Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele....................................

TEST SECVENȚIAL

Medii și peisaje geografice + hazarduri

Imaginile de mai jos notate cu cifre de la 1 la 6 reprezintă tipuri de medii și peisaje


geografice de pe glob, iar cele notate cu litere de la a la c, hazarduri naturale produse în
aceste regiuni.

Sursa: www.google.image.com, www.didactic.ro

I. Analizați cu atenție imaginile și precizați:


1. Denumirea tipurilor de medii geografice notate cu cifre de la 1 la 6 ;

2. Denumirea hazardelor notate cu a, b, c și tipul genetic de hazard în care se încadrează;

3. Corelați tipurile de medii geografice din imaginile notate cu 1, 3 și 4 cu regiunile


specifice de pe hartă;

4. Asociați hazardele din imaginile a, b, c cu tipurile de medii geografice specifice


reprezentate pe hartă, și în imaginile de mai sus;

60 puncte

II. Pentru mediul geografic notat cu pe hartă cu litera B, precizați:

       - denumirea tipului de mediu;

       - trei peninsulele în care se desfășoară acest tip de mediu;

       - două caracteristici climatice;

       - tipul de vegetaţie specifică;

       - un hazard natural frecvent în această regiune;

- două caracteristici antropice care au modificat peisajul. 

20 puncte

III. Cu ajutorul săgeților, realizați corespondența dintre tipul de peisaj din coloana
A și spațiul geografic căruia îi este specific  din coloana B. 

A B
Hylaea Siberia
Campos Sudul Africii
Mattora Africa
Seqoia gigantea Chile
Veld America de Nord
Brazilia
10 puncte
Oficiu 10 puncte
BAREM DE NOTARE
I. Se acordă 60 de puncte astfel:
1. 12 puncte (6x2 puncte=12 puncte)
1– mediul ecuatorial
2- mediul subtropical (mediteranean)
3 –mediul temperat rece (forestier boreal)
4- mediul subpolar și polar
5- mediul deșertic
6- mediul tropical umed (musonic)

2. 6 puncte (3x2p = 6 puncte)


a -incendiu pădure ecuatorială- hazard natural biologic
b –topirea calotei glaciare –Groenlanda- hazard natural climatic/oceanografic
c – tsunami –hazard natural oceanografic

3. 15 puncte (3x5p=15 puncte)


1-A
3-D
4-C

4. 27 puncte (3x9p=27 puncte)


a- A - 1
b- C - 4
c- B -6

Total S.I=60 puncte

II. Se acordă 20 de puncte astfel:


- Mediul tropical umed (musonic) -2 p
- Peninsula: India, Indochina, Malacca etc.- (3x2p=6p)
- Oricare două caracteristici climatice, dintre: climat tropical umed/musonic, t.m.a.=20-25
grade C, p.m.a.- 2000-11.000mm/an, bat musonii, două anotimpuri etc.) (-2x2p=4p)
- Pădurea tropical umedă/pădurea musonică- 2p
- Tsunami/inundații/seisme -2 p
- Oricare două caracteristici antropice: presiune antropică mare, număr mare de locuitori,
turism dezvoltat, defrișarea pădurii, exploatări petroliere, terasarea versanților etc.-4p

Total S.II= 20 puncte

III.Se acordă 10 puncte astfel: (5x2p=10 puncte)

Hylaea – Africa- 2p
Campos- Brazilia -2p
Mattora – Chile-2p
Sequoia gigantean- America de Nord-2p
Veld – Sudul Africii-2p
Total S.III=10 puncte
Oficiu 10 puncte
Total 100 puncte

S-ar putea să vă placă și