Sunteți pe pagina 1din 2
ANNA y _ MINISTERUL EDUCATIEI & Da, * SCOALA GIMNAZIALA NR. 4, MUNICIPIUL RM. VALCEA, JUD. VALCEA % CALEA LUI TRAIAN, NR.97, TEL. 0350416709, FAX 0250712314 COD FISCAL 15094186, SIRUES 380740624, CAEN 8022 Email: scoala4_scoalad@yahoo.com http //scoaladmvalcea ro RM, VALCEA SUBIECTE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRUJITOR VARIANTA 2 Nota: - Se acorda din oficiu 10 P; - Total punctaj: 100 P -Timp de lucru: 2 ore 1, Care sunt etapele curdteniei? (24 P) 2. Dupa extindere gi frecventa in timp, curdjenia este: a) generala (a tuturor suprafetelor), curenta si permanent; b) curenta si permanent’; ¢) generals (a tuturor suprafetelor) si permanenté. (5 P) 3. Ce condifii trebuie sa indeplineasca personalul care face curatenie? (24 P) 4. Cum trebuie sé fie ustensilele pentru curatenie? (20 P) 5. De cate stergitoare de culori diferite este nevoie pentru dezinfectia prin stergere @ grupurilor sanitare? a) 2 b) 4 3 (5P) 6. Ce este dezinfectia? (12 P) COMISIA DE CONCURS: Constantinescu Filofteia — presedinte Nica Daiana — membr Dragan Gabriel ~ membri opm Florescu Svetlana - secretar atNAzy, _ MINISTERUL EDUCATIE! p, % SCOALA GIMNAZIALA NR. 4, MUNICIPIUL RM. VALCEA, JUD. VALCEA a CALEA LUI TRAIAN, NR.97, TEL. 0350416709, FAX 0250712314 COD FISCAL 15094186, SIRUES 380740624, CAEN 8022 Email: scoala4_scoala4@yahoo.com _http://scoaladrmvalcea ro S004, RM. VALCEA BAREM DE CORECTARE PENTRU SUBIECTELE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRUITOR VARIANTA 2 1. Care sunt etapele curdyeniei? (6 x 4 = 24 P) ‘© UMEZIREA suprafetelor obiectului, cu scopul inmuierli murdariei, pentru desprinderea ei mai usoara prin actiunea celorlalte manevre si operatii; © SPALAREA propriu-zisa; © CLATIREA (limpezirea) pentru indepartarea murdariei si a resturilor de substante chimice folosite la spalare; © DEZINFECTIA, care poate fi facut atunci cand este necesar si ajungem la distrugerea microbilor in proportie de 99%; © CLATIREA (limpezirea) pentru indepartarea urmelor de dezinfectant; © USCAREA in aer liber sau la jet de aer cald. 2. Dupd extindere si frecventa in timp curdtenia este: (5 P) a) _generala (a tuturor suprafetelor), curenti si permanent 3. Ce conditii trebuie sa indeplineasca personalul care face curstenie? (6 x 4 = 24 P) Personalul care face curatenie trebuie sa indeplineascé urmatoarele conditi © si fie calificat - s8 cunoasc tehnologia efectuarii curateniel; © si fie dotat cu echipament de protectie (propriu), pistrat corespunzitor; * si facd dovada examenului medical periodi © nu poate fi folosit la operatii de preparare a mancarii, © sd respecte regulile de igiend personala, * _sa-si anunte superiorii imediat ce prezinta semne de imbolnavire. 4. Cum trebuie si fie ustensilele pentru curatenie? (4 x 5 = 20) © S8 fie adecvate operatiunilor; © Si fie suficiente siin stare buna; © Si fie curate si dezinfectate dupa fiecare operatie; * S& fie depozitate intr-un loc special amenjat. 5. De cate stergitoare de culori diferite este nevoie pentru dezinfectia prin stergere a grupurilor sanitare? (5 P) b. 4 6. Ceeste dezinfectia? (4x3 = 12 P) © Este un complex de masuri care se aplicd cu scopul decontaminarii microbiene a obiectelor, suprafetelor, mainilor etc. © Ea urmareste distrugerea, indepartarea sau micsorarea numarului de germeni, pani la limita la care prezenta acestora nu mai creeaza risc de imbolnavire prin boli infecto- contagioase. © Substantele care se folosesc pentru dezinfect se numesc dezinfectanti © Rezultatul dezinfectiei trebuie sé fie distrugerea a 99-99,9% din bacte Nota: ~ Se acorda din oficiu 10 P; - Total punctaj: 100 P - Timp de lucru: 2 ore

S-ar putea să vă placă și