Sunteți pe pagina 1din 18

Profesor învățământ preșcolar :

Hrapciuc Aida Cătălina


Data : 10.02.2022

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


Data: 10.02.2022

Prof.înv.preşcolar: Hrapciuc Aida Cătălina

Grupa Mică : ,, Ursuleții”

Tema anuală: ,, Când, cum și de ce se întâmplă?”

Tema proiectului: ”Animale”

Subtema proiectului: “In padure”

Tema zilei: "Vulpea cea sireata"

Forma de realizare: activitate integrată

Activităţi de învăţare:

 Activităţi liber alese (A.L.A.1):


Arta : ,, Animalele padurii” (modelaj)
Bibliotecă: ,,Călătorie în lumea animalelor”(citire de imagini)

 Activităţi pe domenii experienţiale (A.D.E.):


D.Ș. (cunoașterea mediului) - Vulpea- observare

D.E.C. - "Cumătra vulpe"(dactilopictură)

 Activităţi de dezvoltare personală (A.D.P.):


Rutine ,,Ma pregatesc pentru activitati,, - exersarea unor deprinderi de autoservire, gustarea;

Întâlnirea de dimineaţă: "Cutia cu surprize", Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii;

Tranziţii: ", "Vulpe tu mi-ai furat gâsca"-jocuri cu text şi cânt

,,1-2,1-2 mergem toți în pas vioi

1-2,1-2 înspre baie mergem noi.”

 Jocuri şi activităţi recreative (A.L.A.2):


,,Ajută vulpea să ajungă în pădure” – joc distractiv

Tipul de activitate: formare de priceperi şi deprinderi

Scopul:
 Familiarizarea copiilor cu diferite cunoştinţe ce vizează animalele sălbatice.

Obiective operaționale:

• să recunoască animalele ilustrate în imagini;

• să identifice si să denumească materialele de lucru;

• să pregătească materialul de modelat(plastilina) prin frământare, rupere;

• să observe și să analizeze părțile componente ale vulpii;

• să execute exerciţii de încălzire a muşchilor fini ai mâinii;

• să utilizeze tehnica dactilopicturii în realizarea lucrării;

• să aplice corect pata picturală pe vulpe

cu ajutorul degetului arătător;

• să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în vederea realizării temei;

• să participe activ pe tot parcursul activităţii;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul,
Turul Galeriei.

Mijloace de învăţământ: imagini, cărți cu animale domestice, siluete ale animalelor,


calendarul naturii, stimulente, laptop, plastilină, acuarele, şerveţele, Cuția cu surprize, jucaria
de pluș cumătra vulpe.

Forme de organizare: pe grupuri, frontal, individual.

Modalități de evaluare :
-observarea comportamentului copiilor;

-evaluarea continuă;

-aprecierea verbală;

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă

Durata activitatii :o zi
BIBLIOGRAFIE:

1. *** (2008) „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” ( 3-6/7ani), M.E.C.I., Bucureşti;

2. Bane Colleen. (2004). „Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici” – Manualul cadrului
didactic pentru întâlnirea de dimineaţă, Ed. Ro Media, Bucureşti;

3. „Antologie de proiecte tematice pentru activităţile integrate”, Editura Diana.

4. Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive de


grup” –ghid metodic, (2002), Ed. Arves, Bucureşti.

Scenariul zilei
Activitatea debutează cu ADP- Întâlnirea de dimineaţă
Copiii sunt asezati în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toti colegii de
grupă :

Salutul: În cadrul întâlnirii de dimineaţă, copiii aşezaţi în semicerc, vor rosti salutul de
dimineaţă sub forma unei poezii:

“Dimineaţa a sosit,

Toţi copiii au venit,

În cerc să ne adunăm,

Cu toţi să ne salutăm:

Bună dimineaţa, pitici,

Mă bucur ca sunt aici,

A-nceput o nouă zi,

Bună dimineaţa, copii!”

Prezența :

”Dupa ce ne am adunat

Si frumos ne am salutat

Colegii ne –am intalnit

Oare cine n-a venit?”

