Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC 1

Clasa: a III-a

Discipline: Matematică
Subiectul lecției: „Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 1-10000”
Tipul lecției: Recapitulare
Durata lecției: 50 min
Obiective operaționale:

1. Să răspundă în propoziție la întrebările învățătoarei, pe baza cunoștințelor învățate anterior.


2. Să definească corect “produsul”, folosind terminologia specifică matematicii.
3. Să rezolve corect problemele, respectând etapele de lucru.
4. Să rezolve corect exerciţii cu inmulţiri în concentrul 1-10000, fără a utiliza calculatorul.
5. Să rezolve corect exerciţiile, respectând ordinea efectuării operaţiilor.

Strategii didactice:
Metode și procedee de învățământ: explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea
Mijloace de învățământ: videoproiector, tabla magnetică, caietele, fișele recapitulative
Forme de organizare: frontală

Sistem de evaluare:
Forme de evaluare: individuală, colectivă
Metode de evaluare: muncă independentă

Strategii
Eveniment didactic Conținut științific didactice Evaluare
 
-pregătirea elevilor pentru lecţie; Conversația
1. Moment
Frontal
organizatoric -pregătirea obiectelor necesare desfăşurării activităţii;

-asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a lecţiei.  


 
Se verifică tema de casă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi
calitativ.

Se va realiza o verificare a noţiunilor teoretice despre înmulţire şi se


2. Reactualizarea vor face câteva exerciţii de calcul oral. Conversația
Aprecieri
cunoștințelor Frontal
- Cum se numesc numerele care se înmulţesc? verbale
dobândite anterior
- Cum se numeşte rezultatul înmulţirii? Ce este el?

- Cum aflăm dublul unui număr? Dar triplul?

Învățătoarea proiectează pe tabla magnetică un cântec “Matematica pe Tabla


3. Captarea atenției note”. Copiii urmăresc și ascultă atenți cântecul. Învășătoarea și copiii magnetică
repetă regulile pentru ordinea efectuării operațiilor. Proiector  
4. Anunțarea temei și a Se anunţă titlul lecţiei „Exerciţii recapitulative” şi se scrie pe tablă; Conversația  
obiectivelor elevii scriu titlul în caiete. Frontal
Învășătoarea anunță obisectivele: în cadrul orei de matematică vom
rezolva exerciţii şi probleme cu înmuţiri în concentrul 0 – 10000.

Fiecare elev primește câte o fişă de lucru ce conţine exerciţii şi


probleme pe care le vom rezolva împreună. (ANEXA 1)

1. Efectuează:

120 X 7 =

66 X 88 =
Exercițiul
219 X 46 =
Aprecieri
324 X 23 =
verbale
(215 X 6) + (2 X 50) =
5. Desfășurarea
activității (realizarea 36 : 4 + 45 X 4 + 9 : 9 – 164= Fișe de lucru
recapitulării, pe baza
unui plan pe puncte) ( 24: 6 + 24) : 7 x ( 6 x 3 – 81 : 9)=

2. Scrie sub formă de exerciţiu fiecare dintre enunţurile de mai jos. Observația
sistematică
a) Din produsul numerelor 25 şi 45,scade sfertul numărului 96.
Individual
b) Înmulţeşte câtul numerelor 84 şi 7 cu cel mai mare număr par de
două cifre,care are cifra zecilor 2.

3. La o florărie s-au vândut luni 175 de lalele,marţi de 4 ori mai


multe,iar miercuri cu 550 mai puţine decât marţi.Câte lalele s-au
vândut în cele trei zile?
 
Muncă
Învățătoarea propune un exercițiu mai complicat cu ordinea
6. Fixarea individuală Aprecieri
operațiilor. Elevii lucrează individual. Învățătoarea verifică aleatoriu
cunoștințelor Caietele verbale
rezultatele.
elevilor
Se fac aprecieri asupra modului în care au participat elevii la lecţie.
7. Încheierea Conversația Aprecieri
Se anunţă tema pentru acasă.
organizată a activității Frontal verbale

ANEXA 1
FIŞĂ DE LUCRU

1.Efectuează:

120 X 7 =

66 X 88 =

219 X 46 =

(215 X 6) + (2 X 50) =

36 : 4 + 45 X 4 + 9 : 9 – 164 =

( 24: 6 + 24) : 7 x ( 6 x 3 – 81 : 9)=


2. Scrie sub formă de exerciţiu fiecare dintre enunţurile de mai jos.

a)Din produsul numerelor 25 şi 45,scade sfertul numărului 96.

b)Înmulţeşte câtul numerelor 84 şi 7 cu cel mai mare număr par de două cifre,care are cifra zecilor 2.

3.La o florărie s-au vândut luni 175 de lalele,marţi de 4 ori mai multe,iar miercuri cu 550 mai puţine decât marţi.Câte lalele s-
au vândut în cele trei zile?

S-ar putea să vă placă și