Sunteți pe pagina 1din 1

RECOMANDARE

Doamna functioneaza la ca profesor titular, gradul didactic…, pe catedra


de…..

Este un cadru didactic competent, cu o bună pregătire profesională, fiind


apreciata pentru modul în care lucrează cu elevii şi pentru relaţiile pe care le are cu personalul
didactic din unitate. Este atasata de elevi si colaborează cu aceştia, existând o bună relaţie
profesor-elev.

Rezultatele bune şi foarte bune obţinute de elevi demonstrează preocuparea


doamnei profesoare în actul de predare-învăţare.

Se preocupă în permanenţă de desfăşurarea unor lecţii cu un profund caracter


formativ si informativ, folosind în actul de evaluare a nivelului de cunoştinţe al elevilor toate
mijloacele şi procedeele ce-i stau la îndemână.

Demonstrează o buna pregatire profesionala in cadrul catedrei, seriozitate,


responsabilitate si daruire pentru activitatea pe care o desfasoara, obtinand in ultimii trei ani
şcolari respectiv 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 calificativul “FOARTE BINE”.

De asemenea, s-a evidentiat in mod pregnant prin calitatile deosebite de


organizator al nenumaratelor evenimente scolare si extrascolare.

Drept care Consiliul ….. o recomanda pentru ……