Prezența se va realiza cu ajutorul jetoanelor afișate la panoul cu Întalnirea de dimineata .

Calendarul naturii: se va completa împreuna cu copiii, discutându-se despre conditiile


meteorologice din ziua respectivă.

Gimnastica de înviorare :

,,Dacă vreau să cresc voinic” !

..................

,, A plecat boierul...”

• Noutatea zilei: Cutia cu surprize.Voi prezenta copiilor conţinutul cutiei: o vulpe


însoţită de o scrisoare şi materialele de lucru.
Activităţile liber alese (A.L.A.1)

Copiii vor extrage câte un bilețel pentru a vedea la care centru vor merge.

Trecerea la centrele de interes se va realiza prin tranziţia ,, Bat din palme”.

Educatoarea va prezenta fiecare centru de interes deschis şi le va explica copiilor ce au de


lucru.

La centrul "Artă", copiii vor avea de modelat plastilina și o vor aplica pe imagini în asa fel
încât să nu depășescă conturul acestora , iar la centrul "Bibliotecă" vor recunoaște în imagini
animalele sălbatice.

Dupa explicarea sarcinilor de la fiecare centru de interes , copiii sunt rugati sa mearga la
centrul indicat de pe bilețel. Fiecare copil va trece pe rând pe la fiecare centru .

Educatoarea supraveghează și îndrumă copiii la fiecare activitate de la centre, oferind


explicatii acolo unde este nevoie. Dupa finalizarea lucrului la centre copiii se vor deplasa la
baie pentru a se spăla pe mâini.

TRANZIŢIE:

,,1-2 mergem toti in pas vioi

1-2 înspre baie mergem noi,,

Activităţi pe domenii experienţiale:

1.D.Ș. Cunoașterea mediului – Vulpea - observare

Tranziţie „Vulpe tu mi-ai furat gâsca” – joc cu text şi cânt

2.D.E.C. Educaţie plastică- Vulpea – dactilopictură - În cadrul acestei activităţi copiii vor
picta , folosind tehnica amprentării.

La sfârşitul activităţii se vor face aprecieri individuale şi colective, copiii fiind recompensaţi
pentru participarea la activitate.

A.L.A.2 - Jocuri şi activităţi recreative

• "Ajută vulpea să ajungă în pădure" – Joc de mișcare

Desfășurarea activității
Etapele Strategiile didactice

activității Conținutul instructiv-educativ Met. Mij- Forme Evaluare


și loace de
proce orga-
dee Didac nizare
-tice

1. Moment Asigurarea conditiilor necesare


organi- pentru buna desfasurare a activitatii:
zatoric
- aerisirea sălii de grupă;

- aranjarea mobilierului;

- pregatirea materialui didactic;

Trezirea interesului pentru activitate


este realizată în cadrul întâlnirii de
2. Captarea dimineaţă:”Cutia cu surprize”
atenției
Copiii aşezaţi în semicerc vor rosti Cutia
salutul de dimineaţă sub forma unei cu
poezii: surpri
ze
“Dimineaţa a sosit,
Frontal
Toţi copiii au venit,
Conve
În cerc să ne adunăm, rsația
Cu toţi să ne salutăm:

Bună dimineaţa, pitici,

Mă bucur ca sunt aici,

A-nceput o nouă zi,


Pano-
Bună dimineaţa, copii! ul de
la
Se face prezenţa şi se completează întâlni
calendarul naturii cu jetoanele rea de
corespunzătoare. dimi-
-Copii, venind spre grădiniţă, în neață
Observa-
această dimineaţă, am găsit această rea
cutie. Să observăm împreună ce curentă
conţine!Se descoperă jucăria de pluș Con- Indivi-
care reprezintă animalul versa- dual
sălbatic ,,Vulpea” însoţită de o ția
scrisoare (Anexa 1) şi materialele de
lucru pentru centrele de interes.
Jucă-
Noutatea zilei constă în prezentarea ria de Frontal
conţinutului cutiei surpriză. pluș

Astăzi vom face ceea ce vouă vă


place mult :vom modela plastilina ,
ne vom uita la imagini cu animale
3. Anunțarea sălbatice, vom observa și vom
temei și a răspunde la întrebări iar la sfârșit
obiective- vom picta cu ajutorul degețelelor.
lor

Copiii vor extrage câte un bilețel


pentru a vedea la care centru vor
Săcu-
merge.
4. Dirijarea leț
învățării Expli-
Voi prezenta fiecare centru de
cația
interes deschis şi le voi explica
copiilor ce au de lucru.

