Sunteți pe pagina 1din 2

dosarul nr.

2c-19/2022 /2-22026390-38-2c-
23022022/
HOTĂRÎRE
în numele Legii

/d i s p o z i t i v/

02 august 2022 mun.


Orhei

Judecătoria Orhei sediul Central


Instanța de judecată în componenţa:
Preşedintele şedinţei, judecător Alexandra
Romanaș
Grefier Doina
Cotruță

Cu participarea:
Reprezentantului reclamantului SRL ”Genesis Internațional” – avocat Beșliu Sergiu,
împuternicit în baza mandatului nr. 1816556 din 25 ianuarie 2022,
În lipsa: reprezentantului reclamantului Asociația Obștească ”Pentru Orhei” cod fiscal
*****, sediul mun. Orhei str. V. Lupu, 36 of. 326

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Examinând în şedinţă publică, în limba de stat, cauza civilă la cererea de chemare în


judecată depusă de SRL ”Genesis Internațional” împotriva pîrîtului Asociația Obștească ”Pentru
Orhei” cu privire la încasarea datoriei a cheltuielilor de judecată

În conformitate cu art. art. 94, 236 – 241 Cod de procedură civilă, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de SRL ”Genesis Internațional”


împotriva pîrîtului Asociația Obștească ”Pentru Orhei” cu privire la încasarea datoriei a
cheltuielilor de judecată.
Se încasează din contul Asociației Obștești ”Pentru Orhei” cod fiscal *****, sediul mun.
Orhei str. V. Lupu, 36 of. 326 în beneficiul SRL ”Genesis Internațional” cod fiscal ***** sediul
mun. Chișinău str. Albișoara 84/6, suma de 2 040 409,62 (două milioane patruzeci mii patru sute
nouă, 62) lei cu titlu de datorie, suma de 876 726,24 (opt sute șaptezeci și șase mii șapte sute
douăzeci și șase, 24) lei cu titlu de dobândă de întârziere, suma de 50 000,00 (cincizeci mii, 00)
lei cu titlu de taxa de stat, suma de 5000,00 (cinci mii,00) lei cu titlu de asistență juridică,
1250,00 (una mie două sute șinzeci,00) lei cheltuieli suportate pentru serviciile de traducere.
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 30 zile de la
data pronunţării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Central.

Preşedintele şedinţei, judecătorul /semnătura/ Alexandra Romanaș


Copia corespunde originalului, judecător Alexandra Romanaș

S-ar putea să vă placă și