Sunteți pe pagina 1din 2

Doamnei Natalia Gavrilița, Prim-ministru al Republicii Moldova

Domnului Sergiu Gaibu, Ministru al economiei al Republicii Moldova


Domnului Viorel Gherciu, Ministru al agriculturii și industriei alimentare al
Republicii Moldova
Domnului Dan Perciun, Președinte al Comisiei protecție socială, sănătate și familie
a Parlamentului Republicii Moldova
Domnului Dumitru Alaiba, Președinte al Comisiei economie, buget și finanțe a
Parlamentului Republicii Moldova
Doamnei Iuliana Cantaragiu, Ministru al Mediului al Republicii Moldova

APEL DESCHIS
cu privire la proiectul de lege în vederea prevenirii pierderii și risipei alimentare

Excelențe,
Stimate doamne, stimați domni,

Noi, organizațiile active în domeniul protecției sociale și prestatorii de servicii sociale,


salutăm interesul autorităților de resort pentru includerea pe agenda publică a subiectului
prevenirii pierderii și risipei alimentare. Crearea cadrului legislativ și a mecanismelor de
implementare aferente vor contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova,
angajamentelor țării în contextul parcursului european, dar și a prevederilor Agendei de
Dezvoltare Durabilă 2030, pe care țara noastră s-a obligat să o pună în aplicare, împreună cu alte
192 state membre ale Organizației Națiunilor Unite.
Cu toate acestea, constatăm că în cadrul procesului de elaborare a proiectului de lege cu
privire la prevenirea pierderii și risipei alimentare nu au fost incluși în discuție toți actorii
interesați și vizați de proiectul de lege în cauză.
Mai mult, continuarea în aceeași manieră a procesului pe marginea proiectului de lege,
riscă să ducă la banalizarea întregului concept, adoptarea unui cadru legislativ nefuncțional, care
să nu răspundă nevoii de bază a societății, în condițiile în care un număr considerabil a
populației țării suferă de malnutriție. Conform datelor celor mai recente studii internaționale o
treime din alimentele produse pentru consumul uman sunt irosite sau pierdute, iar reglementarea
procesului de recuperare a acestor produse va avea un impact real asupra celor peste 20000 de
persoane asistate zilnic, în cadrul diverselor servicii sociale.
În acest fel, facem apel către autoritățile de resort ale Republicii Moldova să relanseze
un proces veritabil și participativ de discuții publice pe marginea proiectului de lege, care să
includă pe lângă autoritățile de reglementare, și alți actori interesați de proiectul de lege, cum ar
fi: operatorii din sectorul alimentar (începând cu producătorii, procesatorii, retailerii), cât și
prestatorii de servicii și organizațiile societății civile.
Considerăm că prin crearea unui grup de lucru mixt, cu participarea celor vizați, vom
reuși să elaborăm un cadru legislativ funcțional, care să răspundă nevoilor oamenilor, dar și să
contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Semnatarii apelului:
1. Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei;
2. Asociația Obștească Banca de Alimente;
3. Fundația Hospice Angelus Moldova;
4. Asociatia Obsteasca - Centru de servicii pentru copii cu dizabilități multiple si
severe Pasărea Albastră.
5. AO „Parteneriat Social”
6. Asociația Obștească Frigider Comunitar
7. Cantina de ajutor social din s. Gura Galbenei
8. Keystone Moldova
9. Programul Educational Pas cu Pas
10. AO “Parteneriate pentru fiecare copil”
11. Caritas Moldova
12. CCF Moldova
13. A.O. Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului din
Moldova
14. Terre des hommes Moldova
15. AO "Fiecare contribuie pentru Schimbare" (FCPS)
16. A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini
17. Concordia. Proiecte sociale
18. Asociația Obștească The Moldova Project
19. AO ”Asociația Psihologilor Tighina”
20. Asociația Obștească „DEMOS”
21. Fundația pentru copii Pestalozzi
22. AO Forța Susținerii
23. Fundația ”Stichting Dorcas Aid International”.
24. Fundația Regina Pacis
25. Asociația „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica
Moldova”
26. Cantina Sociala al Societății invalizilor din Hincesti
27. AO ”Filantropia Creștină”
28. AO Moldova AID
29. Asociația Obștească ,,Ora Ghetlova”

S-ar putea să vă placă și