La centrul "Artă", copiii vor avea Plasti-


de modelat plastilina și o vor aplica lină Observa-
pe imagini în asa fel încât să nu rea aten-
depășescă conturul acestora , iar la Imagi
ni ției si
centrul "Bibliotecă" vor recunoaște interesu-
în imagini animalele sălbatice. anima
le săl- lui pen-
Frontal tru acti-
Dupa explicarea sarcinilor de la batice
fiecare centru de interes , copiii sunt vitățile
rugati sa mearga la centrul indicat de propuse
pe bilețel. Fiecare copil va trece pe
rând la fiecare centru .

În timp ce copiii lucrează,


educatoarea îi va urmări Capacita-
îndeaproape. Se dau explicaţiile tea
necesare, se asigură condiţiile copiilor
optime, se urmăreşte modul cum Expli- de a-si
relaţionează copiii, se monitorizează cația îndeplini
Frontal
activitatea la fiecare centru. Se Obser sarcinile
acordă ajutor copiilor dacă este vația pe centre
nevoie.

După terminarea activităţilor pe


Exer- Indivi-
centre, educatoarea face aprecieri
cițiul dual
asupra întregii activităţi, a modului
de participare a copiilor la activitate
şi a comportamentului acestora. Se
trece pe la fiecare centru pentru a
vedea cum au lucrat copiii.

Copiii se vor deplasa la baie pentru a


se spăla pe mâini.

TRANZITIE :

,,1-2,1-2 ,Mergem toti in pas vioi,

1-2,1-2 ,inspre baie mergem noi,,


Con- Frontal
versa-
Trecerea la următoarea activitate se ția
va face cu ajutorul refrenului de la
căntecelul ,, Vulpe tu mi-ai furat Planșe

5.Obținerea gâsca”
performanței Domeniul Științe (cunoașterea
și asigurarea mediului ) Vulpea – observare.
conexiunii
inverse Se va prezenta planșa cu imaginea
unei vulpi.

Pe baza imaginii adresez întrebări


care să ducă la acumularea de
cunoștiințe referitoare la acest
animal domestic:

-Ce fel de animal este vulpea?


(animal sălbatic)
- Cu ce animal se aseamănă?
(câinele)
Frontal
- În care poveste vă amintiți voi ca
am întâlnit acest animal sălbatic? Con-
( Ursul păcălit de vulpe) versa-
ția
Analiza corpului

- Care sunt părțile componente ale


corpului vulpii? (cap, trunchi,
picioare). Evalua-
rea orală
- Ce observăm la cap? ( 2 ochi, bot individu-
ascuțit si lung prevazut cu mustăți ală
Obser Indivi-
stufoase, 2 urechi scurte și ascuțite)
vația dual
- Cu ce se termină corpul? (cu o
coadă stufoasă )

- Cu ce este acoperit corpul? (este


acoperit cu o blană roșcată)

- Ce culoare are blana vulpii? (este


Con-
roșcată)
ver-
Sinteza parțială .Se vor repeta sația
părțile componente ale corpului
vacii

Corpul vulpii se sprijină pe 4


picioare care se tremină cu gheare

-Cu ce se hrănește ea ?(este un


animal carnivor – adică se hranește
cu carne - , uneori da tarcoale la
cotețele găinilor, vaneaza mai mult
Explic
noaptea si mai mananca soareci, pui
ația
de iepuri și căprioare).

-Cum se numește culcușul ei? Acua-


(vizuină) rele

Vulpea are auzul și mirosul foarte


bine dezvoltat.

Sinteza finală

Vor fi reluate toate datele despre


fiecare parte a corpului.

Se vor prezenta alte caracteristici ale


vulpii.

