Sunteți pe pagina 1din 2
Dela: Comsa SA~ in caltat delidr al Atocei, S.C. Telacim Con RL. ~Comsa A, iAldesa Castruceiones S.A. “S.C Areas Buromedes Sa" Adres: Rucuret tr. Nicolae Caramfl nr. 58 Bai. Fnetperea nr. 2. Oflu, Sector Romina Cire: ADEVARUL HOLDING SRL {0s Fabrica de Glucoot nr. 2, sector 2 Bueureth Inatenta: Redactia Adevirul Ref: __Cereeprivnd drpt a epi reaifcarepriviior la artical de Probleme grave relametedeperipeun trots Aurea Lage Dee, aura 2009° Dubliatldatadeo2 122001, Fn atesia RedaciiAdeviral, timate domn Redetor Sef Inrapor decortinutuleereri de publicarea deptlilareplic referitorla arto Probleme grave reclamantedeexpertpeun tronson al Autostri Luge ~ Deva nauguratin 2019" apart nediile online ale cotdanulsAdevral din data de 2decembrie 202, finind cont depreveerle legal ia Scop unl corte informa a publiculu, COMSA SA, f ealitat de ide l Asocerl SC Teloxime (ConS:R.L.~ Consa 5A. ~Alesa Construciones S.A S.C Arca Eurometudes SA. vasalictios pblicareainterals a urmatorulsi Drept la replid: Pornind del tu artieoull depres anaicind continual acestuia se cons contura o imagine eronat a stadululexeouel unora dtr lure de art, prin prezentrea twunchlatt a inematilor euprinse i espetval raprt de expert pe care atic sustine <8 Far 8 iat expertitintoemith de ctr plana SA sollte aflatin insolvent procera repaaniirit jdicare. nerarea dea ‘Asti, pia artolal de prest sunt prezentate in mod tendenis o sere de pretinsedeiene, ri, ‘ns. e preci faptul el pe de o parte, acestea pot produse de ipsa de itretinere a errr de arti dupi datainetielraporturlorconracuss, ia, pe dealt prt, fr ae arta fap chiar otevt expertalIpana SA -socitate alt in Insolvent in procedurareorganaii diva, se conclunioneaz ape starea hn acestor podui este dela Bun la Foarts Bun Sublinim faptal en ceea ce privet cele dou eri deat dela km. 554505 (Hol) dela ‘em, 694105 (pda peste Mure) starea teed coneuzionatl prin raportul de expert presupus cat este Bun, nip ce petra pod dea km. 67 (Dobra), expetiza a coneurona fap starea tehnle este Foarte Bun De ae, de, conform normativelorapicabie, stares tehnic aunt ler deat poate f tata excusvpeaeaunor investiga viuae elzate de expert en lr a fost stabi acest risiune, niunde in raportal de expertahpretinscitat in cuprinsulaticoluui de prest nu se rmentioneazt aliceva det fprl et raportl fst ntoemit pe bea docuentelor pase a dispozie decitre Compania Nena de Administrare a Infrastrutur Rutiere SA {neal din ermd trebuie remarea fptl ef realerenraporturlorcontictuale face obec une roceduri ativale, procedurt deft de un puterniecarecter de confidenalitats, asl eh orice prezentare adocumentlor probstori sl Prior din adr procedurabirale in spi med, fk ‘exist acordl expres al ambelor Pit este preuibil,fecare dint Pit avind dept dea -obine repararea prejudicial eet pe acest ale {In concuzie consiteram ca aformayite premotate i th! matenaluta depres a acess earua ‘solcti publcara dept la replied sunt endentoase,nedocsmentae¢ de natura induce in ‘eroare tri VI stm I deposi pentr rie informati pe acest subi vi rugim, oF de ete ‘ori situatia © impune, sf soliat g! punetul de vedere al Antreprenorui, pot regular deontalogice ‘Cu consierati, ‘COMSA SA, in calilte de Lider al Asosirt SC. Telavim Con S.RL. ~ Comsa S.A. ~ Aldeso ‘Constructo 5. S.. Areas Buromanides S.A prin Carlos Briz Lorenzo... &