Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM

STUDIU DE CAZ

Elaborarea fișei tehnice a rutei turistice și Pașapoartelor obiectivelor turistice

Studiul Individual

Efectuat: Nica Alina, grupa SHTA191


Conducător ştiinţific: Victor Ciobanu, asist.univ.

CHIŞINĂU, 2021
Fişa tehnică a rutei turistice

Denumirea rutei: TRASEUL TURISTIC NAŢIONAL NR. 9 „Bijuterii arhitectonice medievale”

Tematica rutei: istorică, culturală, religioasă

Scopul: cunoașterea multiplelor aspecte ale trecutului istoric al Republicii Moldova și a etapelor de dezvoltare a
Statului Moldovenesc, familiarizarea cu modul de viață a etniei rromilor, cu activitatea meșterilor populari,
cioplitori în piatră din Cosăuți, cunoașterea vieții monahale, documentarea privind obiectivul luat sub protecția
UNESCO

Beneficiarii: turişti interni, turişti străini, elevi, studenți, istorici.

Lista obiectivelor:
Soroca: Peştera haiducului Bechir, monumentul „Lumânarea Recunoştinţei”, Cetatea Soroca, Muzeul de Istorie
și Etnografie, Dealul Rromilor.
Cosăuți: Atelierul meșterilor pietrari din Cosăuți, Monumentul Stațiunea Paleolitică din Cosăuți, Mănăstirea
Cosăuți cu hramul „Acoper ă mântul Maicii Domnului”.
Rudi: Complexul rupestru cetățuia “La șanțuri”, de origine tracică, cetățuia getică „La trei cruci”, Mănăstirea
Rudi cu hramul “Sfânta Treime”, cetatea „Farfuria Turcului”, „Peștera Răposaților”, Arcul Geodezic Struve.
Arionești: Rezervația peisajeră Rudi – Arionești.
Călărăşeuca: Mănăstirea Călărășeuca (mănăstire de călugărițe), cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”

Localităţi de tranzit: or. Soroca, or. Florești și or. Orhei

Itinerarul: Chişinău –Soroca – Cosăuți - Rudi – Arionești – Călărășeuca –Chișinău

Tipul traseului: radial

Schema rutei:

Lungimea rutei: 480 km tur-retur

Distanța între obiective (în km) și durata estimativă de parcurgere pentru transport auto (ore şi min.):
Soroca-Cosauti (11 km - 15 min)
Cosauti-Rudi (51 km - 56 min)
Rudi-Arionești (9 km - 13 min)
Arionești-Călărăşeuca (13 km - 17 min)
Complexitatea rutei: deplasare cu transport. Există grad mediu de complexitate pentru vizitarea obiectivelor
turistice. Se vor parcurge pe jos aproximativ 2 -3 km pe relief de deal și pe drum de țară. Pentru a vizita
Lumânarea recunoștinței, turiștii vor urca peste 600 trepte.

Program: excursiei include: vizitarea Arcului Geodezic Struve (obiectiv turistic luat sub protecția UNESCO),
Mănăstirea Rudi, cetățuii „La Șanțuri”, Cetății „Farfuria Turcului”, mănăstirii Călărășeuca, vizualizarea de la
distanță a Peşterii haiducului Bechir (sec. VII-IX), vizitarea Monumentului „Lumânarea Recunoştinţei”, Cetății
Soroca și a Muzeului de Istorie și Etnografie, Dealului Rromilor, atelierelor sub cerul liber ale meșterilor
cioplitori în piatră din Cosăuți, Monumentului Stațiunea paleolitică din Cosăuți, Mănăstirii Cosăuți.

Durata: 2 zile. Traseul turistic poate fi simplificat până la 10-12 ore, dacă nu va fi inclus în itinerar destinația
Rudi – Arionești – Călărășeuca.

