Sunteți pe pagina 1din 2

SPITAL ORASENESC VISEU DE SUS

Proces verbal incheiat azi _________________ la ora __________

SECTIA/COMPARTIMENTUL ______________________________

SCOP : Verificarea indeplinirii sarcinilor de serviciu a personalului pe sectii si compartimente.

Subsemnatii :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ am verificat urmatoarele aspecte

1. Exista concordanta intre graficul de lucru si prezenta la serviciu DA NU

Pe sectie sunt prezenti(e) la serviciu ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Numar de pacienti pe sectie ________ observatii, constatari : _________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Predarea serviciului : _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Procedurile insusite si efectuate in timpul serviciului :

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. FOCG – observatii si constatari _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Aparat de urgenta – observatii si constatari _____________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Cate saloane aveti ? (Nume si raspuns) _________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. Numar paturi pe sectie ? (Nume si raspuns) _____________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. Curatenia pe sectie – observatii, constatari ______________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Echipament personal – observatii, constatari ____________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. De ce sporuri beneficiati ? (Nume si raspuns)____________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

12. Internari de urgenta – observatii, constatari ____________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

13. Pe o scala de la 1 la 5, ce nota v-ati acorda in ceea ce priveste utilizarea sistemului informatic
Hipocrat? (Nume si raspuns) _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

14. Alte constatari : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Semnaturi:

________________________________ ___________________________________

________________________________ ___________________________________

________________________________ ___________________________________

________________________________ ___________________________________

S-ar putea să vă placă și