Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Referat: Preţul – pârghie de dezvoltare şi creştere economică


2. Referat: Conceptul şi esenţa preţurilor în viziunea adepţilor diferitor şcoli economice.
3. Studiu de caz: Stabilirea obiectivelor politicii de preţ şi strategia de preţ (la un produs
sau serviciu concret)
4. Referat: Particularităţile formării preţurilor pe pieţele cu concurență monopolistă din
Republica Moldova.
5. Referat: Particularităţile formării preţurilor pe pieţele oligopoliste din Republica
Moldova.
6. Referat: Monopolurile instituite în Republica Moldova şi caracteristica preţurilor în
cadrul acestora.
7. Studiu de caz: Realizaţi o comparaţie între strategiile de stabilire a preţului în cadrul
pieţei de tip monopol.
8. Referat: Caracteristicile formării preţurilor în cadrul pieţei de oligopol. Războiul
preţurilor
9. Studiu de caz: Stabilirea preţului de ofertă în baza costului complet şi descrierea
avantajelor aplicării acesteia faţă de alte metode. Argumentarea deciziei prin calcule
concrete.
10. Studiu de caz: Stabilirea preţului de ofertă în baza costului parţial; avantajele aplicării
acestei metode faţă de altele. Argumentarea deciziei prin calcule concrete.
11. Studiu de caz: Formarea preţului de ofertă în baza costurilor practicate de către
concurenţi; avantajele aplicării acestei metode faţă de altele. Argumentarea deciziei prin
calcule concrete.
12. Studiu de caz: Stabilirea preţului de ofertă în baza cererii; avantajele aplicării acestei
metode faţă de altele. Argumentarea deciziei prin calcule concrete.
13. Studiu de caz: Fundamentarea preţului de ofertă în baza valorii de întrebuinţare.
Argumentarea deciziei prin calcule concrete.
14. Stidiu de caz: Metode de stabilire a preţurilor de ofertă la entitatea ......
15. Referat: Metodele de stabilire a preţului pe baza cererii şi a concurenţei versus metodele
de stabilire a preţului pe baza costurilor.
16. Referat: Strategii de fundamentare a preţului noilor produse pe piaţa concurenţială.
17. Studiu de caz: Aplicarea metodei de corelare a preţurilor cu caracteristicile produsului
etalon la un produs nou.
18. Studiu de caz: Aplicarea metodei de corelare a preţurilor prin corelare pe baza costurilor
de producţie la un produs nou.
19. Studiu de caz: Corelarea preţurilor pe baza valorii de întrebuinţare.
20. Studiu de caz: Corelarea preţurilor în cadrul baremelor
21. Studiu de caz: Corelarea în cadrul seriilor de preţuri.
22. Studiu de caz: Utilizarea matricei combinex în fundamentarea preţurilor.
23. Prezentare: Fundamentarea politicii de reduceri a întreprinderii (în baza unui exemplu
concret)
24. Referat: Tactici de diferenţiere a produselor.
25. Referat: Metodele de reglementare de către stat a preţurilor şi tarifelor aplicate în
Republica Moldova.
26. Temă pentru reflecţie: Problema reglementării preţurilor de către stat: consecinţele
stabilirii preţurilor maxime.
27. Referat: Rolul politicii de protejare a concurenţei economice în cadrul politicii
economice a unui stat.
28. Prezentare: Instituţiile abilitate în materia protecţiei concurenţei economice în Republica
Moldova.
29. Referat: Practici anticoncurenţiale. Sancţiunile în materia concurenţei neloiale conform
legislaţiei R.M.
30. Referat: Reforma și caracteristica sistemului de preţuri al Republicii Moldova
31. Prezentare: Incidenţa impozitelor indirecte asupra preţurilor la produsele petroliere în
Republica Moldova.
32. Prezentare: Incidenţa impozitelor indirecte asupra preţurilor la băuturile alcoolice în
Republica Moldova.
33. Prezentare: Incidenţa impozitelor indirecte asupra preţurilor la produsele din tutun în
Republica Moldova.
34. Referat: Principiile care stau la baza sistemelor de tarife pentru energia electrică şi
termică.
35. Referat: Particularităţile formării preţurilor la produsele agricole.
36. Studiu de caz: Analizaţi modul de formare a preţurilor la lucrările de construcţii-montaj
la o întreprindere concretă
37. Studiu de caz: Analizaţi modul de stabilire a tarifelor la serviciile de transport auto (de
mărfuri sau pasageri)
38. Studiu de caz pentru un produs ce este importat, prin care să evidenţiaţi influenţa
impozitelor indirecte asupra formării preţului cu amănuntul.
39. Referat: Particularitățile formării tarifelor la energia termică;
40. Referat: Particularitățile formării tarifelor la energia electrică;
41. Referat: Particularitățile formării tarifelor la gazele naturale;
42. Referat: Particularitățile formării prețurilor pe piața produselor petroliere;
43. Referat: Particularitățile formării tarifelor la serviciile de aprovizionare cu apă de către
S.A. „Apă-Canal”
44. Referat: Tipuri de preţuri utilizate în cadrul schimburilor economice internaţionale
45. Prezentare: Modul de stabilire a preţurilor de export. Aduceţi exemple.
46. Referat: Ajustarea preţurilor contractuale în cadrul schimburilor economice
internaţionale.
47. Prezentare: Principalele componente ale sistemului informaţional al preţurilor din
Republica Moldova
48. Studiu de caz: Analiza subsistemului informaţional al preţurilor cu ridicata ale
produselor industriale.
49. Studiu de caz: Analiza subsistemului informaţional al preţurilor de consum.
50. Studiu de caz: Analiza subsistemului informaţional al preţurilor de vînzare a produselor
agricole de către producători.
51. Studiu de caz: Analiza preţurilor de vînzare ale produselor agricole pe pieţele agricole
din Republica Moldova

