Sunteți pe pagina 1din 2

DISCIPLINA: Pediatrie cu Nursing Specific

CALIFICAREA: Asistent medical


SPECIALITATEA: Medicina generală
MODULUL: Maladiile Sistemului Cardiovascular
STUDIUL DE CAZ/CASE STUDY
ACUZELE:
În secția de pediatrie e spitalizată o fetiță. cu Sindromul Down, de 2 luni cu Malformație Congenitală
Cardiovasculară acianogene. Mama a observant tahipnee, transpirații abundente, paliditate, oboseală
la supt.
ANAMNESIS MORBI:
În perioada intrauterină, la săptămâna a 23, s-a depistat sindromul Down. La 3 zile după naștere s-a
investigat clinic și s-a diagnosticat cu MCCV.
ANAMNESIS VITAE:
1.Scurte date biografice: Brânză Viorica, mun. Orhei, născută la 28 februarie 2019
2.Anamneza familială si eriditatea: Tatăl, 24 de ani, mama 23 ani. Sănătoși ambii.
4.Anticidentele: Sindrom Down.
STATUS PREZENS
Obiectiv: Starea bolnavului de gravitate medie, sub control. Agitat. Reflexele necondiționate sunt
prezente. Tegumentele palide, uscate, hepatomegalie, edeme periferice, tahicardie. Risc de colaps
circulator total.
1.Enumerați sistemele de organe antrenate în procesul patologic.

2.Stabiliți diagnosticul complicației survinite și cauza acestei complicații. Explicați particularitățile


MCCV.

4.Explicați sensul și importanța cuvintelor boltate.

5.Formulați diagnosticul de nursing dacă problema prioritară la pacient este problema edem
pulmonar/ retart staturo-ponderal/dificultate alimentară
6.Alcătuiti algoritmul de acordare a îngrijirilor medicale

7.Propuneți planul de îngrijire dacă problema prioritară de sănătate este una din semnele de pericol
din CIMC.

8.Explicați conduita copilului după externare din staționar.