Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de îngrijire a bolnavului cu I.M.A. – cazul nr.

1
Perioada internării: 12.I. – 02.II.2007
Nr. Nevoia Probleme Sursă de Obiective Intervenţii   Evaluare
Crt. Fundamentală   dificultate   proprii delegate  
1. Nevoia de a respira circulaţia inadecvată Durere Pacientul să -învaţă pacientul să reducă -administrează -pacientul nu mai prezintă:
şi de a avea o bună manifestată prin: precordială şi prezinte grăsimile şi clorura de sodiu medicaţia frecătură pericardică,
circulaţie. -puls absent la nivelul retrosternală circulaţie din alimentaţie prescrisă: precardialgii -
membrelor inferioare. adecvată -urmăreşte zilnic pulsul şi antianginoase, pacientul prezintă puls şi T.A.
- vene jugulare T.A. diureice, În limite fiziologice: T.A. =
turgescente - aplică tehnici de favorizare a anticoagulante 135/85 mmHg A.V. = 70/min
-frecătură pericardică circulaţiei: masaje
2. Nevoia de a bea şi a dificultate de a se Durere în Pacientul să fie -urmăreşte orarul şi distribuţia -urmăreşte -pacientul respectă regimul
mânca alimenta manifestă prin: hipocondrul drept echilibrat meselor -urmăreşte periodic modul în care desodat -pacientul are o
reflux hepatojugular hidroelec-trolitic greutatea corporală pacientul greutate corporală adecvată
respectă regimul vârstei 66 kg
desodat
3. Nevoia de a elimina prezenţa lichidului Durere Evacuarea -Observarea stării generale a -participarea la -nu au survenit incidente şi
pleural precordială şi lichidului pacientului după tora toracocenteză acidente în cursul şi după
retrosternală pleural cocenteză toracocenteză
  ,, diaforeză manifestată Durere Pacientul să aibă -schimbarea lenjeriei de corp -observarea şi -pacientul prezintă o stre de
prin transpiraţii profuze precordială şi o stare de sau şi pat notarea diurezei bine, de confort fizic, are
retrosternală confort fizic -menţinerea igienei riguroase şi scaunelor micţiuni fiziologice şi tranzit
a plicilor intestinal normal

4. Nevoia de a se circulaţie inadecvată -dureri la nivelul pacientul să aibă -planifică un program de -administrează -pacientul are o postură
mişca şi a avea o manifestată prin moletului stâng tonusul exerciţii fizice medicaţia adecvată
bună postură dificultate de deplasare apărute la mers muscular şi forţa -schimbă poziţia pacientului la prescrisă:
-imobilizare musculară fiecare 2 ore anticoagulante
terapeutică păstrată

5 Nevoia de a dormi -incomoditate -diaforeză -pacientul să -observă şi notează -administrează -pacientul beneficiază de un
şi a se odihni -disconfort -durere beneficieze de calitatea somnului medicaţia somn corespunzător vârstei
precordială confort fizic şi antalgică
psihic
6 Nevoia de a se -dificultăţi în a se -slăbiciune -pacientul să ajută pacientul la înbrăcare - pacientul îşi recâştigă
înbrăca şi înbrăca şi dezbrăca -oboseală se poată şi dezbrăcare independenţa în satisfacerea
dezbrăca înbrăca şi nevoii
dezbrăca
singur
7 Nevoia de a -hipermie -anxietate pacientul să-şi -schimbă des lenjeria de -administrează pacientul prezintă o stare de
menţine manifestată prin febră -diaforeză menţină pat şi de corp medicaţie bine fizic şi psihic
temperatura moderată: 38,6ºC temperatura -măsurarea şi notarea antitermică
corpului în corpului în zilnică a temperaturii
limitele normale limite
fiziologice
8 Nevoia de a fi -dificultate de a face -slăbiciune -pacientulk -ajută pacientul la îngrijiri - -pacientul îşi recâştigă
curat, îngrijit, de a îngrijiri de igienă -oboseală să-şi facă de igienă independenţa în satisfacerea
proteja singur nevoii
tegumentele şi îngrijirile de
mucoasele igienă
9 Nevoia de a evita -durere precordială şi - pacientul să-şi -observarea momentelor -administrarea -pacientul resimte o scădere
peticolele retrosternală fexprime de remisie sau exacerbare unei medicaţii a intensităţii durerii până la
diminuarea antalgice dispariţie
durerii
10 Nevoia de a -comunicare -durere -pacientul să -antrenează pacientul în -administrarea -pacientul îşi recâştigă
comunica ineficientă la nivel precordială aibă o schimbul de idei cu ceilalţi unei medicaţii independenţa în satisfacerea
afectiv concepţie pacienţi sedative nevoii
pozitivă de
sine
11 Nevoia de a -nelinişte faţă de -neacceptarea -pacientul să- -îl încurajează să se -administrarea -pacientul s-a adaptat la
acţiona conform semnificaţia propriei bolii şi exprime adapteze la noul rol unei medicaţii noul rol
propriilor valori existenţe diminuarea sedative
dezordinii
12 Ne voia de a fi -sentiment de neadaptarea la -pacientul să- -ajută în cunoaşterea şi - -pacientul îşi recapătă
preocupat în neputinţă o criză şi exprime reevaluarea capacităţilor încrederea şi stima în sine
vederea realizării existenţială diminuarea sale
neputinţei
13 Nevoia de a se -dificultate de a -dezechilibru -pacientul să -ajută pacientul în -administrează -pacientul îşi satisface
recrea îndeplini activităţi -durere participe la planificarea de activităţi medicamente corespunzător nevoia
recreative activităţi recreative: vizionări de antalgice
recreative filme
14 Nevoia de a -cunoştinţe -să se explice -educaţia sanitară a - -pacientul acumulează noi
învăţa cum să-ţi insuficiente -inaccesibilitate boala, pacientului cunoştinţe
păstrezi sănătatea a la informaţie tratamentul
medical,
regimul,
convalescenţa

S-ar putea să vă placă și