a captura beneficiile EC asupra reducerii emisiei de GES la nivel national si UE.
Se va promova intarirea rolului circularitatii in revizuirile viitoare ale Planurilor Nationale Energetice si Climatice

Eliminarea carbonumui din atmosfera, atat pe cai naturale (restaurarea ecosistemelor, protectia padurilor, managementul sustenabil al padurii, regenerare, sechestrarea
neutralitatea climatica

agricola a carbonului) sau pe baza unei circularitati marite (depozitarea prelungita in constructii din lemn, refolosirea si pastrarea carbonului in produse prin mineralizarea in
Masuri privind tratarea carbonului materiale de constructii).
Utilizarea carbonului in economie, fara a fi degajat
Depozitarea carbonului pentru durate mai mari de timp
Stimularea intensificarii indepartarii
Explorarea dezvoltarii unui cadru de reglementare pentru certificarea indepartarii carbonului, bazat pe un calcul robust si transparent al carbonului, pentru monitorizarea si
carbonului si cresterea circularitatii
verificarea autenticitatii indepartarilor de carbon.
carbonului

CE a integrat obiectivele EC in UE Taxonomy Regulation


inerea drepturilor

Conducerea finantarii spre sabloane CE a pregatit EU Ecolabel criteria dfor financial products.
de productie si consum mai
economice
rsectate

sustenabile. The Circular Economy Support Platform va oferi indrumare pentru promotorii de proiecte privind stimulentele, construirea capacitatii si managementul riscului financiar.
Obtinerea dreptur
economice
Actiuni intersectate
Garantiile pentru IMM si InvestEU mobilizeaza finantarea privata pentru sustinerea EC.

EC a constituit o noua resursa proprie Intensificarea divulgarii datele de mediu de catre companii incepand cu urmatoarea revizuire a Directivei privind Raportarea Nefinanciara.
in buget, care are la baza cantitatea de
Sustinerea unei initiative conduse de afaceri pentru a dezvolta principiiiule de contabilitate de mediu, care sa compementeze datele financiare cu date privind performanta
ambalaj din plastic nereciclat
circulara.

Dezvoltarea indicatorilor si a datelor (Horizon Europe)


Conducerea tranzitiei prin cercetare, inovare si

Finantarea inovarii private si suport pe


parcursul intregului ciclu de inovare Noi materiale si produse, substituire si eliminare a materialelor periculoase, pe baza abordariii "sigur prin proiectare", modele circulare de afaceri, tehnologii de productie si
pentru a aduce solutii in piata. reciclare noi (inclusiv potentialul reciclarii chimice), cu considerarea continua a mijloacelor digitale (LIFE, Horizon Europe)
Sustinerea dezvoltarii abilitatilor, instruirii si mobilitatii cercetatorilor (Actiunile Marie Skodlowska Curie)

Asigurarea arhitecturii si a sistemelor


de conducere si servicii pentru Emiterea Pasapoartelor de Produs, cartografierea resurselor si informarea consumatorilor (Spatiul European de Date pentru aAplicatii Circulare - sectiunea a 2-a )
digitalizare

implementarea tehnologiilor digitale

Coordonarea initiativelor de inovare ,


in colaborare cu universitati si
Prin Comunitatile de Cunoastere si Inovare. (Institutul European pentru Inovatie si Tehnologie)
organizatii de cercetare, industrie si
IMM

Asigurarea ca proprietatea intelectuala


se adecveaza erei digitale si tranzitiei Asigurarea ca proprietatea intelectuala ramane un factor de activare cheie pentru economia circulara si pentru noile modele de afaceri (CE propune o Strategie privind
verzi si sustine competitivitatea Proprietatea Intelectuala)
afacerilor.
Conducrerea eforturilor la nivel

Definirea conceptului de Spatiu Sigur de Operare, prin care utilizarea resurselor naturale nu depaseste anumite limite locale, regionale sau globale , iar impactul de mediu se mentine in interiorul limitelor planetare
Sustinerea unei tranzitii globale la EC

Construirea Strategiei Europene privind Plasticele, obtinerea unei intelegeri globale privind plasticele si promovarea asimilarii abordarii economiei circulare a UE privind plasticele.

Propunerea unei Aliante Globale pentru Economia Circulara, pentru identificarea cunostintelor si a golurilor de conducere referitoare la o economie circulara globala si stabilirea de initiative de perteneriat, incluzand
economiile majore.
global

Explorarea fezabilitatii de definire a "Spatiului Sigur de Operare" pentru utilizarea resurselor naturale si considerarea initierii sicutiilor pentru uun acord international privind managementul resurselor naturale.

Construirea unui parteneriat solid cu Africa, pentru maximizarea beneficiilor tranzitiei verzi si a economiei circulare

Asigurarea ca Intelegerile reflecta obiectivele imbunatatite ale economiei circulare privind Liberul Schimb. Specializafrea inteligenta (European Regional Development Fund)

Promovarea EC in procesele de accesare a UE in Balcanii de Vest si in contextul dialogurilor politice bilaterale, regionale si multilaterale. A forumurilor si al intelegerilor privind mediul, ca si in cadrul programelor de
asistenta de preaderare de vecinatate, dezvoltare si de cooperare internationala, incluzand Platforma pentru o Finantare Sustenabila.
Intensificarea activitatilor de informare, inclusiv prin misiunile de EC si diplomatia European Green Deal , si conlucrarea cu tarile membre UE pentru imbunatatirea coordonarii si efrorturilor comune in sensul unei
economii circulare globale.
Intarirea monitorizarii planurilor nationale si a
Monitorizarea
progresului masurilor de accelerare a tranzitiei la o economie
In paralel cu European Green Deal si Strategia de Crestere Sustenabila Anuala 2020
circulara, ca parte a reconcentrarii semestrului
european
Proiectele cuprinse in Horizon Europe si Copernicus vor imbunatati metricile circulare care nu sunt inca reflectate in statisticile oficiale, la diferite nivele,
Aplicarea noilor indicatori din Cadrul de Monitorizare Indicatorii privind utilizarea resurselor, incluzand amprentele de materiale si consum pentru a tine seama de cosnumul material si impactul de mediu asociate cu sabloanele
pentru Economia Circulara. noastre de productie si consum vor fi dezvoltati in continuare si vor fi legate de monitorizarea si evaluarea progresului spre decuplarea cresterii economice de utilizarea
resurselor si impactul acesteia in UE si in afara ei.

Tranzitia va fi sistemica, profunda si transformatoare. Va fi disruptiva uneori, dar va trebui sa fie justa. Va solicita o aliniere si cooperarea tuturor partilor interesate la toate nivelurile.
Concluzii

CE invita institutiile EU si organismele ei sa sustina PAEC si sa contribuie activ la implementarea sa.


CE invita statele membre sa adopte si sa isi actualizeze strategiile lor nationale privind eEC, planurilke si masurile, in lumina ambitiilor prezentate.
CE recomanda includerea EC printre tsubiectele discutiilor asupra viitoarei Europei si in teme regulate de dialog cu cetatenii
Circularitatea ca premiza a neutralitatii climaterice

Anexa