Sunteți pe pagina 1din 7

Cultură Civică Prof.

Viorel Dobre
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 ,,Dimitrie Cantemir’’, Feteşti-Ialomiţa

Activitatea în anul şcolar


2006-2007
Clasa a VII-a
o oră/ săptămână

Activitate Nr. ore/ semestrul Nr. ore/ semestrul Total nr. ore
I II

Predare- 16 10 26
învăţare

Evaluare 2 7 9
Recapitulare

Prof. Viorel Dobre Pagina I Cultură Civică, clasa a VII-a


Total 18 17 35

Prof. Viorel Dobre Cultură Civică


Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 ,,Dimitrie Cantemir’’, Feteşti-Ialomiţa

Planificare anualã- Culturã civicã


Clasa a VII-a
o orã/sãptãmânã 2006-2007
Nr Unitatea de Obiectiv Conţinuturi de Nr. Data Termeni-cheie Obs.
. învãţare e de învãţare ore Sãptãmân
crt referinţã alocat a
. e
1. Viaţa în societate Persoana:unicitate şi 1 Sem. I Persoană, persoană
demnitatea omului civilă, persoană
1.1 15,18-22 juridică,
1.3. IX personalitate, stare
4.1. Omul- fiinţă socială 1 25-29 IX civilă, genetică,
2.3. Grupurile: cod genetic,
5.2. caracteristici, tipuri demnitate,

Prof. Viorel Dobre Pagina II Cultură Civică, clasa a VII-a


Atitudini şi relaţii 1 2-6 X drepturile omului,
interpersonale în UNICEF, ONU,
grup grup social, rolul
Familia ca grup 1 9-13 X social,
social conformismul,
nonconformismul,
Comunitatea locală, 1 16-20 X cooperarea,
naţională şi familia,
internaţională comunitatea
Drepturile omului 1 23-27 X locală, comuna,
oraşul, municipiul,
7 ore Evaluare 1 30 X-3 XI judeţul, mediu
urban, mediu rural,
primăria,
conştiinţa
naţională, naţiune,
cultură
2. Sistemul politic Statele moderne şi 1 6-10 XI stat, teritoriu,
în România constituţionale comunitatea
Teorii despre stat umană, autoritate
1.1 Exercitarea puterii 1 13-17 XI politică, instituţie
1.2 în stat politică, formă de
1.3 Statele moderne şi 1 20-24 XI guvernământ,
2.2 constituţionalismul monarhie,

Prof. Viorel Dobre Pagina III Cultură Civică, clasa a VII-a


2.1 Constituţiile epocii 2 27-30 XI republică, regim
4.1 moderne; exemple 4-8 XII politic, constituţie,
reprezentative amendament,
Evaluare 1 11-15 XII cultură, putere
Constituţia 2 18-22 XII constituantă,
României 2007 naţinalizare,
Scurt istoric al 8-12 I abolire, separarea
constiturionalismulu puterilor, putere
i în România executivă, putere
Elaborarea 1 15-19 I legislativă, puterea
Constituţiei judecătorească,
României a abroga, stare de
Structura 1 22-26 I asediu, stare de
Constituţiei şi urgenţă, stat
mecanismele naţional, stat
constituţionale unitar, stat
Valori şi principii 1 29 I- 2II indivizibil, stat
constituţionale. suveran şi
Recunoaştere şi independent,
explicare privilegiu,
Evaluare 2 Sem II discriminare,
12-16 II Parlament,
19-23 II autoritate,

Prof. Viorel Dobre Pagina IV Cultură Civică, clasa a VII-a


Instituţii şi practici 1 26 II-2 III imunitate, a
democratice ratifica,
Statul democratic şi referendum,
principiul separării legitimitate,
puterilor legitim, putere,
Autorităţile statului 2 5-9 III lege, norme
român 12-16 III morale, juridice,
socializare,
17 ore nesupunere civilă,
Evaluare 1 19-23 III Guvernul, stat de
drept, judecător,
avocat,
procuratura,
inamovibilitatea
3. Raportul Mass-media şi 1 26-30 III media, mass-
cetăţean-stat opinia publică media,
Mass-media : propagandă, presă,
1.1 definiţie, clasificări, anchetă, a
1.2 funcţii monitoriza mass-
2.1 Opinia publică : 1 2-6 IV media,
2.3 rolul mediilor în uniformizare,
formarea opiniei opinie publică,
publice eşantion, sexism,
Libertatea presei … 1 16-20 IV xenofobie, rasism,

Prof. Viorel Dobre Pagina V Cultură Civică, clasa a VII-a


Cetăţenia şi 1 23-27 IV anti-semitism,
practicile societate civilă,
democratice regimurile
Societatea civilă şi pluraliste,
iniţiativele pluralismul politic,
cetăţeneşti grupuri de
Dreptul de asociere 1 30 IV-4 V presiune (lobby),
Alegerile şi votul 1 7-11 V partid politic,
sindicat,
Participarea la 1 14-18 V organizaţie
luarea deciziei nonguvernamental
Evaluare 1 21-25 V ă, vot cenzitar, vot
8 ore universal, egal,
direct, liber
exprimat, mandat,
scrutin, sufragiu,
compromis,
decizie, consens,
consimţământul
maselor
4. Recapitulare 1.1 3 28 V-1 VI
finalã 1.2 4-8 VI
2.1 11-15 VI
3.1
4.1
5.1

Prof. Viorel Dobre Pagina VI Cultură Civică, clasa a VII-a


5.2
3 ore

Prof. Viorel Dobre Pagina VII Cultură Civică, clasa a VII-a