Posibilităţi de cazare: Hotelul „Central” sau hotelul „Vila de Nord” din orașul Soroca, hotelul Î.I.
„AvantRusanovschi” din orașul Ocnița

Posibilităţi de alimentaţie: Prânz sau cină la restaurantele: „Cetatea Veche”, „Soroca”, „Briz” sau „Golden
River” din orașul Soroca

Posibilităţi de agrement Excursie cu vaporul pe râul Nistru, SPA, drumeție.

Centre de informare turistică: Centru de Informare Turistică - Moldova Travel, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare
și Sfînt 83, (+373) 621 21 237, https://moldova.travel/centru-de-informare-turistica/, tic@antrim.md

Vestimentaţia recomandată: nu este necesar echipament special, dar este necesară încălțăminte comodă

Transport: autocar, minibus, autoturism

Autorul rutei: Nica Alina


Paşaportul obiectivului turistic

Denumirea rutei: „Bijuterii arhitectonice medievale”

Denumirea completă a obiectivului turistic: Cetatea Soroca

Anul fondării: 1543

Tipologia: Monument de arhitectură şi istorie

Adresa: Parcul "Petru Rareș", mun. Soroca

Distanţa de la Chişinău şi de la alte centre urbane importante:


Se găseste în mijlocul orașului Soroca, la circa 160km spre nord de Chișinău

Posibilităţi de acces: rutier - drum magistral

Date de contact: 0 (230) 2 22 64, GSM: 069323734

Perioada de funcţionare pe parcursul anului şi programul de vizitare sezonier,


perioada de la 15 aprilie până la 15 octombrie;
Miercuri – Duminică de la 9.00 – 13.00 şi 14.00-18.00 pauza de masă 13.00 – 14.00
Zile de odihnă : Luni şi marţi

Taxa de vizitare: copii - 5 lei, maturi - 10 lei, servicii matrimoniale - 100 lei, filmare video(nunta) - 300 lei

Fotografia
Informație succintă/ legende
Cetatea Soroca se găseşte în centrul municipiului Soroca. În perioada medievală Cetatea Soroca făcea parte
dintr-un vast sistem defensiv al Moldovei. Ea a fost construită din lemn la trecătoarea peste Nistru pe locul unor
fortificaţii mai vechi (cetate mică din lemn şi pământ). Cetatea Soroca a fost atestată documentar la 12 iulie
1499 pe vremea lui Ştefan cel Mare. În anii 1543-1546, în timpul domniei lui Petru Rareş, cetatea a fost
reconstruită din piatră. Ea este rotundă cu diametrul de 37,5 m şi cuprinde 5 bastioane (turnuri) egal depărtate
între ele. Fortăreaţa este unicul monument medieval din Moldova.
Prin implimentarea proiectului transfrontalier lansat în luna mai a anului 2012 ” Bijuterii medievale: Cetăţile
Suceava-Hotin-Soroca”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun ENPI CBC
România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Consiliul Raional Soroca a reuşit să restaureze parţial
Cetatea Soroca, să aducă merloanele şi curtinele la cota finală, să monteze acoperişil şi şendrila pe 5 turnuri, să
repare drumul de acces spre Cetate, să construiască 14 gherete pentru comercializarea obiectelor de artă
populară, să amenajeze 2 parcuri din preajma Cetăţii.
Zeci de ani această capodoperă arhitectonică a Republicii Moldova, atrage anual prin misterul ei mii de turişti.

Legendă. Există o legendă veche despre Barza albă a cetăţii Sorocăi, în care se spune că pe timpul unui
îndelung asediu de către Tătari, o barză albă ar fi adus struguri apărătorilor înfometaţi ai cetăţii salvîndu-le
astfel viaţa şi dăruindu-le biruinţă.