REFERINTE BIBLIOGRAFICE

I. Legislație
1. Legea Republicii Moldova „Privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea
concurenţei”, №906-XII, din 29.01.1992, Monitorul Oficial al R. Moldova №2 din
01.01.1992.
2. Legea Republicii Moldova Nr.845-XII „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”
3. Hotărârea Guvernului R. Moldova „Cu privire la modul de reglementare a preţurilor
(tarifelor) la producţia întreprinderilor-monopoliste” №99 din 26.02.1993, Monitorul
Oficial al R. Moldova №2 din 28.02.1993
4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de coordonare şi
reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)”, №547 din 04.08.1995, Monitorul
Oficial al R. Moldova №53-54 din 28.09.1995;
5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reglementarea monopolurilor”,
№582 din 17.08.1995, Monitorul Oficial al R. Moldova 59-60 din 26.10.1995;
6. Hotărârea Departamentului Comerţului Republicii Moldova „Privind formarea preţurilor
la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor economici din R. Moldova” din
26.04.1996, Monitorul Oficial al R. Moldova №34 din 06.06.1996;
7. Hotărârea Guvernului R. Moldova „Despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind
formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice”
№603 din 02.07.1997, Monitorul Oficial al R. Moldova №51-52 din 07.08.1997;
8. Codul fiscal, Legea R. Moldova №1163-XIII din 24.04.1997, Monitorul Oficial al R.
Moldova №62 din 18.09.1997.
9. Legea cu privire la comerțul interior Nr.749-XIII din 23.02.1996 Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.31/318 din 23.05.1996
10. Codul civil la Republicii Moldova
11. Legea R. Moldova „Privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a
pământului” №1308-XIII din 25.07.1997, Monitorul Oficial al R. Moldova №147-149
din 06.12.2001;
12. Standardele Naţionale de Contabilitate, Acte normative cu privire la reforma
contabilităţii, Vol. 1, Moldpress, Chişinău, 1998;
13. Legea R. Moldova „Cu privire la tariful vamal” №1380-XIII din 20.11.97, Monitorul
Oficial al R.Moldova nr.40-41 din 07.05.1998;
14. Legea privind piaţa produselor petroliere Nr.461-XV din 30.07.2001/ Monitorul Oficial
al R.Moldova nr.76/342 din 22.04.2003
15. Legea Republicii Moldova „Cu privire la protecţia concurenţei”, №1103-XIV din
30.06.2000, Monitorul Oficial al R. Moldova №166-168 din 31.12.2000;
16. Hotarirea Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica Nr. 63 din 30 mai 2002
Privind aprobarea Metodologiei de formare si aplicare a preturilor la produsele petroliere
(Monitorul Oficial, 1 august 2002, nr.110-112)
17. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică „Privind aprobarea
Metodologiei de calculare, reglementare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale”, №29
din 07.12.2000, Monitorul Oficial al R. Moldova №157-159 din 21.12.2000;
18. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică nr. 376 din 14 mai
2010 „Privind tarifele la gazele naturale”
19. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică nr. 369 din 17 februarie
2010 „Privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali”.
20. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică nr. 377 din 14 mai
2010 „Privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice şi de livrare a
energiei termice consumatorilor finali”
21. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică nr. 352 din 01.10.2009
privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele
naturale Monitorul Oficial nr.163-164/737 din 13.11.2009
22. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică nr. 351 din 18.09.2009
privind tariful pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică prestate de S.A.
“Apă-Canal Chişinău” // Monitorul Oficial nr.149/671 din 22.09.2009
23. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică nr. 321 din 22.01.2009
cu privire la aprobarea Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la
energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil // Monitorul
Oficial nr.45-46/172 din 27.02.2009
24. Legea bugetului de stat pentru anul respectiv ș.a.

