Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale

pentru anul 2022

Proiectul prețurilor la gazele naturale furnizate


Nr.d/ Unitatea de pentru anul 2022
Denumirea
o masură
Total lei /1000 m3

Volumele totale de gaze naturale care sunt furnizate la preţuri


1 mln.m3 1177,01
reglementate
Volumele gazelor naturale furnizate operatorului sistemului de transport
1.1. pentru acoperirea consumului tehnologic şi pierderilor de gaze naturale mln.m3 2,74
în reţelele de transport

Volumele gazelor naturale transportate de operatorul sistemului de


1.2. transport în scopul furnizării gazelor naturale la preţuri reglementate la mln.m3 114,82
punctele de ieşire din reţelele de transport

Volumele gazelor naturale distribuite de operatorul sistemului de


1.3. distribuţie în scopul furnizării gazelor naturale la preţuri reglementate mln.m3 47,61
la punctele de ieşire din reţelele de distribuţie de presiune înaltă

Volumele gazelor naturale distribuite de operatorul sistemului de


1.4. distribuţie în scopul furnizării gazelor naturale la preţuri reglementate mln.m3 495,12
la punctele de ieşire din reţelele de distribuţie de presiune medie

Volumele gazelor naturale distribuite de operatorul sistemului de


1.5. distribuţie în scopul furnizării gazelor naturale la preţuri reglementate mln.m3 516,73
la punctele de ieşire din reţelele de distribuţie de presiune joasă

dolar. SUA /
x 430,15
1000m3
Cheltuielile totale de achiziţie a gazelor naturale în scopul furnizării la
2 lei / 1 dolar. SUA x 17,68
preţuri reglementate

mln.lei 8949,9 7603,89

3 Rentabilitatea reglamentată a furnizorului mln.lei 56,33 49,23

Cheltuielile totale suportate de către furnizor pentru procurarea serviciilor


4 mln.lei 295,53 251,67
de transport al gazelor naturale

Cheltuielile totale suportate de către furnizor pentru procurarea serviciilor


5 mln.lei 1361,58 1285,17
de distribuţie a gazelor naturale

Cheltuielile reglementate ale furnizorului legate nemijlocit de prestarea


6 mln.lei 170,76 145,08
serviciului de furnizare a gazelor naturale

Componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului de


gaze naturale de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali
7 mln.lei 25,96 22,06
rezultate din perioada precedenta de reglementare (pentru anii 2011-
2020) inclusiv:
Componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului de
gaze naturale de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali
7.1. mln.lei 43,74 37,16
rezultate din perioada precedenta de reglementare (pentru anii 2011-
2019)
Componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului de
7.2. gaze naturale de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali mln.lei -17,77 -15,10
rezultate din perioada precedenta de reglementare 2020
Veniturile reglementate aferente furnizării gazelor naturale la preţuri
8 mln.lei 10860,07
reglementate
Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de intrare în reţelele de
7771
transport al gazelor naturale

jiIPCMCIE10)1(98,0)]1()1[(98,010LRjxIPCMjCRMjijiNCjCC10198,0jiIPCMjCGA10198,0xRrnCIEjCMjx)(365
jiIPCMCIE10)1(98,0)]1()1[(98,010LRjxIPCMjCRMjijiNCjCC10198,0jiIPCMjCGA10198,0xRrnCIEjCMjx)(365
jiIPCMCIE10)1(98,0)]1()1[(98,010LRjxIPCMjCRMjijiNCjCC10198,0jiIPCMjCGA10198,0xRrnCIEjCMjx)(365
1101198,0iijiLeiDLeiDLRjIPCDjCMjiIPCMCIE10)1(98,0)]1()1[(98,010LRjxIPCMjCRMjijiNCjCC10198,0jiIPCMjCGA10198,0xRrnCIEjCMjVGFCjx)(365
1101198,0iijiLeiDLeiDLRjIPCDjCMjiIPCMCIE10)1(98,0)]1()1[(98,010LRjxIPCMjCRMjijiNCjCC10198,0jiIPCMjCGA10198,0xRrnCIEjCMjVGFCjx)(365
1101198,0iijiLeiDLeiDLRjIPCDjCMjiIPCMCIE10)1(98,0)]1()1[(98,010LRjxIPCMjCRMjijiNCjCC10198,0jiIPCMjCGA10198,0xRrnCIEjCMjVGFCjx)(365
Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de ieşire din reţelele de
8059
transport al gazelor naturale

Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de ieşire din reţelele de


8268
distribuţie de presiune înaltă

Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de ieşire din reţelele de


8586
distribuţie de presiune medie
Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de ieşire din reţelele de
10196
distribuţie de presiune joasă