Sunteți pe pagina 1din 4

01.07.2021 6401207.

054

Registrul bunurilor imobile 6401207054

Capitolul A,B (Verificat , 01.04.2016)


Deschis 22.01.2016

Subcapitolul I. Bunul imobil

1.0 Bunul imobil Teren


Numărul cadastral 6401207.054
Adresa r-nul Orhei, mun. Orhei str. Serghei Lazo, 2/B
Modul de folosinţă Pentru construcţii
Domeniul Privat
Suprafaţa 0.3324 ha
Tipul hotarelor generale

1.1 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 6401207.054.01
Adresa r-nul Orhei, mun. Orhei str. Serghei Lazo, 2 B/bl.1
Modul de folosinţă Bloc locativ
Suprafaţa 314.0 m.p.
Însemnări Sînt înscrieri la nivel de încăperi izolate.

1.2 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 6401207.054.02
Adresa r-nul Orhei, mun. Orhei str. Serghei Lazo, 2 B/bl.2
Modul de folosinţă Bun viitor
Suprafaţa m.p.
Însemnări Sînt înscrieri la nivel de încăperi izolate.

1.3 Bunul imobil Construcţie

https://www.cadastru.md/ecadastru/f?p=100:20:2296601954717926::NO::P20_SCOPUL,P20_TEMEIUL:0, 1/4
01.07.2021 6401207.054
Numărul cadastral 6401207.054.03
Adresa r-nul Orhei, mun. Orhei str. Serghei Lazo, 2 B/bl.3
Modul de folosinţă Bun viitor
Suprafaţa m.p.
Însemnări Sînt înscrieri la nivel de încăperi izolate.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 6401207.054


Cota parte 1.0
Proprietarul municipiul Orhei, raionul Orhei,
Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Decizia Consiliului Municipal Orhei nr. 10.19.1. din 14.08.2020 (6401/20/15709)

Decizia Consiliului local nr. 13.19.2 din 10.12.2015 (6401/16/1617)

Data înregistrării 21.01.2016

2.2 Bunul imobil 6401207.054.02


6401207.054.03
Cota parte 1.0
Proprietarul Condominiu
Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Autorizaţie de construire nr. 48 din 09.11.2017 (6401/18/8114)

Contract de societate civilă din 31.10.2017 nr. 3053 din 03.11.2017 (6401/18/8114)

Declaraţia în condominiu nr. 27 din 05.03.2018 (6401/20/4734)

Data înregistrării 06.03.2018

2.3 Bunul imobil 6401207.054.01 Stins


Cota parte 1.0
Proprietarul Condominiu
Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Autorizaţie de construire nr. 48 din 09.11.2017 (6401/18/8114)

Contract de societate civilă din 31.10.2017 nr. 3053 din 03.11.2017 (6401/18/8114)

Declaraţia în condominiu nr. 27 din 05.03.2018 (6401/20/4734)

Declaraţia în condominiu nr. 7 din 17.02.2020 (6401/20/4734)

Data înregistrării 06.03.2018

2.4 Bunul imobil 6401207.054.01


https://www.cadastru.md/ecadastru/f?p=100:20:2296601954717926::NO::P20_SCOPUL,P20_TEMEIUL:0, 2/4
01.07.2021 6401207.054

Cota parte 1.0


Proprietarul Condominiu
Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Act de recepție nr. 01 din 15.01.2021 (6401/21/17454)

Data înregistrării 17.06.2021

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale

Partea I. Alte drepturi înregistrate.

Nu sunt înscrieri

Partea II. Notări.

3.2.1 Tipul grevării Locaţiune


Obiectul grevării Bunul imobil :

6401207.054
indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de locaţiune Nr. 182 din 04.04.2016 (6401/16/13070)

Acord adițional Nr. 01 din 02.04.2021 (6401/21/16458)

Termenul / Condiţia 04.04.2016 - 04.04.2026


Suma
Titularul grevării / Solicitantul Societatea cu Răspundere Limitată ADAR INTERNATIONAL
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, C. Negruzzi piaţa nr. 2 ap. 103
Însemnări
Data înregistrării 20.04.2016

3.2.2 Tipul grevării Contract


Obiectul grevării Bunul imobil :

6401207.054
indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de societate civilă din 31.10.2017- Nr. 3053 din 03.11.2017 (6401/17/37424)

Acord (nr.1) (data modificării - 06.06.2018) Nr. 1299 din 28.05.2018 (6401/18/17328)

Termenul / Condiţia -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul Societatea cu Răspundere Limitată ADAR INTERNATIONAL
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, C. Negruzzi piaţa nr. 2 ap. 103
Însemnări ,,Partea 2,, - SA ,,Coloana Mecanizată Mobila,,
Data înregistrării 08.12.2017

https://www.cadastru.md/ecadastru/f?p=100:20:2296601954717926::NO::P20_SCOPUL,P20_TEMEIUL:0, 3/4
01.07.2021 6401207.054

Interdicţii.

Nu sunt înscrieri

  * Baza de date este actualizată la data de 30.06.2021, orele 21:10:01

DEPARTAMENTUL CADASTRU

https://www.cadastru.md/ecadastru/f?p=100:20:2296601954717926::NO::P20_SCOPUL,P20_TEMEIUL:0, 4/4