Tranzitie: „Mișcăm degețelele și


batem pălmuțele/Ale noastre
degețele/Se fac mândre
păsărele/Zboară sus,zboară jos/Să
lucrăm acum frumos.”

DEC- Copiii sunt anunţaţi că au de Con- Aprecie-


îndeplinit următoarea sarcină: vor versa- rea pozi-
avea de pictat o vulpe ( cu ajutorul ția tivă pri-
degetelelor). Acuar vind exe-
ele cutarea
Intuirea materialului: Copiii vor fi mișcări-
solicitaţi să recunoască şi să descrie Serve- lor
materialele de pe mese: acuarele, țele Frontal
şerveţele, fișe (Anexa 2).
Fișe
Explicarea şi demonstrarea
modului de lucru: Voi prezenta
copiilor modul de lucru, insistând
asupra tehnicii amprentei.
Demonstrez cum trebuie lucrat şi le
voi atrage atenţia copiilor că trebuie
să facă o lucrare frumoasă şi curată,
pentru ca Vulpea să fie mulţumită.

- Copii, trebuie să aveţi mare grijă Expli-


când veţi aplica culoarea, să nu cația
depăşiţi conturul, să nu murdăriţi
masa, pentru că lucrarea nu va mai fi Demo
la fel de frumoasă. n-stra-
tia
Voi executa cu copiii exerciţii de
încălzire a muşchilor mici ai mâinii: Frontal

“Batem, batem palmele”

Mişcăm degeţelele

Ne lipim pălmuţele
Pumnişorii îi răsucim Frontal

Şi apoi îi învârtim.

Executarea lucrărilor:

Pe tot parcursul activităţii voi


urmări îndeaproape modul de
executare a lucrării (sugestii,
explicaţii suplimentare, corectarea
poziţiei la masa de lucru), voi
stimula copiii în realizarea temei şi îi
voi îndruma pe cei care întâmpină
greutăţi.
Exerci Indivi-
În timpul lucrului asigur climatul
-țiul dual
favorabil muncii independente prin
audierea unor cântece despre
animale.

La terminarea lucrului, copiii îşi vor Lap-


prezenta lucrările. top
Evalua-
Lucrările vor fi analizate având în rea
vedere realizarea cerinţelor şi modului
aspectul final al acestora. de lucru
al
Evaluarea Se fac aprecieri privind modul de copiilor
activității realizare a lucrărilor şi asupra
comportamentului copiilor. Aprecieri
Expli- individu-
TRANZITIE cația ale și
generale
1-2, 1-2 mergem toti in pas vioi, Demo
n-stra-
1-2, 1-2 înspre baie mergem noi.
ta Frontal
Turul
ALA 2: Gale-
riei
In ultima etapa a activitătii din
aceasta zi ,vom desfasura
Încheierea jocul ,,Ajută vulpea să ajungă în
activității pădure ”.

- Pentru a ajunge în pădure,


trebuie sa ajutati vulpea sa Con- Frontal
treaca prin acest tunel, apoi sa o versa-
lasati in padurea din apropierea ția Tunel
tunelului. Vulpe Indivi-
De-
monst dual
rația
Se vor face aprecieri generale si
individuale asupra modului de lucru
si de comportament al copiilor pe
parcursul întregii activitati.
Aprecieri
Copiii vor fi recompensați cu Jocul verbale
stimulente. Con- Frontal
versa-
ția

Indivi-
dual
Anexa 1
Dragi copii din grupa mică,

Sunt Vulpița Cumătrița şi sunt tare tristă pentru că nu am prieteni cu care să mă joc.
Pentru că am aflat că vă place mult să vă jucaţi şi sunteţi foarte cuminţi, am venit şi eu în
grupa mică.

Am adus cu mine şi materialele de care avem nevoie.Vreţi să ne jucăm împreună?

Aş mai vrea să mă învățați să pictez şi să jucăm multe jocuri.

Vă mulţumesc dinainte şi vă voi fi recunoscător.

Semnat ,

Vulpița Cumătrița
Anexa 2

S-ar putea să vă placă și