Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației Republica Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Electronică si Telecomunicații
Departamentul TSE

DAREA DE SAMA
LUCREAREA DE LABORATOR 4
Disciplina: Electronica digitală

A efectuat
studenta gr.IMTC-201 Semnatura Dumbrava Elena

A verificat Semnatura Alexei Anatolie

Chișinău 2022
1. Scopul lucrări:
Lucrarea îsi propune studiul si sinteza unui demultiplexor cu 4 iesiri
reprezentând partea de receptie a sistemului de transmitere a datelor prezentat în
lucrarea anterioara. În final, se doreste interconectarea demultiplexorului cu
multiplexorul si verificarea practica a functionarii sistemului de transmitere a
datelor astfel constituit.
2. Noțiuni teoretice:
Circuitele de demultiplexare (DMUX-urile) sunt c.l.c. care permit
transmiterea datelor de la o intrare unică, la una din cele m ieşiri selectate printr-
un cuvânt de cod (adresă).
Circuitele de demultiplexare (DMUX-urile) sunt c.l.c. care permit
transmiterea datelor de la o intrare unica, la una din cele m iesiri selectate printr-
un cuvânt de cod (adresa).

Tabelul de adevăr
A1 A0 I Y0 Y1 Y2 Y3
0 0 0/1 0/1 0 0 0
0 1 0/1 0 0/1 0 0
1 0 0/1 0 0 0/1 0
1 1 0/1 0 0 0 0/1
Y 0=I ∗A 1∗A 0=I+ A 1+ A 0Y 1=I∗A 1∗A0 =I + A 1+ A 0Y 2=I∗A 1∗A0 =I + A 1+ A 0

Y 3=I∗A 1∗A0 =I + A 1+ A 0
A1 A0
0V 0V
E
5V
U2A U1B

U1A

L2
5V U4B U8B
I0 U2B
Y1
L3
L1
0V U5B U9A
I1 U3A U8A U10B
U7B L4 Y2
0V U6A U9B
I2 U3B
L5 Y3
0V U7A U10A
I3 U4A
Y4

A1 A0
0V 5V
E
5V
U2A U1B

U1A

L2
0V U4B U8B
I0 U2B
Y1
L3
L1
5V U5B U9A
I1 U3A U8A U10B
U7B L4 Y2
0V U6A U9B
I2 U3B
L5 Y3
0V U7A U10A
I3 U4A
Y4

A1 A0
5V 0V
E
5V
U2A U1B

U1A

L2
0V U4B U8B
I0 U2B
Y1
L3
L1
0V U5B U9A
I1 U3A U8A U10B
U7B L4 Y2
5V U6A U9B
I2 U3B
L5 Y3
0V U7A U10A
I3 U4A
Y4

A1 A0
5V 5V
E
5V
U2A U1B

U1A

L2
0V U4B U8B
I0 U2B
Y1
L3
L1
0V U5B U9A
I1 U3A U8A U10B
U7B L4 Y2
0V U6A U9B
I2 U3B
L5 Y3
5V U7A U10A
I3 U4A
Y4
4. Concluzii:
În concluzie pot spune ca am făcut cunoștință cu modul de funcţionare a unui
multiplexor cu 4 intrări și a demultiplexorului cu 4 ieșiri. De asemenea am
observat cum se realizează în cel mai simplu mod, transmiterea unor date dintr-
un echipament de emisie și unul de recepție. Pentru a putea realiza lucrarea
conform variantei a fost nevoie de cunoștințele anterioare obținute în cadrul
utilizării teoremei DeMorgan pentru a putea aduce ecuația la o altă formă.
La final pot spune că am efectuat această lucrare de laborator cu succes,
deoarece am îndeplinit obiectivele acestei lucrări și de asemenea am verificat
corectitudinea circuitului.

S-ar putea să vă placă și