Bibliografie__________________________________________________________

Data elaborării paşaportului: 10.11.2021

Paşaportul obiectivului turistic

Denumirea rutei: „Bijuterii arhitectonice medievale”

Denumirea completă a obiectivului turistic: Lumânarea Recunoştinţei

Anul fondării: 27 martie 2004

Tipologia: Monument de arhitectură

Adresa: mun. Soroca, Dealul Bechir

Distanţa de la Chişinău şi de la alte centre urbane importante:


Se găseste în mijlocul orașului Soroca, la circa 160km spre nord de Chișinău
Posibilităţi de acces: rutier - drum magistral

Date de contact: -----

Perioada de funcţionare pe parcursul anului şi programul de vizitare


anul întreg, 24/7

Taxa de vizitare: intrare liberă

Fotografia

Informație succintă/ legende


La începutul anilor 2000, a fost înălţat un monument de piatră în forma unei lumânări, care a primit denumirea
de monumentul lui “Badea Mior”. Ideea şi denumirea monumentului aparţine scriitorului Ion Druţă, care a
copilărit şi a învăţat pe meleagurile Sorocii şi care a cântat acest ţinut în multe din operele sale.
La 27 martie 2004 are loc inaugurarea monumentului Lumânarea Recunoştinţei. Aici se întâlnesc două stihii:
cea a naturii şi cea a istoriei. Lumânarea Recunoştinţei, crescând din adâncurile trecutului nostru, reprezintă un
omagiu tuturor eroilor anonimi, care au păstrat cultura, limba şi istoria Moldovei în paleta policromă a
civilizaţiei umane. Ea simbolizează speranţa noastră, ne luminează calea spre viitor, calea ce poate fi parcursă
numai prin munca creatoare, prin puterea binelui.
Lumânarea Recunoştinţei ridicată pe sânca, deasupra Nistrului, este cea mai importantă zidire în istoria
modernă a Moldovei, construită în 2003-2004, are înălţimea de 29,5 m. De la apele Nistrului, duc spre ea cele
647 de trepte. Este un omagiu adus marelui poet anonim, autorul baladei “Mioriţa”
În interiorul monumentului se află o mică capelă, unde credincioşii se pot ruga. De pe platforma de observaţie a
monumentului în formă de lumânare se deschide o privelişte de neuitat asupra oraşului, a cetăţii şi a râului
Nistru.

Bibliografie__________________________________________________________

Data elaborării paşaportului: 10.11.2021

Paşaportul obiectivului turistic

Denumirea rutei: „Bijuterii arhitectonice medievale”

Denumirea completă a obiectivului turistic: Muzeul de Istorie şi Etnografiea din satul Cosăuţi

Anul fondării: 1896

Tipologia: Muzeu

Adresa: s. Cosăuţi

Distanţa de la Chişinău şi de la alte centre urbane importante:

Posibilităţi de acces: rutier - drum magistral

Date de contact: 0 (230) 61 7 13, 069509172

Perioada de funcţionare pe parcursul anului şi programul de vizitare


anul întreg, Luni-Vineri - 8:00-17:00 pauza de masă 13:00-14:00
Sambata-Duminica - zi liberă

Taxa de vizitare: Copii – 1 lei, Adulţi – 2 lei


Fotografia

Informație succintă/ legende


Muzeul de Istorie şi Etnografie este amplasat în prima şcoală laică din satul Cosăuţi construită în 1896. În 1965
pedagogul de geografie Iacob Popov înfiinţează muzeul şcolar de studiere a ţinutului natal în şcoala veche.
Din 1975 director devine Vasile Ciobanu, ca iniţiator şi fondator. Iar în 1985 se dă în exploatare clădirea nouă a
şcolii. Aici Vasile Ciobanu vernisează expoziţii cu un număr mai mare de exponate, colectate de la oamenii din
sat sau depistate la săpăturile arheologice efectuate în apropierea satului Cosăuţi.
Muzeul în prezent, enumeră la 6947 de exponate concentrate în secţiile: arheologie, geologie, etnografie,
agricultură, înfrăţiţi cu piatra, pe urmele războiului, învăţământul, cultura şi numismatica.
Datorită comunităţii, APL de nivelul I şi II, muzeul a devenit un centru de cultură, de educaţie şi un complex cu
multiplele obiecte excursioniste din localitate, devenind atractiv pentru dezvoltarea turismului rural.

Bibliografie__________________________________________________________

Data elaborării paşaportului: 10.11.2021

S-ar putea să vă placă și