II. Manuale, monografii, lucrări științifice publicate


1. Alexandru, Felicia. Fiscalitate şi preţuri în economia de piaţă. – Bucureşti: ed. Economică,
- 2002, 304p.
2. Buşmachiu, Eugenia. Preţuri şi tarife: curs universitar/ E. Buşmachiu, A. Gumovschi. –
Chişinău: ASEM, 2005, - 248p.
3. Cebotari, V.Scerbanov „Modificări şi corelaţia preţurilor pe piaţa internă în R.Moldova”,
Chişinău, 1996.
4. Culegere de lucrări aplicative şi studii de caz la disciplina „Preţuri şi concurenţă”. –
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, - 119p.
5. Gumovschi, A. Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici:
specialitatea:08.00.10 – Finanţe; monedă; credit: tz. dr. în economie.
6. Miclauş, Paul-Gabriel. Bursele de comerţ. – Bucureşti: ed. Economică, 2003, - 287p.
7. Modèle de détermination des tarifs d’incoterconnection: guide d’utilisation pour les
régulateurs de télécomunication. Washington: PPIAF, 2003, - 69p.
8. Moşteanu, T., F. Alexandru, D.Dumitrescu ş.a. “Preţuri şi tarife”. – Bucureşti, Editura
Universitară, 2005.
9. Platis, Madlena. “Preţul şi formarea lui”, Bucureşti, Editura Economică, 1997
10. Popescu, G. Modele de comerţ internaţional. - Cluj-Napoca, 2001,
- 210p.
11. Preţuri şi concurenţă: manual pentru învăţămînt la distanţă. –
Bucureşti: ed. Universitară, 2006, - 263p.
12. Săvoiu, Gh. Universul preţurilor şi indicii interpret. – Piteşti:
Independenţa Economică, 2001, - 338p., 338/S28
13. The Impact of energy price changes in Moldova. – Waschington:
The World Bank, 2006, - 24p
14. Ph.Kotler „Managementul marketingului”, România, 1997
15. Макконелл К., Брюс С. Экономикс в 2-х частях, Москва, 1998
16. Марн, М.В. Ценовое преимущество/ М.В. Марн, Е.В. Роегнер,
К.С. Завада. – Москва: Алпина Бизнес Букс, 2004
17. ИНКОТЕРМС: международные правила интерпретации
коммерческих терминов. – Фирма REAL Ltd., 1994, - 45с., 339/I54
18. Олехнович, Г.И. Конкурентные стратегии на мировых рынках:
курс лекций. – Москва: издательство деловой и учебной литературы, 2005, -256с .
19. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика, Москва, 1992
20. Левшин Ф., Мухин С. Мировые рынки: коньюктура и цены,
Москва, Международные отношения, 1987
21. Цацулин А.Н. «Цены и ценообразование в системе
маркетинга», Filin, 1998
22. Гапонов Л.Н., Валейко В.П. Товар. Товарная политика фирмы.
Цена. Ценовая политика фирмы, Кишинев: Basarabia-M., 1995
23. Павлов В.С., Шарыгин В.И. «Реформа ценообразования: цели,
пути реализации», М:Экономика, 1991
24. Пунина Е., Рычкова С.Б. Ценообразование и рынок. Москва,
Прогресс, 1992
25. Чубаков Г.Н., Маховикова Г.А. Стратегия ценообразования и
маркетинговой политике предприятия, М-ИНФА, 1995
26. Есипов В.Е. Ценообразование на мировом рынке, Ленинград,
1991
27. Портер M. Международная конкуренция. Москва.
Международые отношения, 1993