Sunteți pe pagina 1din 4

Deprins cu mulţumirea

Filipeni 4:11–13 – Nu zic lucrul acesta avînd în vedere nevoile mele; căci m-am
deprins să fiu mulţămit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să
trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămînd, să fiu
în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

Stii ce am facut azi, Doamne ?

M-am trezit dimineaţă fără niciun chef de viaţă…În loc să mă bucur de lumina
soarelui, i-am invidiat pe aceia care pot dormi până mai târziu, fără să mă gândesc
şi la aceia care azi nu s-au mai trezit…Am blamat soarta că trebuie să mă duc la
servici, fără a mă gândi că alţi oameni nu au unde să muncească…
Când am ieşit din casă ma deranjat ploaia care mă lovea peste obraji şi nu mam
gândit la oamenii obligaţi să stea în case şi la cei fără picioare, care nu mai pot
merge…Am detestat zgomotele făcute de mașini și de oameni, fără a mă gândi la
aceia care trăiesc în liniște deplină…
Ce zi urâtă! – mi-am spus, fără să mă gândesc că alţi oameni sunt prin spitale sau
că îşi conduc pe cineva drag pe ultimul drum…Am ajuns la muncă şi fără să îmi
dau seama am rănit cu privirea mea încruntată și cu răceala mea, fără să mă
gândesc că fiecare om are propriile bătălii de dus şi că privirea mea posomorâtă i-
ar putea adânci starea proastă…
Am mâncat în grabă, nemulţumită de hrana mea, uitând că atâtea suflete sunt
înfometate…Şi nici nu am oferit din porţia mea de hrană celor de la masa
mea. Ziua a trecut foarte repede, iar eu nu am făcut nimic. A fost aceeaşi rutină
zilnică, în care am uitat să mă bucur, în care am uitat să fac un gest pentru cineva,
în care m-am gândit doar la mine și mi-am plâns de milă…
M-am gândit doar la lucrurile pe care nu le am și am uitat să fiu recunoscătoare
pentru tot ceea ce am…
Iar seara m-am pus să dorm, uitând să Îţi mulţumesc pentru că am ajuns cu bine
acasă, pentru tot ce am, pentru primele raze de soare, pentru ploaie, pentru oameni,
pentru sănătate, pentru hrană, pentru tot ceea ce am şi pentru speranţa zilei de
mâine…Şi am realizat câte lucruri excepţionale ar putea oferi o zi obişnuită…iar
eu am uitat să mă bucur de ele…
Cum am putea să fim şi noi deprinşi cu mulţumirea?
Am dori să răspundem la cinci întrebări care ne vor ajuta să descoperim calea spre
deprinderea de a fi mulţumiţi:
1. Ce ne lipseşte?
· Convingerea că nemulţumirea e o stare de păcat
· Convingerea că ce am sau nu am , nu sunt EU
· Convingerea că el sau ea nu pot fi EU
· Tot ce sunt şi am, nu sunt un drept ci un DAR
· Nu contează cît mi-e de greu, încă am mii de motive să fiu mulţumitor
· Deprinderea de a fi mulţumitori! Cîte probleme nu s-ar rezolva în biserici dacă
membrii ei ar fi mulţumitori?
· Ce bine ar fi să avem o zi de nemulţumire şi 364 de mulţumire!
2. De ce să mulţumesc?
· Pentru că îţi aminteşte de lucrurile bune din viaţă
· Pentru că schimbă lucrurile rele în lucruri bune: te scapă de pesimism, exagerare,
neiertare, amărăciune.
· Pentru că îţi aminteşte de ce este important în viaţă
· Pentru că îţi amiteşte că trebuie să mulţumeşti altora
· Pentru că mulţumirea e stimulator al sănătăţii
· Pentru că mulţumirea va deveni o deprindere
· Pentru că mulţumirea e plăcerea lui Dumnezeu
3. Cu ce să încep?
· Aminteşte-ţi de zilele grele – pentru că ele te vor face să fi mulţumitor de ziua de
azi!
· Aminteşte-ţi de ce ai primit şi de ce ai dat – te vor învăţa iubirea, dărnicia,
bunătatea, recunoştinţa
· Aminteşte-ţi ce probleme ţi s-au făcut şi ce probleme ai făcut altora – te vor
învăţa lecţia respectului.
· Aminteşte-ţi de lucrurile mici. Ele sunt cele mai multe – te vor învăţa să-ţi numeri
bucuriile şi binecuvîntările!
· Aminteşte-ţi de bucurii şi clipe frumoase – te vor învăţa că se merită să trăieşti
4. Pentru ce să mulţumesc?
· Pentru părinţi – nu erau ei nu eram nici noi
· Pentru copii – au dat diversitate vieţii
· Pentru biserică – nu ai meritat să fi parte din ea, e locul unde înveţi şi creşti
· Pentru cei ce ţi-au slujit – nu erau obligaţi dar au făcut-o cu dragoste
· Pentru lacrimi – te-au ajutat să exprimi cele mai adînci emoţii
· Pentru casă – singurul loc din lume unde-l poţi numi acasă
· Pentru înfrîngeri – te-au ajutat să te cunoşti mai bine – ce-ţi lipseşte să fi mai bun
· Pentru tine – puteai fi altfel dar nu eşti
· Pentru prieteni – au fost acolo unde ai avut nevoie de ei
· Pentru duşmani – te-au ajutat sa descoperi punctele slabe şi să poţi deveni mai
bun
· Pentru greşeli – te-au învăţat ce să faci să slujeşti mai bine
· Pentru rîs – e cîntecul sufletului în bucurie
· Pentru viaţa – ai putut experimenta tot ce ai experimentat
· Pentru că nu le ai pe toate – ce ai face mîine?
· Pentru că nu le şti pe toate – ce ai învăţa azi?
· Şi multe altele….
5. Ce spune mulţumirea despre noi?
· Că suntem în voia lui Dumnezeu
· 1 Tesaloniceni 5:18 “Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta
este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.„
· Că noi continuăm să creştem
· Coloseni 2:7 “fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după
învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.”
· Că suntem vegheatori în rugăciune
· Coloseni 4:2 “Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.„
· Credem că Dumnezeu e mai mare decît orice nevoie
· Filipeni 4:6 “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre
la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”
· Că slujim cu o atitudine potrivită
· Coloseni 3: 16, 17 – Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cîntări de
laudă şi cu cîntări duhovniceşti, cîntînd lui Dumnezeu cu mulţămire în inima
voastră. Şi orice faceţi, cu cuvîntul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele
Domnului Isus, şi mulţămiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
· Recunoaştem cine e în control
· 1 Corinteni 15:57 “Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa
prin Domnul nostru Isus Hristos!„
· Efeseni 5:20 “Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în
Numele Domnului nostru Isus Hristos.”
· Că am făcut bine cuiva
2 Corinteni 9:11 “În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele pentru orice
dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.
2 Corinteni 9:12 “Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă
nevoile sfinţilor, dar este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu.”
· Că ştim cine poartă de grijă
· Evrei 13:5 “Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a
zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.
· Matei 6:11 – Pînea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;
· Sursa laudei noastre este o inimă mulţumitoare
· Psalmii 50:23 “Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce
veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”
· Psalmii 147:7 “Cântaţi Domnului cu mulţumiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu
harpa!„
· Coloseni 3:16 „…cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.”

S-ar putea să vă placă și